Nödmynt

Från 1 DSM till 1 ÖRKM

Efter flera års krigande var den svenska statskassan utarmad. För att skaffa betalningsmedel till krigsutgifterna skapades nödmynten. Mynten fick valören 1 daler silvermynt. Tanken var att nödmynten senare skulle inlösas med gott mynt, dvs mynt med ett metallinnhåll som motsvarade valören. Vid denna tid var en daler silvermynt = 756 gram koppar. Nödmyntens vikt 3,6 - 7,2 gram motsvarade alltså endast 0,5-1,0% av kopparvärdet, det gick 210 nödmynt av typen Kronan på en daler plåtmynt. Totalt präglades 10 olika typer, några fler var planerade men gavs aldrig ut.


Följande nödmynt präglades/planerades


MYNT   

Förordning

Upplaga

Övrigt

Vikt

Kronan 

19 augusti 1715

2.189.000


3,6 gram

Publica Fide

12 oktober 1716

3.808.600


7,2 gram

Wett och Wapen

8 april 1717

9.059.000


4,5 gram

Flink och Färdig   

6 januari 1718

7.368.000


4,5 gram

Jupiter 

23 juni 1718

3.000.000


4,5 gram

Saturnus

23 juni 1718

3.000.000


4,5 gram

Phoebus

23 juni 1718

3.000.000


4,5 gram

Mars

23 juni 1718

3.000.000


4,5 gram

Mercurius

23 juni 1718

6.000.000


4,5 gram

Alexander

8 november 1718


Blyavslag

?

Daedalus

8 november 1718


Präglades aldrig


Hercules

8 november 1718


Präglades aldrig


Theseus

8 november 1718


Präglades aldrig


Scipio Africanus

27  november 1718


Präglades aldrig


Pompejus

27 november 1718


Präglades aldrig


Titus

27 november 1718


Präglades aldrig


Hoppet   

10 februari 171

1.500.000


4,5 gram

Fler nödmynt planerades än de tio som kom att präglades. En av orsakerna till att utmyntningen upphörde kan ha varit Karl XII plötsliga död 1718. Vad gäller det nödmynt som skulle ersätta Hoppet, Alexander. Finns uppgifter från 1700-talet som tyder på att det åtminstone funnits stampavtryck av bly, inga förefaller dock bevarade till våra dagar. Uppgifter talar också om att ett antal stampar till Alexander, såväl åt-som frånsida graverats. Hartman säger sig tillverkat fem stamppar troligt är också att Hedlinger graverat några stampar.


Nödmynten kom efter hand att inväxlas mot nya nödmynt.


1 - 8 juni 1719 värdesänktes nödmynten. Det gick till så att alla nödmynt samlades in under en kort tid. Nödmyntens värde halverades från 32 ÖrSM till 16 ÖrSM. Ägarna fick efter insamlandet tillbaks nödmynten. Nödmyntets värde var nu 2 ÖrSM (6 ÖrKM) övriga 14 ÖrSM fick nödmyntens ägare i form av en försäkringssedel. Denna sedel kunde senare inväxlas mot "gott mynt". Uppgifter säger att så mycket som 85% av försäkringssedlarna faktisk växlades in av Staten. De sista dock inte föränn 1760.


Senare kom nödmynten att överpräglas. 1 ÖKM börjar präglas på skroddade plantsar till nödmynt (1719-04-18) dessa är troligen ej lettrade utan har slät rand. De med slät rand torde alltså vara de först präglade 1719. Överprägling startade efter 1719-10-02. I samband med överpräglingen värdesänktes nödmynten.

Under åren 1719-1720 (Ulrika Eleonora) ompräglades ett stort antal nödmynt. Det var de mynt som fanns i statens ägo. Under denna första överpräglingsperiod överpräglades de åtta sist präglade nödmynten. De två första Kronan och Publica Fide smältes ned och användes till plåtmynttillverkning. Nu förefaller man inte ha varit så noga vid urvalet och 1 ÖrKM 1719-20 präglade på Publica Fide förekommer relativt frekvent. Även en överprägling på Kronan har dykt upp under senare tid. Under denna tid cirkulerade alltså nödmynt med ett värde på 6 ÖrKM och de ompräglade nödmynt med sitt nya värde.

1720-21 (Fredrik I) användes de åtta sist präglade till 1 ÖrKM och det andra och tyngsta nödmyntet Publica Fide till 1/2ÖrSM. Vid vissa tillfällen blev det av misstag tvärtom, dessa felpräglingar är idag stora sällsyntheter och i synnerhet de 1/2ÖrSM som ompräglats på för tunn plants.


Under perioden augusti 1723 till januari 1724 inväxlades nödmynten till ett värde på 6ÖrKM, de inväxlade nödmynten ersattes med en försäkringssedel av samma typ som 1719.


Den 18 feburari 1724 (se bilden nedan) bestämdes nödmyntens värde utan omprägling till 1 ÖrKM. Efter Myntrealisationen 1776 då myntens värde "halverades" kom nödmynten vars värde var 1ÖrKM att motsvara 1/12 skilling. Trots detta präglades 1778 1ÖrKM! Nödmynten (1ÖrKM) användning förbjöds 1803. Men uppgifter finns på att nödmynten/1ÖrKM funnits i cirkulation även på andra halvan av 1800-talet. 1876 är det absolut sista användningsåret i och med en kunglig kungörelse om indragning av äldre mynt. Kungörelsen är utfärdad med anledning av myntreformen 1873 som innebar att vi fick decimalsystemet med kronan som i sin tur delas i 100 ören.


Nödmynt 

1715

1716

1717

1718

1719

1724

1776

1803

Kronan

1 DSM

1 DSM

1 ÖrSM

1 ÖrSM

2 ÖrSM

1 ÖrKM

1/12 skilling

-

Publica Fide

-

1 DSM

1 DSM

1 ÖrSM

2 ÖrSM

1 ÖrKM

1/12 skilling

-

Wett o Wapen

-

-

-

1 DSM

2 ÖrSM

1 ÖrKM

1/12 skilling

-

Flink o Färdig

-

-

-

1 DSM

2 ÖrSM

1 ÖrKM

1/12 skilling

-

Jupiter

-

-

-

1DSM

2 ÖrSM

1 ÖrKM

1/12 skilling

-

Saturnus

-

-

-

1 DSM

2 ÖrSM

1 ÖrKM

1/12 skilling

-

Phoebvs

-

-

-

1 DSM

2 ÖrSM

1 ÖrKM

1/12 skilling

-

Mars

-

-

-

1 DSM

2 ÖrSM

1 ÖrKM

1/12 skilling

-

Mercurius

-

-

-

1 DSM

2 ÖrSM

1 ÖrKM

1/12 skilling

-

Hoppet

-

-

-

-

2 ÖrSM*

1 ÖrKM

1/12 skilling

-

*Observera att Hoppet aldrig gällt som 1DSM trots sin beteckning


Förordningar etc av betydelse


Förordning etc

Vad hände 

Förordning 1715-08-19

Prägling av Kronan

Förordning 1716-12-10

Prägling av Publica Fide

Förordning 1717-04-08

Prägling av Wett och Wapen

Kungl.påbud 1717-05-29

Kronan värd 3 ÖKM 

Kungl.påbud 1717-12-07

Publica Fides inväxlande

Förordning 1718-01-06 

Prägling av Flink och Färdig

Kungl.påbud 1718-02-03

PF:s värde 6 ÖKM (2ÖSM)!

Förordning 1718-06-23

Prägling av Jup, Sat, Pho,  Mar och Mer

Kungl.plakatet 1719-02-21

WoW inväxlande

Förordning 1719-02-10

Prägling av Hoppet

Kammarkol.resol. 1719-03-24 

Nödmynten (Hoppet) slutar präglas ??

Kungl.författn.1719-04-23

Alla nödmynt gäller som 2 ÖSM

Kungl.författn.1719-05-04

Nya kopparmynt, runstycken

Förordning 1724-02-18

Nödmynt gäller som 1 ÖKM utan omprägling

Kungl.kungörelse1803-07-23

Äldre kopparmynts gångbarhet

Kungl.kungörelse 1875-11-05

Indragning av äldre kopparmynt

Vid tiden för präglingen av nödmynten och 1ÖKM gällde följande myntordning i Sverige.


1 riksdaler silvermynt =  3 riksdaler kopparmynt

1 riksdaler silvermynt = 32 öre silvermynt

1 öre silvermynt 3 öre= kopparmynt


Vid 1777-års (1776) myntrealisation bestämdes myntvärdet vad gäller öre/skilling till följande:


2 ÖrSM = 1/2skilling

1 ÖrSM = 1/4 skilling

1 ÖrKM = 1/12 skilling

1 Rd = 576 ÖrKM


Det vill säga kopparmynten nedsänktes till halva sitt värde. Enligt tidigare myntordningar var 2 ÖSM = 1 Skilling.


<<< Bild: En komplett och tillika unik serie 1 ÖrKM präglade på de tio nödmynten!
Källor:

Om Kopparmyntningen i Sverige, Stiernstedt

NM III, Förteckning över tryckta författningar, 1876

NM XXXIII, 1983

NM XXXIX, Avesta Myntmuseum, 1995

NM XL, Myntningen i Sverige 995-1995, 1995

NNÅ 1943 sid 93ff

NNÅ 1944 sid 225ff

SNT 1996 sid 144-145

Sveriges Mynt 1719-1776, Lindgren, 1953

Svensk Numismatisk Uppslagsbok (Swedish Coins 1521-1968), 1969

Myntboken 1999, 1998Copyright © ingemars.se 1998-2024