Värde


Värde på mynt

Här finns några sidor som varit med i 25 år alltså sedan Ingemars Myntsida startade 1998! Jag får många mail från personer som har gamla mynt i sin ägo och vill ha dessa värderade. Vill Du ta hjälp av  värderingslistor för att värdera myntet läs detta först!   


Som på alla "marknader" är det utbud och efterfrågan samt hur starka aktörer som finns på marknaden just då som avgör priset. En värderingsbok är en bra hjälp men kan omöjligtvis spegla marknaden i varje situation. Mynt är också individuella och proviens, patina mm har stor inverkan på priset. Kvalitetsbedömning är inte alltid helt objektiv, en säljare har ofta en förmåga att tycka objekten är bättre än dom verkligen är, köparen har andra ögon och vill ofta sänka kvalitetsangivelsen! Bli därför inte förvånad om enstaka objekt säljs för dubbla sin katalogvärdering på en salsauktion (där kvalitetsobjekt säljs) eller för halva priset på en on-line där säljaren själv satt kvalitet.


Värdeingsböcker innehåller alltså inte hela sanningen men är en bra "vägvisare" för vad ett objekt bör kosta. Är det runt 100, 1000 eller 10000 får du korrekta svar på. Viktigast är ändå att du har koll på kvalitet. Köper du ett mynt i 1+ och betalar katalogvärd, ett mynt som med en objektiv bedömning ligger på 1 eller 1/1+ har du troligen gjort en dålig affär.


Värderingslistor är uppbyggda efter den kvalitetsskala som myntsamlare använder sig av. Myntsamlarnas skalor börjar med mynt i kvalitet 0, detta är toppexemplar i skick som när de präglades utan minsta antydan på förslitning och avslutas med mynt i kvalitet 3, detta är mynt som är så dåliga att de "nätt-och-jämt" är identifierbara. Skalan ser ut som följer:


 0 Ett toppexemplar, oftast har dessa mynt hanplockats på Myntverket, direkt efter prägling med fräscha stampar

 01 Ett toppexemplar, ser ut som det är helt nytt men har viss antydan på slitage, små märken etc

 1+ Ett mycket bra exemplar, myntet har cirkulerat ett tag, men inte tagit stor skada av detta

 1 Ett cirkulerat mynt, men tydliga tecken på cirkulation

 1? Ett slitet mynt, som har cirkulerat ett bra tag. Det mesta är dock fortfarande tydbart på myntet

 2 Ett mycket slitet mynt där inte alla detaljer finns bevarade

 3 Ett mycket slitet mynt knappt identifierbart


Kvalitetsklassningen ovan avser helhetsbedömningen, skulle extra åverkan finnas på myntet sänker man värdet. Extra åverkan kan vara kraftiga repor, spår av upphängningsanordning, hål i myntet, myntet är polerat/putsat, ärg etc. Ett mynt som i sig håller kvalitet 1+ men som är perforerad värderas troligen inte högre än 1?.


Några exempel:

  1. Det finns troligen inga 0:or i cirkulation. Även om Du får en fantastiskt fin femkrona när Du handlar på Konsum, så håller den aldrig kvalitet 0, även om Du ser att kassörskan precis öppnar en myntrulle direkt från Myntverket. Den håller förmodligen kvalitet 01 eller maximalt som myntsamlare säger 01/0, någonstans mellan 0 och 01. Orsaken till att den inte håller kvalitet 0 är att innan den hamnade i "rullen" låg den i en säck tillsammans med tusentals andra mynt. Vilka skavt/repat Ditt toppexemplar.
  2. Normala mynt som Du har i din sparbössa och som ser mycket bra ut håller oftast bara kvalitet 1+.
  3. Det finns i pricip inga mynt i cirkulation idag som håller kvalitet sämre än 1, dessa sorteras bort och kasseras av Riksbanken
  4. Normalkvaliten för mynt från Oscar II 1873-1907 men även tidiga mynt från Gustaf V är kvalitet 2.


Värderingslistor tar normalt bara upp kvalitet från 0 till 1?. För vissa mynt inte ens 0 då det troligen inte existerar några sådan mynt. 


Nedan ska jag försöka visa hur värdet förhåller sig till kvalitet. Haka inte upp dig på enstaka antal eller pris, detta är en schematisk uppställning! Jag har "fetat" normalkvalitet, dvs kvalite de flesta mynten som hittas håller. Notera särskit fördelningen mellan olika kvaliteter och hur antalet tillgängliga mynt påverkar hur attraktiva mynten är på samlarmarknaden.Kvalitet

Antal

Värde

0

1

50 000

01/0

5

12 000

01

15

4 000

1+

50

1 000

1

300

250

1?

2 500

Silver

2/3

10 000

Silver

Kvalitet

Antal

Värde

0

500

100

0-

65 000

10

01/0

25 000

5

01

100 000

1

1+

100 000

Skrot

1

50 000

Skrot

1?

1 000

Skrot

2/3

100

Skrot

Kvalitet

Antal

Värde

0

-

25 000

01/0

1

10 000

01

5

2 500

1+

30

500

1

200

50

1?

2000

20

2

500

5

3

?

1

1 krona Oscar II ett tidigt årtal cirka1880


Merparten är mycket slitna och är inte värda mer än sitt silverinnhåll.


Enstaka "slabbade" toppexemplar dyker upp på auktion och betalas till skyhöga priser. 


Mynten i normalkvalitet har inget större samlarvärde, eller rättare sagt samlarvärdet är lägre än silvervärdet.

1 krona Carl XVI Gustaf 1976-2013.


Här finns mängder av ocirkulerade mynt som sitter i Myntverkets förpackningar. Även om dessa mynt specialhantertas är det långt ifrån alla som är perfekta noller, lägger därför till kvalitet 0- för dessa.


Dom flesta mynten har cirkulerat ganska sparsamt och det är sällsynt med mynt i de lägre kvaliteterna. Att dessa är sällsynta påverkar dock inte priset!


Eftersom dessa kronor idag inte är giltiga betalningsmedel är minimivärdet mindre än valören. Mynten har bara ett skrotvärde1 ÖrKM enstaka årtal 1719 -1724


Om det finns någon oklanderlig nolla med rätt kopparglans bevarad är osäkert. Skulle en sådan dyka upp kommer det att bli en hård fajt om detta exemplar och min notering kanske inte räcker!


Dessa mynt har varit i cirkulation under lång tid och håller förhållandevis låg snittkvalitet. Mynt i kvalitet 1+ är svåra!


Det finns en mängd varianter, många av dessa betalas betydligt bättre än vad jag anger och detta både i bra och dålig kvalitet.Det är alltid en skillnad på vad en handlare köper och säljer ett mynt för. Orsaken är naturligtvis att detta är handlarens levebröd. Handlaren behöver en viss marginal. Vad handlaren betalar beror mycket på utbud och efterfrågan. Har handlaren redan en kund på objektet är säkert "provisionen" låg. Du kanske får 75 till 90 procent av försäljningspriset.  Gör handlaren bedömningen att myntet bör kunna säljas för katalogvärde inom ett år behöver han en större marginal och kanske får du då 50 till 75 procent. För massvara får du ett betydligt lägre pris oftast bara ett skrotvärde.Har handlaren exempelvis hundra femöringar från 1907 i normalkvalitet på lager kan han troligen bara betala några ören styck för dina om han överhuvudtaget vill köpa dem!

Copyright © ingemars.se 1998-2024