Bibliografi 1999-

Mina bidrag till numismatiken

Notiser,  artiklar, referat m.m.

 

 1999 (1)

Sveriges Mynt 995-2000? Numismatiskt Forum 1999:1

 2000 (1)

Överprägling på nödmyntet Kronan  SNT2000:6 

 2002 (2)

En välanvänd kronpuns. SNT 2002:1

Klocksparbössan. Läsekretsen. SNT 2002:6

 2007 (1)

Varning för falska riksdalrar! SNT 2007:5

 2008 (1)

Myntningsort blir utgivningsort. Nytt om mynt. SNT 2008:5

 2009 (4)

Myntguiden 40 år. SNT 2009:2

50-öringens tid verkar vara förbi … SNT 2009:3

… 50-öringens tid är förbi. SNT 2009:4

Förfalskningar - ett hot mot myntsamlandet! SNT 2009:6

 2010 (6)

SNF 158 - en rekordauktion! SNT 2010:1

Kopior av norska kronmynt. SNT 2010:2

Fler falska mynt. SNT 2010:5

Att samla numismatisk litteratur. SNT 2010:5

Myntauktioner i Sverige, auktion 2. SNT 2010:6

Moderna förfalskningar (föredrag SNF). 24 november 2010

 2011 (6)

SNF:s föreningskväll den 27 oktober 2010. SNT 2011:2

Myntets dag 2010 (med Dan Carlberg). SNT 2011:2

MISAB 3. SNT 2011:4

SNF:s föreningskväll 23 februari 2011. SNT 2011:5

MISAB 4. SNT 2011:6

SNF:s föreningskväll den 27 april 2011 handlade om förfalskningar. SNT 2011:7

 2012 (7)

MISAB 5. SNT 2012:1

Föreningskväll 26 oktober 2011.SNT 2012:2

Äkta eller falskt? (föredrag NKU - årsmöte). 10 mars 2011

Föreningskvällen den 29 februari. SNT 2012:3

Årsberättelse för 2011 [...]SNF. SNT 2012:3

FriMynt 2012. SNT 2012:6

Föreningskvällen den 25 april 2012. SNT 2012:6

 2013 (11)

SNF: julfest 5 december 2012. SNT 2013:1

1 ören från Karl XI:s tid. SNT 2013:1

Årsberättelse för 2012 [...]SNF. SNT 2013:3

Myntutgivningen 2010-2013. SNT 2013:5

Tre föreningskvällar. SNT 2013:5

Föredrag om provmynt på SNF den 29 maj 2013. SNT 2013:5

SNF:s årsmöte 2013. SNT 2013:6

Ett pragmatiskt guldförsök. SNT 2013:7

En liten medalj (www.numismatik.se) 2013-november

Med ostadig hand 1824 (www.numismatik.se) 2013-november

Nutida skattjakt (2) (www.numismatik.se) 2013-december

 2014 (12)

MISAB 9 - auktionsreferat. SNT 2014:1

Runmärkt SNF 30 oktober 2013. SNT 2014:2

Årsberättelse för 2013 [...]SNF. SNT 2014:3

SNF för 50 år sedan. SNT 2014:4

Gustav Cavallis samling (Rediviva) (www.numismatik.se) 2014-juli

Schmalkalder Pfenniger und Heller (www.numismatik.se) 2014-augusti

MISAB auktion 10. SNT 2014:5

Från byteshandel till Euro. SNT 2014:5

SNF:s årsmöte 2014 i Lund. SNT 2014:6

Fakta om Sveriges nya mynt och sedlar. SNT 2014:6

Johannes Loccenius (www.numismatik.se) 2014-oktober

Nyutgiven bok om Johannes Loccenius. SNT 8-2014

 2015 (10)

"För berömliga insatser" - medalj från Sven Svenssons Stiftelse (med J-O Björk). SNT 2015:3

Årsberättelse för 2014 [...]SNF. SNT 2015:3

De första nya sedlarna kommer ut i oktober. SNT 2015:4

Plåtmyntskväll på Banérgatan 17 (med Dan Carlberg). SNT 2015:4

Festskrift till Kenneth Jonsson - Myntstudier (www.numismatik.se) 2015-juni

De Asse et Partibus Eius... SNT 2015:5

Kroatiska sedlar tryckta på svenskt papper. SNT 2015:7

SNF Förfalskningspolicy 1.0 (www.numismatik.se) 2015-november

Rabatt på MISAB-kataloger 2016 (www.numismatik.se) 2015-november

Sveriges Mynt 1521-1977 (www.numismatik.se) 2015-december

 2016 (19)

Sveriges Besittningsmynt (www.numismatik.se) 2016- januari

Internetauktioner på MISAB (www.numismatik.se) 2016-januari

Reklamen som medförde lagändring. SNT 2016:1

Föreningskvällar hösten 2015. SNT 2016:1

Subventionerade MISAB kataloger 2016. SNT 2016:1

SNF:s policy avseende (förfalskningar). SNT 2016:1

SNF:s årsmöte 2015 i Falun (med J-O Björk) SNT 2016:2

Årsberättelse för 2015 [...] SNF. SNT 2016:3

Föreningskväll med docent Svante Fischer. SNT 2016:4

Provpollett från Göteborg. PB #35 (2016)

Föreningskvällar 27 april och 25 maj 2016. SNT 2016:5

Nya sedlar och mynt den 3 oktober. SNT 2016:5

Militärpolletter (www.numismatik.se) 2016- september

"Förordning om myntet 1641" (www.numismatik.se) 2016-oktober

SNF:s årsmöte2016 i Örnsköldsvik. SNT 2016:7

Medlemsrabatten på MISAB-kataloger. SNT 2016:7

Föreningskväll om rar numismatisk boksamling, SNT 2016:8

Föreningskväll och N.L. Rasmusson-stipendiet, SNT 2016:8

Tidskrifterna Myntstudier, Pollettbössan och SNT samt MISAB, (www.numismatik.se) 2016-december

 2017 (9)

Svenska konungahusets minnespenningar (mm) av Hildebrand, (www.numismatik.se) 2017-januari

Föreningskvällen i december 2016, SNT 2017:1

Elias Brenner och Carl Reinhold Berch, (www.numismatik.se) 2017-mars

Årsberättelse för år 2016 avgiven av styrelsen för SNF, SNT 2017:3

Solidusmynt med sammanblandade omskrifter och monogram (med Castenhag, Lie), (www.numismatik.se) 2017-juni

SNF:s föreningskvällar våren 2017, SNT 2017:5

Sänkta medlemsavgifter i SNF 2018, SNT 2017:7

Ingen myntutgivning 2017, SNT 2017:8

Referat av föreningskväll NKU december 2017, www.nku.nu

 2018 (5)

En liten medalj, SNT 2018:1

Föreningskvällar hösten 2017, SNT 2018:1

Förteckning över tryckta författningar rörande det svenska myntväsendet (www.numismatik.se) 2018-mars

Årsberättelse för 2017 [...]SNF. SNT 2018:3

GDPR träder i kraft den 25 maj i år. Information till medlemmar i SNF och prenumeranter på SNT, SNT 2018:4

 2019 (7)

Ny sedel- och myntserie 2015-2017, SNT 2019:1

Årsberättelse för 2018 […] SNF, SNT 2019:3

Extra årsmöte 2019 i SNF, SNT 2019:5

Den fula ankungen, SNT 2019:6

Samligsvärda polletter, SNT 2019:7

50 år av digital utveckling, Samlad Glädje 2019

IT-utvecklingen inom numismatiken (Föredrag NKU 50 år), dec-2019


 2020 (6)

Myntutgivningen 2019, SNT 2020:1

Årsberättelse för 2019 [...] SNF (med L. Eriksson), SNT 2020:3

Gåva från Bjarne Ahlströms Minnesfond, SNT 2020:3

Årsmötet 2020 framskjutet, (www.numismatik.se) 2020-april

Årsmötet 2020 framskjutet, SNT 2020:4

Föreningskvällar utanför Stockholm (med R. Jansson), SNT 2020:8


 2021 (5)

Årsberättelse 2020 SNF, SNT 2021:3

SNF:s årsmöte flyttas fram (med styrelsen SNF) (www.numismatik.se) 2021-maj

Förteckningar över myntförordningar och plakat, SNT 2021:6

Mynt som arkeologisk och historisk källa, SNT 2021:6

Föreningens hemsida 25 år (SNF), SNT 2021:8


 2022 (4)

Föreningens julaktivitet 2021, SNT 2022:2

Verksamhetsberättelse SNF 2021, SNT 2022:3 (med L. Eriksson)

Postångfartyget Öland, PB 62 (2022)

SNF förfalskningspolicy 1.1 (www.numismatik.se) 2022-december


 2023 (7)

Tidningsklipp 1731: Brenner, SNT 2023:1 (osignerad)

Fribiljett Nynäshamn Torö, PB 65 (2023)

Boksläpp och seminarium i Åbo, SNT 2023:2

SNF bokförsäljning på FriMynt 2023 (www.numismatik.se) 2023-mars

SNF 1998-2023 - En tillbakablick, NM XLIII 2023

Svenska Numismatiska Föreningen 150 år - Jubileumsfesten, SNT 2023:5

SNF:s årsmöte 2023 i Uppsala, SNT 2023:8 


2024 (1)

Böcker på Frimynt 2024! - SNT 2024:3 + (www.numismatik.se) 2024-april Digitalt via www.ingemars.se m.m.

Ingemars Myntsida >200 artiklar 1998-ff

 Myntsidans e-zine, 98 inlägg 1998-2009

 Ingemars Myntblogg, 675 inlägg 2007-2018

 Ingemars mLOGG, 83 inlägg 2020-2023

X (Twitter) (Ingemars, @myntsidan) >4 600 tweets 2012-ff

Facebook (Ingemars Myntsida, @ingemarscoin) >1000 inlägg 2017-ff

Facebook (Ingemar S, @Ingemars Myntsida) >400 inlägg 2010-ff

Facebook (Svenska Numismatiska Föreningen, @numismatik,se) 2 inlägg 2024-ff


NKU = Numismatiska Klubben i Uppsala

NM = Numismatiska Meddelanden

PB = Svenska Pollettföreningens tidskrift, Pollettbössan

SNF = Svenska Numismatiska Föreningen

SNT = Svensk Numismatisk Tidskrift
Copyright © ingemars.se 1998-2024