2023BIngemars Myntsida 25 år! (2023-04-29)


För drygt 25 år sedan gjorde jag min första hemsida. I maj 1998 fick sidan namnet Ingemars Myntsida.

Genom Ingemars Myntsida ville jag öka intresset för mynt och numismatik men även pusha för digital numismatik och numismatik på internet, två områden som då var i sin linda.

Idag är situationen en helt annan och vi har i princip genomgått ett paradigmskifte där numismatiken blivit digital både vad gäller handel, kommunikation och forskning.


/Ingemar


Bilder:

- Ingemars Myntsida cirka 1998, sidan låg då på en Telia-domän

- Ingemars Myntsida 2005, sidan ligger sedan dess på en egen domän ingemars.se 

- Ingemars Myntsida 2023