Kontakt

Via denna sida kan du kontakta mig. 

(in english scroll down!)


Frågor ställer du i formuläret till höger. Fyll i namn, e-post adress och fråga (ingen information sprids vidare).


Du kan använda kontaktsidan för olika typer av frågor eller tips.

- Frågor om mynt, myntsamlande och numismatik. Jag har lång erfarenhet inom området och har ett brett kontaktnät. Kan inte jag svara på dina frågor ställer jag frågan vidare (lämnar aldrig ut några personuppgifter eller adressuppgifter). 

- Tips på förbättringar av Ingemars Myntsida, allt från tips på LÄNKAR eller evenemang som borde tas upp i AGENDAN till områden jag borde skriva om på Ingemars Myntsida.

- Om du har mynt, polletter, medaljer och sedlar du vill sälja.

- Om du vill byta till dig någon av mina dubbletter som jag lagt upp.


/Ingemar


Through this page you can contact me.

You can ask questions in the form on the right. Fill in your name, e-mail address and question (no information will be disseminated).


You can use the contact page for different types of questions or tips.

- Questions about coins, coin collecting and numismatics. I have extensive experience in the field and have a wide network of contacts. If I can't answer your questions, I'll ask the question further (never give out any personal information or address information).

- Tips for improvements to Ingemars Myntsida, everything from tips on LINKS or events that should be included in the AGENDA to areas I should write about on Ingemars Myntsida.

- If you have coins, tokens, medals, bills you want to sell.

- If you want to exchange one of my duplicates that I posted.


/Ingemar 
 
 
 


Copyright © ingemars.se 1998-2024