995-2024


Nedan följer ett urval av vad som hänt i Sverige under det dryga millenium som mynt präglats.

Förhoppningsvis kan notiserna inspirera Dig till fördjupning i ämnet numismatik. Har du kunskap om viktiga år som jag missat är det bara att skicka ett mail!


0995 De första mynten präglas i Sigtuna

1018 -1377, 1405-1442 mynt präglas i Lund av svenska och danskar

1022 -1050 Anund Jakob

1060 -1086 Borgeby myntort under dansk överhöghet

1060 -1086 Danska mynt präglas i Tumathorp

1066 Slaget i Hastings, vikingatiden upphör


1100? -1200? Kungahäll myntort

1140 - 1220 Gotland (första perioden)

1150 -1365 Lödöse myntort

1158 -1167 Karl Sverkersson

1167 -1196 Knut Eriksson

1180 -1589 Uppsala myntort

1190 -1215 Ärkebiskopen i Uppsala

1196 -1208 Sverker Karlsson


1200? Det sk Gränna myntet

1208 -1216 Erik Knutsson

1216 -1222 Johan Sverkersson

1210 -ca 1300, 1586-1587, 1627-1636 Nyköping myntort

1220 -1280 Gotland (andra perioden)

1222 -1229 Erik Eriksson (första perioden)

1229 -1234 Knut Långe

1231 -1248 Jarl Ulf Fasi

1234 -1250 Erik Eriksson (andra perioden)

1240 -1250 Okänd myntherre

1247 -1251 Upprorsmynt i Uppsala

1248 -1266 Birger Jarl

1250 -1275 Valdemar

  1250 -1354? Örebro myntort

  1250/75 -1354 Jönköping och Skänninge myntort

  1250/75 -1574 Västeås myntort

  1250/75 -1470, 1522-23, 1614-18 Söderköping myntort

1275 -1290 Magnus Ladulås

  1275 -1290 Myntning i Skara?

1290 -1318 Birger Magnusson

  1290 -1627 Kalmar utnyttjas ibland som myntort

   1290-1450 Gotland (tredje perioden)


1300? -1974 Stockholm myntort

1315 -1318 Hertig Erik Magnusson

1319 -1340 Magnus Eriksson (första perioden)

1340 -1354 Magnus Eriksson (andra perioden)

  1340 "tre kronor" introduceras på mynten

1347 Första privilegiebrevet för Falu koppargruva

1354 -1363 Magnus Eriksson (tredje perioden)

1361 Gotland erövras av Danmark

1362 -1364 Håkan Magnusson

1363 Magnus Eriksson (fjärde perioden)

1364 -1389 Albrekt av Mecklenburg

1396- 1439 Erik av Pommern


1424 Myntkonvention (8 oktober) om lübska penningar 

1435 Sveriges första riksdag

1441 -1448 Kristoffer av Bayern

1442 -1536 Malmö myntort (dansk)

1448 -1457 Karl Knutsson Bonde (första perioden)

1449 Den äldst kända myntförordningen är från detta år

1450 -1520 Gotland (fjärde perioden)

1453 Myntverket i Åbo öppnas

1457 -1464 Kristian I

1464 -1465 Karl Knutsson Bonde (andra perioden)

1465 -1467 Interregnum

1467 -1470 Karl Knutsson Bonde (tredje perioden)

1470 -1495 Sten Sture den äldre (första perioden)

1478 Först myntet med årtal, året avser myntordningen ej präglingsåret

1480 Myntförordning från Västerås

1496 Gustav Eriksson (Vasa) förds)

1497 -1501 Hans (Johan II)


1500

1501 till 1503 Sten Sture den äldre (andra perioden)

1502

1503

1504 -1512 Svante Nilsson Sture

1505

1506

1507

1508

1509

1510

1511

1512-1520 Sten Sture den yngre

 1512 Sturemarken och mynt med årtalet 1512 präglas

1513

1514 Kristian (Tyrann) krönts till kung av Danmark

1515 Tredje gången svenska mynt åsätts årtal, tidigare har detta skett 1478 och 1512

1516

1517

1518

1519

1520 Titeln Riksföreståndare upphör fram till 1598

1521 -1560 Gustav Vasa

1521 Hedemora myntort

1522 -1628 Arboga myntort

  1522 -1524 Sören Norrby präglar mynt på Gotland

1523 Gyllen präglas i Stockholm

1524 -1525, 1675-76 Landskrona myntort

  1524 -1533 Fredrik I präglar mynt på Gotland

1525 Danska mynt präglas i Ronneby

1526

1527

1528 1 och 1/2 gyllen präglas i Stockholm

1529

1530

1531

1532

1533 Tronarvingen Erik XIV föds

1534 Den första dalern präglas

  1534 -1559 Christian III präglar mynt på Gotland

1535 Skillingmynt präglas i Stockhom

1536 Första två öringen (Stockholm)

1537

1538 1 och 1/2 mark börjar präglas i Västerås

1539

1540 Daler präglas i Västerås

1541 -1550 Mynt präglas i Svartsjö

1542 Dackefejden, mängder med mynt behövs för att avlöna knektar.

1543 En klippingserie om 15, 12, 4 och 2 öre ges ut, samtliga är idag mycket rara

1544 1/2 dalers mynt börjar präglas i Svartsjö

1545 1 penning präglas i Svartsjö
1546 2 penning präglas i Svartsjö

1547

1548

1549 Uppsala slott börjar byggas

1550

1551

1552

1553

1554 Den sista emissionen av gotländska mynt präglas

1556 Klippingserie präglas i Åbo

1557 16 öre klipping präglas i Åbo och en 8 öring med texten FM (finska mark?!)

1558 De sista mynten präglas i Åbo

1559 Dalermynt präglas i Stockholm

1560 -1568 Erik XIV, 1560-1598 Hertig Karl av Södermanland

1561 -1681 Besittningsmynt präglas i Reval

1562 "Krigsmynten" med bild av Älvsborgs fästning? präglas

1563 Hertig Magnus av Östergötland präglar mynt

1564 Ett öre enda årtalet för Erik XIV

1565 Det sista gotländska (danska) myntet präglas av Jens Bille

1566

1567

1568 -1592 Johan III, Hertigarna Johan och Karl präglar också mynt 1568

  1568 - 1614 Vadstena myntort

  1568 En ungersk gyllen präglas för första gången

1569 En krongyllen präglas för första gången

1570 8 mark klipping präglas

1571 Älvsborgs lösen

1572 Ett typmynt präglas, 2 öre typ II enligt Ahlström

1573 En ungersk gyllen präglas (unik KMK)

1574 - 1575 Försök med valsverksprägling i Västerås

1575 Valören 1/8 daler präglas i Stockholm

1576 2 rosenobler (1/2 portagulös) Stockholm

1577 1 och 1/2 öre präglas i Uppsala

1578 Valören 1/4 daler präglas i Stockholm

1579

1580 Valören 1/6 daler präglas i Stockholm (unik)

1581

1582

1583 Ett provmynt med Hertig Karl av Södermanland präglas (unik)

1584

1585

1586-87 En svår serie dalermynt präglas i Vadstena

1587 Hertig Karl av Södermanland präglar (en unik) daler i Nyköping

1588

1589 Örtug  och fyrk präglas i Uppsala

1590 Valören 3 mark präglas

1591 Samtida förfalskningar i koppar av 2 mark/ 8 öre

1592 -1599 Sigismund

1593 1 mark ortig präglas

1594 Den första illustrerade myntordningen ges ut

1595 En unik 1/2 daler präglas i Stockholm

1596 En unik 3 groschen präglas i Reval

1597 Sista gången valören penning präglas (4 penning från Reval)

1598 -1604 Karl Riksföreståndare

  1598 Mynt präglas på Gripsholm

1599 En unik 3 daler präglas


1600 4 daler (silvermynt) präglas

1601 Fyrkar präglas i Stockholm

1602 Ett tvåöre präglas av Karl IX

1603 8 mark klipping (guld) präglas i Kalmar

1604 -1611 Karl XI

  1604 Riksdalern införs som myntenhet

1605 En minnespenning över Karl IX präglas

1606 -1618 Hertig Johan av Östergötland

1607 Första riksdalermyntet 1607

1608 Största svenska silvermyntet präglas 20 Mark

1609 -1636 Göteborg myntort

1610 1/2 öre präglas i Göteborg

1611 -1632 Gustaf II Adolf

  1611 -1617 (svensk) myntning i Novgorod

1612 En ettöring präglas postumt i Stockholm

1613 Freden i Knäred, Älvsborgs lösen, Sverige får betala en miljon riksdaler till Danmark

1614  

1615 16 mark i guld präglas

1616 Älvsborgs lösen börjar utbetalas

1617 En 40 mark präglas

1618 En ettöring med bitecken dödskalle präglas i Stockholm

1619 

1620 Kastmynt till Maria Eleonoras kröning1/4 riksdaler i  

1621 -1707 Besittningsmynt präglas i Riga

1622 3 penningar präglas i Stockholm

1623 Den udda valören 1 1/2 solidus präglas i besittningen Riga

1624 Koppar börjar användas som myntmetall, klippingar präglas i Säter

1625 Kopparklippingarn i serien Spanska skölden (1, 1/2, 1/4 öre)

1626 Mynt präglas i Norrköping

1627 Det första rundmynten i koppar präglas

1628 -1660 Besittningsmynt präglas i Elbing

1629 Klippingarna upphör vara lagligt betalningsmedel

1630 En dukat i klippingformat präglas i Elbing (Staden)

1631 Besittningsmynt präglas i Erfurt, Würzberg tom 1648,34

1631 -1641 Sala myntort

1632 Besittningsmynt präglas i Fürtz, Nürnberg, Augsburg, Mainz tom 1632,32,34,35

  1632 -1654 Kristina "Vishet är rikets stöd" "Columna regni sapientia".Kristina var en stor myntsamlare

  1632 Tyska Kreuzer präglas i Sverige

1633 Besittningsmynt präglas i Wolgast, Osnabrück 1634,33

1634 Axel Oxienstierna, första icke kungliga person på ett svenskt mynt

1635 En postum 1/24 thaler GIIA präglas i Elbing (kronan)

1636 

1637

1638-1763 Besittningsmynt präglas i Stralsund

1639 1/4 riksdaler i näver präglas av Stora Kopparberg

1640-1768 Besittningsmynt präglas i Pommern

1641 Förordning om myntet

1642 Sista myntet präglas i Säter det första präglades 1624

1643

1644 -1665 Besittningsmynt präglas i Livland/Livonia

  1644 -1832 Avesta myntort

  1644 Världen största mynt präglas tio daler silvermynt vikt 19,71 kilo

1645 Andra och sista året 10 daler präglas

1646

1647-1717 Elias Brenner

1648-1799 Besittningsmynt präglas i Wismar

1649-1698 Besittningsmynt präglas i Bremen-Verden

1650 5 och 10 dukater präglas i besittningen Bremen-Verden

1651 1/192 taler (Witten) börjar präglas i Wismar

1652 Första 8 dalern präglas

1653 En taler präglas i Wismar

1654 -1660 Karl X Gustaf "Gud mitt öde, betämmer" "In Jehova sors mea, ipse faciet"

1655 Kastmynt änkedrottning, Maria Eleonoras begravning

1656 Besittningsmynt präglas i Thorn

1657 Stockholm Banco bildas

1658 Kvartsöre med Christinas initialer CRS

1659 -1735 Nicolas Kedar bl.a utgivare av andra upplagan av Brenners Thesaurus...

1660 -1697 Karl XI "Gud min beskyddare" "Dominus protector meus"

1661 Palmstruchsedlar trycks. Den udda valören 2 1/2 ÖKM präglas.

1662 3 dukater präglas i Stockholm

1663 4 daler präglas

1664 Valören 1 mark präglas i Reval

1665 Ett unikt? 1/2 öre präglas i Stockholm

1666 1/6 öre silvermynt, Sveriges första kreditmynt präglas

1667 4 öre (4 rundstück) börjar präglas i Reval

1668 Föregångaren till Sveriges Riksbank grundas

1669 Valören 1/24 thaler präglas i besittningarna Riga och Livland

1670 Första myntet med randomskrift, 8 mark, inskriften lyder "circumeundo servat et ornat"

1671 Dukater präglas i Narva

1672 16 shilling (1/3 taler) präglas i besittningen Wismar

1673 En fyra mark med kungens krönta monogram präglas

1674 -1684 A Meybusch myntgravör i Stockholm

1675 -1701 Plåtmynt präglas i Kengis

   1675 en tvåmark präglas i Landskrona

1676 -1686 Besittningsmynt präglas Stade

1677 -1678 Belägringsmynt präglas i Kristianstad

1678

1679

1680 Medalj övr Drottning Ulrika Eleonoras kröning

1681 -1718 A.Karlsten myntgravör i Stockholm

1682 Sista 8 dalern präglas

1683

1684

1686 P. Dijkmans Observationer, Sveriges första myntbok

1687

1688 Kontramarkerade polletter från Sala

1689

1690 Valören 5 öre börjar präglas

1691 Elias Brenners Thesaurus Nummorum Sveo-Gothicorum

  1691 -1771 Johann Carl Hedlinger en av de mest betydande gravörerna

1692 1/4 dukat präglas

1693 2 dalersplåtar präglas i Kengis

1694

1695 Gripenhielmsdukaten med guld från Dalarna präglas

1696

1697 -1718 Karl XII "Med Guds hjälp"

1698

1699 -1738 C-G Hartman myntgravör i Stockholm


1700 1/4 dukater präglas

1701 1/2 dukater präglas

1702 1 daler präglas i Kengis

1703 Medaalj Karl XII erövringen av Thorn 

1704

1705 Riga belägras och svenska mynt kontramarkeras

1706 Den s.k Paykulldukaten bär detta årtal, den är dock präglad 1718

1707 Första Karl XII riksdalern

1708 1 carolin, 4 och 1 öre präglas i näver av Stora Kopparberg

1709 1 taler präglas i Pommern 

1710 Plåtmynt för Karl XII börjar slås i Avesta

1711

1712

1713 1/6 öre präglas (två exemplar kända)

1714-1716 Gjutna plåtmynt av kanonmetall

1715 Myntning av plåtar i Wismar

1716-1717 Konstributionsverket ger ut myntsedlar

1717 Nödmyntet Wett och Wapen ges ut

1718 Riksdalern (Sveriges snyggaste mynttyp?) präglas

1719-1720 Ulrika Eleonora "Gud mitt hopp" "In Deo spes mea"

1720-1751 Fredrik I "Gud mitt hopp" "In Deo spes mea"

1721 Minnesmynt Gustav Vasas befrielseverk 1521-1721

1722 5 mark kopparmynt ges ut av S:t Kopparberg

1723 De s.k. Krellska mynten präglas 2, 1 och 1/2 riksdaler

1724 Nödmynten börjar gälla som 1ÖKM utan omprägling

1725

1726

1727 2 och 1 1/2 riksdaler präglas, endast detta

1728 Äldsta svenska aktien, Alingsås Manufakturverk

1729 Brenners samling säljs av Grainger till Demidov, mynten finns idag i Moskva

1730 -1751 Fredrik I, Landtgreve av Hessen-Kassel

1731 Kedar ger ut 2:a upplagan av Brenners Thesaurus Nummorum

1732 En unik? tvåöring i silver präglas

1733 1 1/2 Schmalk Penning med Fredriks monogram i Schmalkalden

1734 1/12 thaler med texten "Rex Suecia" präglas i Hessen-Kassel

1735 1 öre präglas i guld! gällande som 1/2 dukat

1736 Förordning om Dukaters fria myntning beslutas

1737 1 ÖSM i koppar präglas i Stockholm, endast detta år, guld hittas i Ädelfors

1738 Dukater med Ostidiskt guld börjar präglas

1739

1740 Barnängen ger ut valuter 1740, 46 och 61

1741 Ett fåtal 5 och 10 öringar präglas i koppar

1742 Kastmynt Ulrika Eleonoras begravning

1743 Dukater med  guld från Ädelfors börjar präglas

1744 Några få 10 öringar i koppar präglas

1745 Transportsedlar börjar ges ut 6, 9 och 12 DKM

1746 -1748 Huså myntort

  1746 -1753 Plåtmynt präglas i Ljusnedal

1747

1748 Serafimer riksdalrar (1 och 1/4)

1749

1750 

1751 -1771 Adolf Fredrik "Statens välfärd min välfärd" "Salus publica salus mea"

1752 Plåtmynt präglas i Semlan och Huså

1753 1/2 och 1 DSM med koppar från Ljusnedal

1754 1/2 och 1/4 dukat ges ut, detta år och 1755

1755 

1756 

1757 

1758 Svenska 1 ÖrSM överprägalas till 1 kopek i Ryssland

1759 5 och 10 taler guldmynt präglas i Pommern-Stralsund

1760 1/3 thaler (8 groschen) Pommern, kungen med lång näsa (nidbild eller stampskada?)

1761 

1762 Stora Kopparberg ger ut myntpolletter om 3 och 6 öre kopparmynt

1763 

1764 -1778-1787 Svenska kopekmynt präglas med dessa årtal, se 1788!

1765 

1766 Så kallade Valuter förbjuds

1767 

1768 Det sist präglade plåtmyntet bär detta årtal

1769 

1770 

1771-1792 Gustaf III "Fäderneslandet"

1772 "pojkören" präglas eller har åtminstone detta årtal, dvs 1ÖKM på för stor plants

1773 Ny myntmästare Olof Lidjin (OL) 1773-1819

1774 En 6 daler KM sedel ges ut av Kengis Bruk

1775 Riksdalrar med dubbelvalör börjar präglas 1 Rd och 3 DSM

1776 Myntrealisationen bl.a. avskaffas plåtmynten

1777 Den sista 2 ÖrSM präglas

1778 Det sista 1 ÖrSM och  1 ÖrKM präglas

1779 Riksdalrar får valören 1 Rd

1780 En kunglig medaljgåva (1200 dukater) lämnas till Peter  Fredrik av Holstein-Gottorp

1781 Nytillverkade riksdalrar (förfalskningar från Kina) bär detta årtal...

1782 Kastmynt i både silver och guld präglas maa Lovisa Ulrikas begravning

1783 Ostindiefararen Nicobar förliser, hittas 1987 utanför Sydafrikas kust

1784-1864 Svenska kontrapräglingar på S:t Barthélemy

1785 

1786 Svenska akademin instiftas och en belöningsmedalj i guld präglas.

1787 Ryska femkopeks mynt präglas med detta årtal i Avesta

1788 -90 Ryska fem kopekare tillverkas i Sverige för att användas i kriget mot Ryssland

1789 

1790 Stora Kopparberg ger ut myntpolletter om 6 öre kopparmynt

1791 

1792 -1809 Gustaf IV Adolf "Gud och Folket"

1793 

1794 Kungen besöker Avesta och en minnesmynt i koppar präglas

1795 

1796 Polletter från Trollhättan bär detta årtal

1797 Pollett 4 skilling Wärdshuset Wedevåg

1798 Hallenbergs bok: Mynt och varors värde i Sverige

1799 -1802 Riksgäldskontoret präglar poletter om 1/2 och 1/4 skilling


1800 Minnesmynt 1/3 Rd. GIVA kröning

1801 Pollett 1 läst kohl Svartå i Finland

1802 Gamla 1 och 2 ÖrSM börjar ompräglas till 1/2 och 1 skillingar

1803 Myntverket i Avesta förstörs av översvämningar

1804 1/2 skilling i mycket låg upplaga är det enda kopparmyntet som präglas detta år

1805 

1806 En mycket svår 3 pf. präglas i Pommern med texten "K SCHWED POM LANDES M"

1807 

1808 Sista besittningsmyntet (med årtal) 3 pfennig Pommern

1809 -1818 Karl XIII "Folkets väl min högsta lag"

1810 Dukat av guld från Dalarna

1811 

1812 -1880 August Wilhelm Stiernstedt, SNF förste ordfärande

1813 Slaget vi Leipzig den 19 oktober, medaljer med blivande kung Carl XIV Johans porträtt

1814 Union mellan Sverige och Norge inleds

1815 

1816 

1817 1/4 skilling präglas, enda årtalet under Karl XIII regeringsperiod

1818 -1844 Karl XIV Johan "Folkets kärlek min belöning"

1819 Ny myntmästare Lars Bergencreutz (LB) 1819-1821

1820 Riksdaler med Carl XIII porträtt präglas

1821 Minnesmynt Gustav Vasas befrielseverk 1521-1821

1822 Provpräglingar av 1 Riksdaler Specie utförs (SMF P3b)

1823 Ett år då inga skillingmynt präglas

1824 1/4 och 1/2 skillingar graveras av den åldrige Christoffer Normans ostadiga hand, många varianter!

1825 Myntningen i Avesta återupptas, alla valörer kommer ut

1826 Provpräglingar av kopparmynt bl.a. 1 Skilling utförs (SMF P31)

  1826-1897 Lea Ahlborn

1827 Provpräglingar av 1/3 Riksdaler utförs (SMF P4)

1828 Förordning om färgpenningar 

1829 Provpräglingar av bl.a. 1 Riksdaler Banco utförs (SMF P6)

1830 Ny valör 1/6 skilling

1831 Provpräglingar av bl.a. 1 Skilling Banco (SMF P39)

1832 Palmqvist serien ges ut (1,1/2,1/4 och 1/6 skilling)

1833 Provpräglingar i platina utförs (SMF P2)

1834 Provpräglingar av bl.a. 4 Rd Courant/ 1 Rd Specie utförs (SMF P26)

1835 Banco sedlar på färgat papper börjar ges ut

1836 till 1894 sedlar Kopparbergs Enskilda Bank

1837 -1924 Bokauktionskammaren i Stockholm håller myntauktioner

1838 Ny myntmästare Alexander Grandinson (AG/G) 1838-1855

1839 Provpräglingar av 4 Skilling Banco utförs (SMF P36)

1840 En 2 Skilling Banco i järn präglas (SMF)

1841 -1903 Carl Snoilsky, SNF´s ordförande 1891-1903

1842 -1913 Hans Hildebrand SNF´s ordförande 1881-1883

1843 Provpräglingar av 2 Skilling Banco utförs (SMF 39)

1844 -1859 Oscar I "Rätt och Sanning"

1845 Provräglingar av 1/16 Rd.Specie/12 skilling utförs (SMF P1)

1846 Hildebrand ger ut första upplagan av Angloschiska mynt (andra upplagan kom 1881)

1847 till 1896 sedlar  Mälarprovinsens Enskilda Bank

1848 till 1894 sedlar Göteborgs Privata/ Enskilda Bank

1849 Valören 4 skilling banco börjar ges ut

1850 Kungliga myntets verksamhet på Kungsholmen startar

1851 

1852 Provpräglingar av 4 Skilling Banco utförs (SMF P3)

1853 Provpräglingar av 1 öre utförs (SMF P29, P31)

1854 

1855 Ny myntmästare Sebastian Tham (ST/T) 1855-1876

1856 till 1876 sedlar Stockholms Enskilda Bank

1857 Första 50 öringen präglas

1858 Sedlar med valören Riksdaler riksmynt ges ut 1858-1873

1859 -1872 Karl XV "Land skall med lag byggas"

1860 Minnespenning till kungens kröning ges ut

1861 Storsamlarn Henrik Pripp (1861-1921)

1862 Hundskattemärken börjar användas

1863 

1864 Stiernstedt bok, Om kopparmyntningen i Sverige, utkommer

1865 Flera privatbanker börjar ge ut sedlar bl.a. Christianstads och Gefleborgs enskilda banker

1866 till 1894 sedlar Borås Enskilda Bank

1867 -1886 Sellings mynthandel ger ut lagerkataloger

1868 Sista svenska dukaten präglas och ersätts av den kortlivade Carolinen 1868-1872

1869 till 1879 sedlar Bohusläns Enskilda Bank

1870 

1871 En medalj slås maa Drottning Lovisas död

1872 -1907 Oscar II "Brödrafolkens väl"

1873 Svenska Numismatiska Föreningen (SNF) bildas

1874 Det första Numismatiska Meddelandet utkommer från SNF. (NM)

1875 Enkronan introduceras i Sverige

1876 Skölden på guldmynten rättas till för att överensstämma med stora riksvapnet

1877 sedlar Oscarshamns Enskilda Bank

1878 Trollhätte Svensson tillverkar falska mynt med detta årtal

1879 Holmbergs mynthandel ger ut sin första katalog

1880 SNFs förste ordförande AW Stiernstedt avlider

1881 Bimetalliska mynt präglas på prov 10 resp. 5 France, dessa förevisas på Myntkongressen i Paris (SMF P2-P3)

1882 D Holmberg mynthandel grundas

1883 JFH Oldenburg och Hallborg och Hartman ger ut viktiga förteckning över mynt

1884 SNF ger ut en årsmötesmedalj över Fredrik Silverstolpe med detta årtal

1885 SNF ger ut en årsmötesmedalj över Bror Emil Hildebrand med detta årtal

1886 

1887 Lewin ger ut sin förteckning över Johan III mynt

1888 Lauer i Nürnberg präglar spelpenningar (alla svenska valörer) med detta årtal

1889 Ädelforsgruvan läggs ned

1890 Cavalli ger ut en förteckning över sin plåtmyntsamling

1891 

1892 Myntprov av 2 kronor i aluminium (SMF P7)

1893 Sedlar Norrbottens Enskilda Bank

1894 

1895 SNF ger ut en årsmötesmedalj över Wilhelm Theodor Strokirk med detta årtal

1896 

1897 Minnesmynt Oscar II 1872-1897

1898 

1899 Min Morfar föds, det var han som fick mig intresserad av mynt!


1900 D. Holmberg ger ut en förteckning över svenska mynt 1478- (NM XV)

1901 Riga(Duna)-fyndet bestående av 43 stycken åtta-daler plåtmynt hittas

1902 

1903 Svenska Pointerklubben, medalj utformad av Bruna Liljefors

1904 

1905 Unionen med Norge upphör och med det valspråket Brödrafolkens Väl

1906 Kungens valspråk på mynten ändras till Sveriges Väl

1907- 1950 Gustaf V "Med folket för fosterlandet" övertar tronen när Oscar II dör

1908 -1939 TG Appelgren anordnar myntauktioner

1909 Gustaf V första mynt utkommer, två år efter trontillträdet

1910 5 öringen präglas i låg upplaga. Myntet blir senare, främst på  70-talet, mycket eftertraktat

1911 Storsamlaren Eric P. Newman (1911-2017)

1912 Många medaljer präglas då OS genomförs i Stockholm

1913 Polletter präglas för Nynäs Gods

1914 LE Bruuns samling säljs

1915 SNF ger ut en årsmötesmedalj över Claes Brodersson Rålamb med detta årtal

1916 Provpräglingar av öresmynt i järn genomförs

1917 Järnet gör entré som myntmetall järnmynt präglas 1917-19 och 1942-50

1918 Provprägling av 5 krona i nickel (SMF P1)

1919 Provprägling av 2 krona i reducerad vikt (SMF P2)

1920 Sista femkronan i guld präglas. 

1921 Minnesmynt Gustav Vasas befrielseverk 1521-1921

1922 

1923 Storsamlaren Lars Emil Bruun avlider (1852-1923). Samlingen får säljas tidigast 2023

1924 Myntunionen mellan Sverige, Danmark och Norge upphör

1925 Sista 20 kronan i guld präglas

1926 Gustaf Cavalli avlider

1927 Gustaf  Cavallis myntsamling säljs på auktion av NF Broberg

1928 Storsamlaren Sven Svensson avlider och testamenterar sin samling till SNF

1929 SNF ger ut en medalj över Sven Svensson

1930 

1931 Guldmyntfoten avskaffas,

  1931 Förteckning över Bonniers samling Carl XI:s mynt utkommer av B.Holmberg

1932 Minnesmynt Gustaf II Adolf 1632-1932

1933 Gustav Vasas mynt utkommer, författare Appelgren

1934 Lag (1934:437) för Sveriges riksbank, upphävdes 1989

1935 Minnesmynt Sveriges Riksdag 1435-1935

1936 Wollontis bok om kopparmyntningen i Sverige 1624-1714, NNÅ och NNUM börjar komma ut.

1937 Loheskatten hittas i Gamla Stan, skatten var nedlagt 1741-42, totalt 18.217 mynt!

1938 Minnesmynt för kolonin Delawere 1638-1938

1939 Sedlar med valören 10.000 kronor trycks

1940 Nickelmynt i valörerna 10, 25 och 50 öre

1941 SNF ger ut en medalj över Gunnar Mickwitz

1942 Andra världskriget pågår, silverhalten i kronan sänks från 80% till 40%

1943 SNF ger ut en medalj över Svante Nilsson

1944 

1945 Ny myntmästare Torsten Swensson (TS) 1945-1961

1946 Carl XVI Gustaf föds den 30 april

1947 SNF ger ut en medalj över Hans Forsell

1948 Jubileumssedel på 5 kronor utges Gustav V 90 år

1949 Provprägling i brons av 5 öre (SMF P18)

1950 -1973 Gustaf VI Adolf "Plikten framför allt"

1951 De första (prov)mynten för Gustaf VI Adolf präglas

1952 Minnesmynt Gustaf VI Adolf 1882-1952, kungens ordinarie myntserie utkommer också detta år

1953 Corpusverket Sveriges Mynt 1719-1776 utkommer, författare T.Lindgren

1954 Ahlströms och Hirschmynthandel ger ut sina första lagerkatalog

1955 Stockholms gasverk ger ut en pollett i aluminium, som aldrig används?

1956 Många medaljer präglas, Ryttar OS genomförs i Stockholm

1957 Ernst Nathorst-Böös vinner Kvitt eller dubbelt på TV

1958 Den sista typen av 10.000 kronors sedel trycks

1959 Minnesmynt Svenska folkets lagbundna frihet 1809-1959

1960 Minnesmynt/ mealj över regelaskeppet Vasa ges ut

1961 Ny myntmästare Bengt Ulvfot(U)1961-1986

1962 Minnesmynt Gustaf VI Adolf 1882-1962

1963 De första mynten ur Sven Svensson samling säljs av SNF. Hans testamentet permuteras

1964 Den underliga felpräglingen 5 öre med 5 Ö i kronan

1965 Storsamlaren kung Farouk av Egypten avlider (1920-1965)

1966 Hirsh mynthandel håller en stor auktion på Sven Svensson material, en annan hölls 1970

1967 Provprägling av ett öre med arbesk i aluminium

1968 Silvret försvinner ur kronan och ersätts av kopparnickel, Örtendals mynthandel startas

1969 Storsamlaren Gunnar Ekström dör, (Stiftelse för numismatisk forskning)

1970 Referensverket, Svenska mynt under medeltiden samt gotländska mynt, utkommer

1971 Ettöringen försvinner, den har präglats sedan 1522. Första Myntboken utkommer

1972 Ahlström håller sin första auktion, Skandinavisk Numismatik börjar utges

1973 - Carl XVI Gustaf "För Sverige i Tiden"

1974 - 2007 Eskilstuna myntort

1975 Minnesmynt m.a.a. grundlagsändring

1976 Referensverket Sveriges Mynt 1521-1977 ges ut

1977 En betydande samling silvermynt säljs på auktion i Borås, Svea mynthandel börjar med auktioner

1978 Myntverket börjar ge ut årsset i hårdplastförpackningar

1979 SNF håller årsmöte på Slottet och ger ut en medalj

1980 Referensverket Sveriges Besittningsmynt utkommer

1981 Sista femkronors sedeln trycks

1982 Faksimileupplaga av Brenner 1:a upplagan 1691 ges ut

1983 Avesta myntmuseum invigs, Ahlström anordnar den första Pripp-auktionen

1984 Tingströms Sveriges Plåtmynt 1644-1776 utkommer

1985 Första 500 kronors sedeln ges ut

1986 Svensk Numismatisk Tidskrift ersätter Myntkontakt

1987 Ostindiefararen Nicobar med en stor last plåtmynt hittas utanför Sydafrikas kust

1988 Svensk Mynt Förteckning del 1 utkommer

1989-91 Coins of Sweden, en mycket betydande samling säljs i Zürich och Kristianstad

1990 Sista tiokronors sedeln trycks

1991 10 öringen försvinner som myntenhet, lägsta valören är nu 50 öre

1992 50 öringen får ett nytt utseende

1993 Myntverket börjar ge ut s.k. Souvernirset med ocirkulerade mynt

1994 Första numret av Mynttidningen utkommer, numera finns tidningen på Internet?

1995 Minnesmynt Svensk myntning 995-1995

1996 En ny tidskrift Numismatiskt Forum startas, SNF presenterar sig på internet

1997 Nya Kungliga Myntkabinettet invigs på Slottsbacken 6 i Stockholm

1998 Ingemars Myntsida presenteras på internet ;-)

1999 Euron beslutas bli Europas nya valuta, de första mynten/sedlarna kommer 2002


2000 Jubileumsenkrona med anledning av millenieskiftet

2001 Alfred Nobel avbildas som första icke kungliga person på ett mynt sedan Axel Oxenstiernas 1634

2002 Euro blir valuta i flera av EU-länderna bl.a. Tyskland, Italien, Spanien och Frankrike

2003 Sverige folkomröstar och säger nej till Euron

2004 Stockholm slotts 250 års jubileum, uppmärksammas av myntverket

2005 En svensk jubileumssedel med valören 100 kronor trycks

2006 Jubileumsmynt, Järnvägen 100 år, intresset är lågt för detta mynt liksom upplagan!!!

2007 Samlingen på Ericsberg, Bondska samlingen, börjar säljas av Nordlinds mynthandel

2008 Det sista jubileumsmyntet, till minne av Selma Lagerlöf, präglas

2009 Myntauktioner i Sverige AB (MISAB) bildas av SNF

2010 50 öringen tas ur cirkulation

2011 Julius Hagander magnifika samling börjar säljas

  2011 Eriksberg 10 daler 1644 säljs för ett rekordbelopp

2012 Konstnärlig utgångspunkt för en helt ny sedel- och myntserie presenteras

2013 CXVIG 40 år på tronen uppmärksammas genom en minnesenkrona

2014 Ett mellanår då inga mynt präglades...

2015 En ny sedelserie kommer ut. Fyra nya sedlar 2015 och två 2016

2016 En ny myntserie kommer ut. 1, 2 och 5 kronor

2017 Enkronan som den sett ut sedan 1875 går i graven

2018 Myntkabinettet på Slottsbacken läggs ned (tråkigt...)

2019 Tonkin firar 50 år med Myntguiden och Myntboken

2020 Covid-19 stoppar alla fysiska evenemang, det digitala klarar sig bättre

2021 Ett paradigmskifte då det digitala tar över numismatiken?

  2021 R Delzannos Sveriges Guldmynt utses av IAPN till årets bästa myntbok

2022 SNF säljer MISAB

2023 SNF firar 150 år och Ingemars Myntsida 25 år

2024 Vad händer i år som är värt att uppmärksammas?

2025 ...

2026 ...

2027 ...Källor: 

  Tips från besökare!

  Gorgons hemsida

  Falcoins hemsida

  Myntningen på Åbo slott (2022)

  Numismatiska meddelanden nr 1-ff (NM)

  Nordisk Numismatisk Unions Medlemsblad 1936-ff (NNUM)

  Nordisk numismatisk Årsbok 1936-ff (NÅ)

  Sedelmynt (www.sedelmynt.se)

  Sveriges Guldmynt 1512-2020, Delzanno

  Sveriges Besittningsmynt, Ahlström mfl

  Sveriges Mynt 1521-1977 (SM), Ahlström mfl

  Sveriges Mynt 1521-2021 (SM), Carlberg mfl

  Sveriges Myntbok 995-2022 Delzanno

  Svensk Myntförteckning (SMF), Hamrin 

  Svensk Numismatisk Uppslagsbok (SNU)

  Svenska Numismatiska Föreningen (www.numismatik.se)

  Sveriges besittningsmynt (SB), Ahlström mfl

  Nationalencyklopedin (NE)

  Vad kostade det? Lagerqvist 2011

  Acta Monetaria Sueciae, Franzen, Hedegård, Svensson 2020

  Valuter - I brist af löspenningar, Widell 2022

  


Copyright © ingemars.se 1998-2024