Tidskrifter


Numismatiska tidskrifter


Uppdaterad: 2023-04-30


Idag finns fyra tidningar som periodiskt utkommer och vars huvudsakliga innehåll är numismatik. Svensk Numismatisk Tidskrift, Nordisk Numismatisk Unions Medlemsblad, Myntstudier och Pollettbössan.   


En tidskrift/tidning skall enligt Tryckfrihetsförordningen (om periodisk skrift) utges med minst "fyra på särskilda tider utkommande häften eller nummer årligen". Av denna anledning exkluderas i förteckningen nedan Nordisk Numismatisk Årsskrift, Kopparkrigaren etc. Medan tidskrifter vars syfte var att komma ut med minst 4 nummer/år inkluderas, även om de i verkligheten lades ned efter bara ett eller ett par nummer.


Sist listas några tidskrifter jag inte tittat i men som jag läst om.
Nordisk Numismatisk Unions Medlemsblad


Har utgetts sedan 1936


1936-76 Utkom den med 10 nummer /år


1977- Har antalet nummer varierat från 6-10/år
Svensk Numismatisk Tidskrift (SNT)


Har utgetts sedan 1977 i Svenska Numismatiska Föreningens regi


1977-80 under namnet Myntkontakt- SNT och 1981-ff under namnet SNT.

1977-1992 utkom den med 10 nr/år (dubbelnummer inräknade)

1992-ff med 8 nr/år
Pollettbössan

Har utgivits digitalt sedan 2009 av Svenska PollettföreningenMyntstudier


En tidskrift på internet som utges av Numismatiska Forskningsgruppen vid Stockholms Universitet.


Har utgetts sedan 2003, varierande antal nummer per år


____________________________________________________________


Numismatiskt Forum


1996-2001 första året 2 nr, följande år med 4 nr/år
Sveriges Numismatiska Riksförbunds Tidskrift


Riksförbundet startades som ett alternativ till Svenska Numismatiska Föreningen. Riksförbundet hade också en egen tidskrift.


1977-82 Första året med 1 nr, de kommande med 4 nr/år. 1982 lades föreningen ned och så också tidskriften.
Myntnytt - tidskrift för myntsamlare


Utkom 1938 med ett nummer.


Scandinaviska Mynt Magasinet


1970 med två nummer.Myntnytt


1970 utkom med 4 nummer innan den lades ned.Skandinavisk Numismatik


1972-75 utkom med 10nr/ år, första året dock endast 4 nummerMyntfront


1973-79 utkom med 4 nr/år. 1979 utkom dock 6nr.Skandinavisk Numsimatik - Mynt & Medaljer


1976-80 10nr/år

1981-82 12 nr/år inkl. dubbelnummer

1983-85 var ambitionen 8nr/år detta höll dock bara första året för att 1984 minska till 6nr/år, 1985 lades tidningen ned vilket fick till följd att bara 4 nr distribuerades.
Skandinaviska Myntmagasinet


Tog över efter Skandinavisk Numismatik - Mynt & Medaljer 1985


1985-1989 Utkom med 7 nr/år, första året dock bara 3nr och det sista året 1989 lades tidningen ned efter 5 nrNordisk Filateli


När Skandinaviska Myntmagasinet lades ned sökte ägarna efter någon som ville överta utgivningen. Man vädjade bl.a till större mynthandlare och numismatiska föreningar. Ingen nappade på erbjudandet utan det blev den redan existerande tidningen Nordisk Filateli, som i en bilaga bifogade Myntmagasinet.


1989-1994 12 nr/år dock endast 2 nr 1989 då övertagandet skedde sent på året.Mynttidningen


1994-1997 med ambitionen att utge 10nr/år, vilket endast blev fallet första året, 1995-96 utgavs den med 6 nr/år inkl. dubbelnummer. 1997 lades tidningen ned efter 4nr ett dubbelnummer inkluderat.


---------------------------------------------------------------------------------------


Moneta - Meddelanden från Skånes Numismatiska Förening


1932-1935 Erik (Gamby) Persson fyra nummer utkom.Meddelanden för myntsamlare


1933-1934 Erik (Gamby) Persson tre nummer utkom. Troligen ett nummer 1933 och två 1934.