2020-01 En ny blogg!


4 JANUARI 2020  


Nu när jag åter ska börja blogga, vad passar då bättre än att återuppta en "tradition" och ge en återblick på det gångna året. Här kommer alltså en personlig sammanfattning av 2019. Tyvärr blir det bara text i detta inlägg.


MISAB fyllde 10 år. Otroligt vad tiden går. Jag minns den tiden i SNF:s styrelse, men har det redan gått tio år? Ett BB-utskott (Bolags Bildnings Utskottet) bildades bestående av bl.a. undertecknad. Vi fick SNF:s uppdrag att utreda förutsättningarna för för ett auktionsbolag. Jag fick ta hand om det juridiska och det digitala. Första (mycket enkla hemsidan) skapades i samma format som Ingemars Myntsida och innehöll loggan (skapad i Paint) som än idag pryder bolagets kataloger. För MISAB var 2019 ett lyckat år och omsättningen var riktigt hög och mängder med intressanta objekt har bytt ägare via MISAB. Under året hölls en auktion i månaden fördelat på 4 salauktioner och 8 internetauktioner. 10 års jubileumet hölls i Kockska huset i Malmö och förutom en mycket trevlig jubileumsbankett bjöds på två auktioner, Svenska kopparmynt och Vikingatida mynt.


MISAB dominerar den svenska auktionsmarknaden men får välbehövligt konkurres från såväl Frimärkshuset som Myntkompaniet. Det senare bolaget kunde på hösten presentera en osedvanligt stor plåtmyntsamling där plåtar från Christina, Carl X Gustaf och Carl XI trängdes med varandra. Oväntad konkurrens fick MISAB under hösten från Polen där en stor samling svenska mynt lämnats in. Auktionen var digital och ett åtskilligt antal svenskar hade skapat konton i Polen och konkurrensen om objekten var hård. Under året har också B-O Hesses samling med numismatisk litteratur börjat säljas av MISAB. Samlingen är stor och MISAB räknar med att den ska omfatta totalt sex auktioner. Mest spännande objekt från Hesse som såldes 2019 tycker jag var åminnelsetalet över Brenner.


På instutionsfronten har det hänt mycket både KMK och Numimsmatiska Forskningsgruppen har fått en ny chef repektive professor. Tidigare stölder på KMK har också varit föremål för rättsväseendet 2019. Dock medförde ett sjukdomsfall att den senaste rättegången sköts upp. Troligt är att rättegången återupptas 2020.


En av de första myntböckerna jag köpte var Tonkins Myntguide. Året bör ha varit 1971-72. Den första Myntguide kom redan 1969 (50 års jubileum i år) och den första Myntboken 1971, vilket innebär att vi 2019 fick ta del av de femtiondet Myntboken (den för 2020). Tonkin har följt med i mitt samlande under alla år jag intresserat mig för mynt. Archie är en mycket vital 80-åring som välförtjänt 2019 valdes in som korresponderande ledamot  i SNF. På bokfronten har förutom Tonkins böcker ett flertal andra intressanta böcker presenterats för oss intresserade. Bland annat en om Magnus Erikssons mynt, Samlad Glädje 2019, Mynten i Sverige 1818-2018 och Sveriges Guldmynt 1521-2020. Den senare har rönt internationell uppmärksamhet.


För egen del har tillökningen av samlingen varit god även om jag har fått gå lottlös hem från flera MISAB salauktioner. I höstas var jag såpass besviken att jag lovade mig själv att inte åka till Sheraton 2020... Orsaken var att jag trots en osedvanligt hög budget samt rejält satta minimipriser gick lottlös... En annan orsak var de låga utropspriserna kombinerat med det låga tempot på auktionerna. Att ägna en hel dag på ett tusental utrop och dessutom inte få med mig något hem är inte riktigt vad jag vill göra en lördag. Hade samtidigt lite i bakhuvudet min första utlandsauktion. SNY:s septemberauktion i Helsingsfors. Där två "skäggförsedda" herrar rev av auktionen i ett rasande tempo. De flesta av mina köp har gjorts på digitala handelsplatser men även en hel del privatköp har genomförts. Tycker att det är bekvämt att sitta hemma i lugn och ro och köpa mynt. Särskilt uppskattar jag internetauktionerna. Både de helt digitala och de salauktioner som även tillåter digitala budgivare. Har under året försökt föra lite statistik på dessa kombinationsauktioner och konstaterar att tempot inte påverkas negativt av att budgivare finns både i salen och på nätet.


Mässorna är också viktiga för inköp. Under året blev det bara två mässor för min del, Sigtuna och FriMynt, därutöver en privat mässa. Hade också planerat ett besök i Olofström men tyvärr blev den mässan inställd. 2020 har jag lovat mig själv att vara mer aktiv och förutom nämda blir det säkert besök på någon/ några av följande mässor. Göteborg, Lund, Borlänge, Norrköping, Stockholm (?) eller varför inte den mässa Myntklubben Skilling Banco anordnar utanför Linköping i februari. Som vanligt hittar du alla mässor i Agendan!


2019 var året då en tvekamp om nästa Sveriges Mynt blossade upp. I ena ringhalvan står Delzanno som efter sin Guldmyntbok satt in siktet på mynten från Gustaf I och framåt (numera hela den svenska myntningen från 995). I andra ringhalvan herrar Carlberg, Wijk och Hemmingsson med en uppdatering av Ahlströms klassiska verk "Sveriges Mynt". Vem som vinner får framtiden utvisa. Hoppas dock inte att kampen utmynnar i kortlivade hastverk som är bortglömda om några år, utan att det blir ett nytt standardverk som håller i 10-20(-30-40) år. Samtidigt ställer jag mig frågan varför båda parter förefaller satsa på en tryckt version. Borde inte Sveriges mynt 2020 vara digital?


På tal om det digitala så blir allt mer numismatik just digital. Om vi bortser från all försäljning som sker på nätet tycker jag aktiviteten både på Twitter, Instagram och Facebook hela tiden ökar. Särskilt på Facebook där massor med intressatta sidor finns för både mynt- och pollettintresserade. Sveriges största myntklubb finns på Facebook. En "klubb" som idag har flera tusen medlemmar/ följare! Den ökade aktiviteten på sociala medier medförde också att tre nya kategorier för dessa sociala medier infördes bland mina Numismatiska länkar.

På tal om Ingemars Myntlänkar och Agenda är det svårt att hålla koll på allt. Ser du att länkar och evenemang saknas tipsa gärna mig. - Tillsammans kan vi skapa en mer komplett Agenda och Länksida!

På blogg och hemsidefronten har de sedan tidigare aktiva sidorna som Gorgon, Falcoin, Sonesgården, Myntbloggen m.fl. fortsatt varit aktiva. Men inte så mycket nytt har tillkommit.


Att börja årtalssamla svenska mynt var enkelt för 50 år sedan. Många hundra olika mynt var teoretiskt möjliga att finna i växelkassan, då mynten hade haft samma storlek i hundra år. Att få ihop en startsamling på kanske 200 mynt var möjlig utan att besöka mynthandeln. Tillgången till mynt var god och samlarna därför många. Idag är ett 20-tal mynt tillgängliga. Förutom 1-2-5 kronan 2016 tiokronor från 1991 och framåt. 2017 och 2018 präglades inga mynt, men efter två års uppehåll präglades åter tvåkronor 2019. Men det är ett klent tillskott som knappast ökar på antalet samlare. Hoppet för framtiden står alltså till oss som redan samlar. Hur kan vi få fler att intressera sig för numismatik? Vi måste våga prata om våra mynt och visa upp dessa. De numismatiska objekten bär oftast på en intressant historia. Dela med dig både av din kunskap om dessa objekt och kanske även dubbletter som bara ligger där till ingen nytta. 


Året avslutades med att Numismatiska klubben i Uppsala firade 50 år. I samband med jubileumet släpptes den tredje boken i serie Samlad Glädje. En mycket trevlig bok som borde finnas i alla numismatiskt intresserades bokhylla. Jag hade förmånen att få hålla ett föredrag på jubiléet och även bidra med en artikel i boken. Naturligtvis handlade både föredrag och artikel om internets påverkan på numismatiken.


Nu ser vi fram mot ett nytt spännande numismatiskt år, eller faktiskt ett decenium då vi nu gått in på 20-talet. Jag återkommer om en månad och då förhoppningsvis också med bilder.


Ingemar