Kvalitet


Kvalitetsbedömning

Här finns några sidor som varit med i 25 år alltså sedan Ingemars Myntsida startade 1998! 
En viktig aspekt vid värdering av mynt är kvaliten. Några av de skalor som används presenteras nedan. Skalorna börjar alltid med ett perfekt mynt, i skick som när det präglades helst med präglingsglans och utan hanteringsmärken och avslutas med mynt så slitna att de knappt går att identifiera. Ett mynt i hög kvalitet kostar betydligt mer än ett i dålig kvalitet. Exempelvis såldes ett 1ÖKM 1724 i topp kvalitet (01/0) för nästan 9000:- för några år sedan, ett mynt i normalkvalitet (1?/1) brukar kosta några tior!


Varför kan då priset skilja sig nästan tusen gånger på två likadana mynt präglade samma år? Tillgången och efterfrågan är här avgörande. Av myntet i toppkvalitet finns ett fåtal bevarade medan myntet i normalkvalitet är mycket vanligt förekommande.


Om ett mynt för tvåhundra år sedan präglades i en upplaga av en miljon exemplar finns i dag kanske 500 kvar. Cirkulationen har satt sina spår vilket innebär att det kanske finns bara ett par exemplar i kvalitet 0 bevarade. Motsvarande siffror för övriga kvaliteter skulle kunna vara 01: något tiotal, 1+ : ett femtiotal , 1: något hundratal och 1?: ett par hundra.


Vissa moderna mynt i toppkvalitet beskrivs ofta som stora sällsyntheter. I sammanhanget skall nämnas att myntverket årligen ger ut ca. 50.000 kassetter med perfekta mynt. Alla moderna jubileumsmynt placeras också i skyddande kassetter. Ovanstående resonemang om kvalitetens betydelse har här ingen relevans.


Myntets metall spelar också en stor roll. Ett kopparmynt angrips lättare av korrosion än ett mynt präglat av guld eller silver, å andra sidan är guld en mjuk metall som lättare repas än ett av koppar eller silver.


Hur lär jag mig bestämma kvaliteten? I många myntböcker kan Du se exempel på hur olika kvalitet bedöms. Det bästa är nog att studera mynt i verkligheten, exempelvis hos en mynthandlare och se hur de bedömer de olika kvaliteterna, var inte rädd för att fråga. Lägg märke till att olika typer av mynt slits på olika sätt.


Att lära Dig att kvalitetsbedöma mynt kan vara mycket lönande. Köper Du ett mynt och betalar för kvalitet 1+ fast myntet håller kvalitet 1/1+ gör Du en dålig affär, priset skiljer sig avsevärt och naturligtvis gäller det omvända.


Rengöring av mynt såväl mekanisk som kemisk bör undvikas. De flesta rengöringsmetoder sliter på mynten, det går aldrig att höja kvaliteten genom rengöring. Viss smuts kan dock tas bort med hjälp av en tandpetare och genom att tvättas försiktigt i vatten. Innan Du rengör ett sällsynt mynt eller ett mynt av hög kvalitet, rådfråga en expert.


Nedan följer en tabell med de vanligast förekommande kvalitetsbeteckningarna.


Vanliga

SNF

Nytt95

Engl.

USA

Beskrivning

0

10

100

Unc

MS-70

Ett perfekt mynt utan antydan till slitage95


MS-65


01/0

9

90


MS-60
85


XF-45


01

8

80

EF

XF-40

Ett mycket vackert mynt. Små antydningar till slitage

1+/01

7

70


VF-30


1+

6

60

VF

VF-20

Ett vackert mynt . Dock tydliga spår av cirkulation

1/1+

5

50
1

4

40

F

F-12

Fullgott exemplar

1?/1

3

30
1?

2

20

VG

VG-8

Slitet exemplar

1?/2

1

10
2

0

0

Good

G-4

Mycket slitet

3

0

0

Poor

G-2

Mycket slitet, knappt identifebart myntFinns extra åverkan på myntet förutom den naturliga förslitningen skall detta anges. Normalt sker detta genom att kvalitén sätts inom parantes och typen av åverkan anges. Exempel ett mynt som håller kvalitet 1+ men som har en ful repa beskrivs (1+) repa. Värdet på myntet sänks. Exempel på yttre påverkan är: Repor/rispor, förgyllning/försilvring, perforeringar, upphängning och ovarsam rengöring. Yttre åverkan sänker alltid priset på ett mynt, oftast minst en klass, dvs från 0 till 01 eller 1+ till 1.


Copyright © ingemars.se 1998-2024