OBJEKT SOM SKA LÄMNA MIN SAMLING

Mina utsorterade dubbletter som jag byter mot andra svenska numismatiska objekt eller säljer. Kom gärna med pris- eller bytesförslag om det är något du vill förvärva. Finns en hel del andra dubbletter som inte finns med nedan. Objekten ligger i kronologisk ordning utifrån när jag lagt upp dom på sidan.
Kontakta mig, följ länken
Uppdaterad: 2024-05-01


ITEMS THAT WILL LEAVE MY COLLECTION

My sorted duplicates that I sell or exchange for other Swedish numismatic objects. Feel free to make a price or exchange proposal if it is something you want to acquire. The objects are in chronological order from when I posted them on the page. Payment EUR or USD with IBAN or PayPal.
Contact me, click here!
Uppdated: 2024-05-01

Mynt/ Coin
Information/ Info Bild/ Picture
1/2 skilling 1824
Ovanlig
Gaspollett
Stockholm
1955
Lättmetall, SVÅR
1 ÖrKm 1724
Med V-pilar, SVÅR
1/4 skilling 1819
Med breda pilfjädrar

1/4 skilling 1819
Med smala pilfjädrar
som 1817
1 Albus 1730
Hessen Kassel
Fredrik I

3 heller 1737
Hessen Kassel
Fredrik I!
slät rand
Antika småmynt
i brons

1 1/2 Heller 1746
Hessen Kassel
Fredrik I Kung av Sverige

Ispalatset Stockholm
Invigningen
Vitmetall

Deltagarmedalj
Olympiska spelen i Stockholm 1912
Vitmetall

Minnesmedalj
Olympiska spelen i Stockholm 1912
50 år 1912-1962

1/2 öre Säter 1629

1 ÖrSM 1745
Valörpunkterna vid mitten
Raritet

2 ÖrSM 1746
Bred sköld
Raritet

2 skilling banco
1847

Norway/ Norge
WWI issue in iron/ järn
Scarce!
Appelgren: Gustaf I:s mynt
Numismatska Meddelanden
XVI (1905)
8 skilling banco 1848

Medalj Södermanläns hushållningssällskap

Fylgia försäkringsbolag
medalj av Tore Strindberg

5 öre 1867
2 ÖrSM 1749 (ref:d)
München Bryggeriet
100 öre/ 4

1/6 taler 1761
Pommern IHM

3 pfennige 1776
Pommern

50 kronor 2002
Astrid Lindgren &
Pippi Långström
(ref:d)
2 ÖrSM 1748 (ref:d)
2 ÖrSM 1760 (ref:d)
2 ÖrSM 1750 (ref:d)
2 ÖrSM 1761 (ref:d)
S:t Eriks ölpaviljong L25
Djurgården 1889
SP 3C.8.2
5 roullettmarker
Falcon Bryggeri!
diamet 40 mm
1 DSM 1719 Hoppet
Med "ruter"
Svår
1 ÖrSM 1720 refflad rand
På Publica Fide!
Svår
Pollett Lejonanckers
1 daler KM
En av de äldre polletterna
använd i slutet av 1660-talet
10 öre 1880
Med kort text
Mycket ovanlig
1 ÖrKM 1719
Med små arenburgska kronor
Raritet
1 ÖrSM 1737
Stockholm!
Svårt typmynt
Trevlig kvalitet
5 öre Trädgårn Göteborg
Toppexemplar med glans!
NM XII:164
Raritet i denna kvalitet
Nitroglycerin Aktiebolaget 1864-1939

Trevlig medalj
Diverse svenska polletter
Många fler än de avbildade finns

Några äldre sedlar

Nominal 320:-
Kooperativa
Föreningen Svea
100
Hundskattemärke
Landskrona
1885
Stockholms Norra
Omnibus
1853
1 ÖrSM 1751

Med tvåörets sveakronor
Raritet
Enkronas häften
Gustaf VI Adolf

2 öre 1863

Med liten årtals 3:a
Samma puns som på 1 öre
Raritet
Oscar II - 1897

Konst och industriutställningen
Stockholm
Ångslupsbiljett
Stockholm
12 öre 100:-
1 skilling 1803

Ovanligt årtal
1 skilling 1803
på 1 skilling 1802-1803
Troligen 1802!
Pilar, delar av skilling och
GA synligt!!!
Raritet
Pommern
1/12 taler 1768
Hög kvalitet, men repad
och putsad Delzanno 261
1 öre 1719
Liten krona
Falcoin Typ 1:1b
RRRR
1 öre 1720
Hedlingerkrona
RAR

Copyright: Ingemar Myntsida 2024


Samtliga objekt förvaras i bankfack.

Ingemars Myntsida