2020-01 En ny blogg!


Här har jag slagit ihop inläggen från januari till mars 2020


4 JANUARI 2020  


Nu när jag åter ska börja blogga, vad passar då bättre än att återuppta en "tradition" och ge en återblick på det gångna året. Här kommer alltså en personlig sammanfattning av 2019. Tyvärr blir det bara text i detta inlägg.


MISAB fyllde 10 år. Otroligt vad tiden går. Jag minns den tiden i SNF:s styrelse, men har det redan gått tio år? Ett BB-utskott (Bolags Bildnings Utskottet) bildades bestående av bl.a. undertecknad. Vi fick SNF:s uppdrag att utreda förutsättningarna för för ett auktionsbolag. Jag fick ta hand om det juridiska och det digitala. Första (mycket enkla hemsidan) skapades i samma format som Ingemars Myntsida och innehöll loggan (skapad i Paint) som än idag pryder bolagets kataloger. För MISAB var 2019 ett lyckat år och omsättningen var riktigt hög och mängder med intressanta objekt har bytt ägare via MISAB. Under året hölls en auktion i månaden fördelat på 4 salauktioner och 8 internetauktioner. 10 års jubileumet hölls i Kockska huset i Malmö och förutom en mycket trevlig jubileumsbankett bjöds på två auktioner, Svenska kopparmynt och Vikingatida mynt.


MISAB dominerar den svenska auktionsmarknaden men får välbehövligt konkurres från såväl Frimärkshuset som Myntkompaniet. Det senare bolaget kunde på hösten presentera en osedvanligt stor plåtmyntsamling där plåtar från Christina, Carl X Gustaf och Carl XI trängdes med varandra. Oväntad konkurrens fick MISAB under hösten från Polen där en stor samling svenska mynt lämnats in. Auktionen var digital och ett åtskilligt antal svenskar hade skapat konton i Polen och konkurrensen om objekten var hård. Under året har också B-O Hesses samling med numismatisk litteratur börjat säljas av MISAB. Samlingen är stor och MISAB räknar med att den ska omfatta totalt sex auktioner. Mest spännande objekt från Hesse som såldes 2019 tycker jag var åminnelsetalet över Brenner.


På instutionsfronten har det hänt mycket både KMK och Numimsmatiska Forskningsgruppen har fått en ny chef repektive professor. Tidigare stölder på KMK har också varit föremål för rättsväseendet 2019. Dock medförde ett sjukdomsfall att den senaste rättegången sköts upp. Troligt är att rättegången återupptas 2020.


En av de första myntböckerna jag köpte var Tonkins Myntguide. Året bör ha varit 1971-72. Den första Myntguide kom redan 1969 (50 års jubileum i år) och den första Myntboken 1971, vilket innebär att vi 2019 fick ta del av de femtiondet Myntboken (den för 2020). Tonkin har följt med i mitt samlande under alla år jag intresserat mig för mynt. Archie är en mycket vital 80-åring som välförtjänt 2019 valdes in som korresponderande ledamot  i SNF. På bokfronten har förutom Tonkins böcker ett flertal andra intressanta böcker presenterats för oss intresserade. Bland annat en om Magnus Erikssons mynt, Samlad Glädje 2019, Mynten i Sverige 1818-2018 och Sveriges Guldmynt 1521-2020. Den senare har rönt internationell uppmärksamhet.


För egen del har tillökningen av samlingen varit god även om jag har fått gå lottlös hem från flera MISAB salauktioner. I höstas var jag såpass besviken att jag lovade mig själv att inte åka till Sheraton 2020... Orsaken var att jag trots en osedvanligt hög budget samt rejält satta minimipriser gick lottlös... En annan orsak var de låga utropspriserna kombinerat med det låga tempot på auktionerna. Att ägna en hel dag på ett tusental utrop och dessutom inte få med mig något hem är inte riktigt vad jag vill göra en lördag. Hade samtidigt lite i bakhuvudet min första utlandsauktion. SNY:s septemberauktion i Helsingsfors. Där två "skäggförsedda" herrar rev av auktionen i ett rasande tempo. De flesta av mina köp har gjorts på digitala handelsplatser men även en hel del privatköp har genomförts. Tycker att det är bekvämt att sitta hemma i lugn och ro och köpa mynt. Särskilt uppskattar jag internetauktionerna. Både de helt digitala och de salauktioner som även tillåter digitala budgivare. Har under året försökt föra lite statistik på dessa kombinationsauktioner och konstaterar att tempot inte påverkas negativt av att budgivare finns både i salen och på nätet.


Mässorna är också viktiga för inköp. Under året blev det bara två mässor för min del, Sigtuna och FriMynt, därutöver en privat mässa. Hade också planerat ett besök i Olofström men tyvärr blev den mässan inställd. 2020 har jag lovat mig själv att vara mer aktiv och förutom nämda blir det säkert besök på någon/ några av följande mässor. Göteborg, Lund, Borlänge, Norrköping, Stockholm (?) eller varför inte den mässa Myntklubben Skilling Banco anordnar utanför Linköping i februari. Som vanligt hittar du alla mässor i Agendan!


2019 var året då en tvekamp om nästa Sveriges Mynt blossade upp. I ena ringhalvan står Delzanno som efter sin Guldmyntbok satt in siktet på mynten från Gustaf I och framåt (numera hela den svenska myntningen från 995). I andra ringhalvan herrar Carlberg, Wijk och Hemmingsson med en uppdatering av Ahlströms klassiska verk "Sveriges Mynt". Vem som vinner får framtiden utvisa. Hoppas dock inte att kampen utmynnar i kortlivade hastverk som är bortglömda om några år, utan att det blir ett nytt standardverk som håller i 10-20(-30-40) år. Samtidigt ställer jag mig frågan varför båda parter förefaller satsa på en tryckt version. Borde inte Sveriges mynt 2020 vara digital?


På tal om det digitala så blir allt mer numismatik just digital. Om vi bortser från all försäljning som sker på nätet tycker jag aktiviteten både på Twitter, Instagram och Facebook hela tiden ökar. Särskilt på Facebook där massor med intressatta sidor finns för både mynt- och pollettintresserade. Sveriges största myntklubb finns på Facebook. En "klubb" som idag har flera tusen medlemmar/ följare! Den ökade aktiviteten på sociala medier medförde också att tre nya kategorier för dessa sociala medier infördes bland mina Numismatiska länkar.

På tal om Ingemars Myntlänkar och Agenda är det svårt att hålla koll på allt. Ser du att länkar och evenemang saknas tipsa gärna mig. - Tillsammans kan vi skapa en mer komplett Agenda och Länksida!

På blogg och hemsidefronten har de sedan tidigare aktiva sidorna som Gorgon, Falcoin, Sonesgården, Myntbloggen m.fl. fortsatt varit aktiva. Men inte så mycket nytt har tillkommit.


Att börja årtalssamla svenska mynt var enkelt för 50 år sedan. Många hundra olika mynt var teoretiskt möjliga att finna i växelkassan, då mynten hade haft samma storlek i hundra år. Att få ihop en startsamling på kanske 200 mynt var möjlig utan att besöka mynthandeln. Tillgången till mynt var god och samlarna därför många. Idag är ett 20-tal mynt tillgängliga. Förutom 1-2-5 kronan 2016 tiokronor från 1991 och framåt. 2017 och 2018 präglades inga mynt, men efter två års uppehåll präglades åter tvåkronor 2019. Men det är ett klent tillskott som knappast ökar på antalet samlare. Hoppet för framtiden står alltså till oss som redan samlar. Hur kan vi få fler att intressera sig för numismatik? Vi måste våga prata om våra mynt och visa upp dessa. De numismatiska objekten bär oftast på en intressant historia. Dela med dig både av din kunskap om dessa objekt och kanske även dubbletter som bara ligger där till ingen nytta. 


Året avslutades med att Numismatiska klubben i Uppsala firade 50 år. I samband med jubileumet släpptes den tredje boken i serie Samlad Glädje. En mycket trevlig bok som borde finnas i alla numismatiskt intresserades bokhylla. Jag hade förmånen att få hålla ett föredrag på jubiléet och även bidra med en artikel i boken. Naturligtvis handlade både föredrag och artikel om internets påverkan på numismatiken.


Nu ser vi fram mot ett nytt spännande numismatiskt år, eller faktiskt ett decenium då vi nu gått in på 20-talet. Jag återkommer om en månad och då förhoppningsvis också med bilder.


IngemarFyndmöjligheter på nätet och mässor (2020-01-25)


Då har i princip första månaden på 20-talet passerat, tiden går fort. En riktigt lång julledighet var som bortblåst efter bara två arbetsdagar och nu har även januari snart passerat.
20-talet blir spännande ur många aspekter inte minst genom att vi nu har ny chef på Myntkabinettet (Cecilia) och ny professor i Numismatik på Stockholm Universitet (Jens Christian).

Som vanligt blev det full fart direkt det nya året. Tycker att det dykt upp en rad ovanliga och trevliga objekt på Tradera efter årsskiftet. På eBay är väl det främst en AROS penning som väckt uppmärksamhet. En okänd säljare från Polen (sex positiva omdömen) la ut det svåra myntet för runt 2 000 kronor. Budgivningen stod still tills några sekunder före avslut då priset gick upp till drygt 15 000 kronor, en tiondel av vad ett liknande exemplar kostade på MISAB i höstas. Kanske ett fynd men också ett riskobjekt därav priset. MISAB objektet var bättre, var garanterat äkta och hade en fin proveniens kedja. Tillstånd som har stor betydelse för värderingen. Om detta Nyköpingsmynt är äkta, inte har kommit fram på oärliga sätt och levererades till köparen är det bara att gratulera. Trots en allt mer upplyst värld genom internet går det alltså fortfarande att göra fynd! Lite mer om detta senare.


För egen del är jag nöjd med januari då det blivit några trevliga tillskott till samlingen både genom internet och fysiska köp. Konversationerna med andra samlare och intresserade har varit riktigt bra, internet för verkligen samman folk. Nu är jag både aktiv med hemsida och på Twitter/ Facebook. Absoluta merparten av de många tusen personer som jag har ”kontakt med” i dessa flöden är följare, men bland dessa följare dyker det allt som ofta upp guldkorn. Personer som inte bara är följare utan personer med vilka kontakten utvecklas. Oftast genom chatt, mailväxling eller telefonsamtal, men också personer som jag ”face-to-face” möter på mässor eller föreningsaktiviteter. Många anonyma ansikten har genom åren kunnat kopplas ihop med ett namn! Det är ofta dessa nya vänner som för numismatiken framåt för min del. Det kan vara genom kunskapsutbyte eftersom vi delar samma intresse, inte sällan också byten av objekt i olika former. Syns man får man också erbjudande om att köpa! Från att huvudsakligen köpt objekt via internetsiter de senaste åren börjar privatköpen nu ta en allt större plats.


På ”Agenda fronten” är det ganska lugnt i Sverige under januari men utomlands är det mer aktivitet. Särskilt i USA håller alla de stora auktionshusen auktioner årets första månad, likaså är det full fart hos många auktionshus på kontinenten. Den kanske viktigaste händelsen i Sverige är den årligen återkommande mässan som Sigtuna myntklubb anordnar i slutet av januari.
Märstamässan är en mässa jag ogärna missar. En av de större mässorna i Sverige och dessutom en mässa som ligger på pendlingsavstånd och numera utan tågbyte! Naturligtvis blev det även i år ett besök. Strålande väder och snöfritt, annars brukar just Märstamässan vara förknippad med dåligt väder i form av snö. Minns särskilt ett år då det rådde riktigt snökaos sista lördagen i januari och många avstod från att ge sig ut på vägarna. Årets mässa medförde köp, mycket myntsnack och även att några objekt lämnade samlingen.Ovan skrev jag om möjligheten att göra fynd på internet, mässorna är en annan plats där fyndmöjligheterna är goda! Mässor är ett eldorado för oss ”myntnördar”. Visst är vi bortskämda med det stora utbudet som hela tiden är tillgängligt i olika kategorier på internet, men mässor ger en extra dimension på samlande. Du får en möjlighet att prata med säljaren och se objekten live. Med dagens enkla och bra kameror går det att ta fantastiska bilder, men inget går upp emot att få ”vrida och vända” på objekten, vilket man just får göra på en mässa. En säljares lager presenteras oftast inte lika strukturerat som på internet. Alla säljare har sitt sätt, allt från fyndlådor där mängder av mynt placerats till brickor/ album där bland ofta enkla kopparmynt det ibland dyker upp knepigare polletter. Säljarna har hög kunskap om objekten, men inte lika djupa kunskaper om alla objekt, inte ens författare av värderingskataloger har det! Det går helt enkelt inte att kunna allt. Det är här du har ett kunskapsövertag när det gäller det egna specialområdet. Likaså är kvalitetssättning och därmed också priset faktorer som har betydelse. Oftast är väl kvaliteten satt i överkant och genom det också priset. Men det omvända förekommer också och då finns möjlighet göra handla till fyndpris Men ”fynd” innebär mycket mer än att få ett bra pris. För mig är ett fynd ofta en variant som gäckat mig under en längre tid och där prislappen inte spelar någon roll och fyndet kanske kostar det dubbla mot katalog. Ofta förekommer också att riktigt svåra objekt går under radarn. Särskilt när det gäller polletter tycker jag den senare definitionen på ”fynd” stämmer, kanske för att polletterna är sämre dokumenterade än exempelvis mynt och medaljer. Kvaliteten har också betydelse för polletter, många polletter är rara även i mycket slitet skick andra är hur vanliga som helst som nollor. Ofta tycker jag därför att många polletter i hög kvalitet är övervärderade och de lite slitna det omvända. Specialisera dig på ett område så kan du också göra fynd!


Under januari besökte jag även Stockholms myntklubb och lyssnade på ett föredrag om svenska mynt i spegelkvalitet. Ett ofta använt uttryckt inte minst på internetsiter men en kvalitet som i verkligheten är riktigt rar. Bland mynten som visades upp fanns en femkrona 1972 i spegel. Dessa femmor kommer tydligen från en myntgravörs personliga samling. Tyvärr hade jag ett tåg att passa och missade därför att studera spegelmynten närmare efter föredraget. Jag har dock sett ett exemplar 1972 i ett annat sammanhang och jag måste erkänna att jag den gången var tvungen att titta på myntet både en och två gånger (kanske även tre gånger) innan jag konstaterade att det rörde sig om en vanlig femkrona! Kvalitén var så extrem att myntet lätt skulle kunna omsättas för ett par tusenlappar även om en normal nolla bara kostar max en hundring!


Nu ser vi framåt en spännande vår med många auktioner och förhoppningsvis ett riktigt bra utbud. I februari anordnar också Myntklubben Skilling Banco i Linköping en mässa. Ett bra initiativ som jag tycker ska uppmärksammas. Nu ligger inte Linköping på pendlingsavstånd och en resa dit medför ett antal tågbyten. Men om vädret tillåter kan det säkert bli en trevlig helgutflykt med bil! Kanske sonen som i veckan tog körkort kan vara lite sugen på att köra och följer med till Linköping. Förhoppningen att han skulle börja intressera sig för numismatik och följa med in på mässan, har jag för länge sedan lagt på hyllan…


Du som tycker att detta brev MLOGG borde komma ut oftare passa på att följ mig på Twitter eller Facebook. Eftersom det är lätt att uppdatera både Twitter och Facebook kan du ofta få rapportering i realtid. Bara sekunder efter ett uppmärksammat objekt sålts på MISAB för ett rekordpris kanske jag twittrar om det. Likaså får du direkt information när Philea publicerar sin auktionskatalog på nätet. Är jag på plats på en auktion/ mässa och du vill veta mer är det bara att besvara Twitter eller Facebook inlägget och jag svarar dig. Detta förutsatt att täckningen är bra och tiden tillåter att jag knappar på telefonen…


Om en månad kommer nästa MLOGG. Har du något ämne du vill att jag ska skriva om, maila mig! De flesta blogg-inlägg jag producerat genom åren är frukterna av en diskussion, ett förslag eller något jag läst/ hört. För att skriva behöver jag inspiration och det kan du ge mig!


IngemarEn ostrukturerad ”Fart-lek” och andhämtningspaus (2020 - 02- 29)


Den senaste tiden har jag vid ett par tillfällen allvarligt funderat på att sluta samla mynt (hemska tanke…). Det är i skenet av dessa tankar du ska läsa det inledande avsnittet om löpning. För visst finns det likheter mellan dessa två helt olika fritidsintressen!


Fart-lek
Du som följt mig på nätet vet säkert att jag börjat motionera. I min ungdom var jag väldigt aktiv men därefter följde 25 - 30 år av nästintill total inaktivitet. Det var väl någon form av ålderskris som gjorde att jag för 5 - 6 år sedan inhandlade ett par löparskor och gav mig ut på vägarna. Efter en försiktig start lyckades jag efter några månader, joggande ta mig fem kilometer utan stopp! Fem kilometer blev sedan något av en standarddistans vilken jag avverkat ett par tre gånger i veckan. Under vissa perioder ökades sträckan upp till tio och ibland 15 kilometer. På fredagarna sprang jag i Hagaparken med kollegorna. Ganska mycket löpning men hela tiden i samma tempo utan några överraskningar.


För två år sedan anmälde jag mig till ett längre lopp. Träningsdosen ökades markant. Jag blev riktigt ”fit” vilket tydligt syns på bilder från den sommaren! Tävlingsdagen närmade sig och jag kände mig lite krasslig. Det gjorde inget, löpprogrammet jag följde rekommenderade en lugn sista vecka… Det stora problemet kom dagen före loppet hade 39 graders feber, ett långlopp var otänkbart. Då ”slutade” jag motionera, besviken över att ha misslyckats blev det en längre ”time-out”. Nu kanske det blivit en ”timeout” även om jag genomfört loppet, vem vet? Ibland tappar man motivationen när målet är nått. Nu blev jag väl inte helt stillasittande, någon gång i veckan åtminstone på fredagarna snörade jag på mig skorna för en joggingtur.


I somras beslutade jag mig för att börja träna med en löpgrupp. Det medförde en rejäl nytändning och nya mål med löpningen. Nu genomför jag ett pass i veckan med en grupp ledd av en mycket erfaren TSM-tränare (Team Stockholm Marathon). Har väl det senaste halvåret tränat ett 20-tal gånger med gruppen. Konstaterar att vi inte en enda gång lufsat runt i vanligt ”ingemar-tempo”. Varje löprunda har inneburit en rejäl pulshöjare. Vet inte alla former vi sprungit i, men det har varit ”fart-lek”, backintervaller, tröskelpass, pyramiden, par-intervaller, boet mm. Vid varje pass har jag vid ett antal tillfällen varit uppe i max-puls, men det har också funnits rejäla återhämtningspauser. Något som tidigare när jag ”lufsade runt” var ovanligt.
Jag har nu fått en helt ny motivation att springa!


Andhämtningpaus
Anledningen till mina tankar om att sluta samla är bland annat att det gått lite stagnation i mitt samlande under senare år. Men vid lite eftertanke kom jag fram till att helt lägga av med myntsamlandet inte kändes rätt, bättre då att prata om en paus. Att ligga lågt ett tag, avyttra delar av samlingen (vilket det är läge för i den högkonjunktur som nu råder) och samtidigt kanske hitta nya områden för att få de ”pulshöjare” som jag tycker hör till samlandet. En paus i myntsamlandet behöver inte innebära någon påverkan på Ingemars Myntsida, en sida som redan haft sin ”time-out”… Sidan fortsätter som vanligt, för det finns alltid något att skriva om inom numismatiken!


Även om mitt myntsamlande, åtminstone den aktiva delen, nu tar en paus släpper jag alltså inte numismatiken. Numismatiken har alltid fascinerat mig och istället för att ägna ett antal timmar i veckan åt att jaga mynt på nätet, ”springa” på mässor och auktioner kommer jag istället mellan joggingpassen sätta mig i fåtöljen och förkovra mig i en bra (mynt)-bok!

/IngemarDet blir inte alltid som man tänkt sig… (2020 - 03 - 20)


Det blir sällan som man tänkt sig. Just nu händer, på flera fronter, mycket som inte var planerat. Hade liksom förra månaden förberett ett ämne att skriva om. Denna gång handlade det om möjligheterna att skapa ett digitalt referensverk – värderingskatalog över svenska mynt. Har lite insikter som jag gärna delar med mig av. Får dock återkomma i ämnet.


Mars har helt överskuggats av corona pandemin. Tror att när vi gick in i mars fanns ett (1) konstaterat fall i Sverige, dagsiffran redovisas inte men är troligen mycket hög, särskilt i Stockholms län. Hur allvarligt corona är kan jag naturligtvis inte avgöra, den som följer media-rapporteringen möts av många olika besked. Just nu arbetar jag hemifrån eftersom spridningen i Stockholm är hög och min arbetsgivare följer Folkhälsoinstitutets rekommendationer om hemarbete i möjligaste mån. Konsekvenserna för numismatiken är också stor, om det nu har någon betydelse i sammanhanget? Flera evenemang runt om i världen men även i Sverige har ställts in och andra skjuts på framtiden. Just nu har jag ett uppehåll i mitt samlande och hade bara planerat ett kort besök på Misab 34 tillsammans med några finska kollegor. Nu får dock finnarna inte åka till Sverige och Misab auktionen är dessutom skjuten på framtiden (maj nämns i Misabs nyhetsbrev). Ett helt riktigt beslut av Misab. Bra också att beslutet kom i tid, sena besked är aldrig populära. Visst skulle säkert auktionen kunnat genomföras men det finns risk att salen på Sheraton gapat relativt tom. Vilket kanske gynnat de som var på plats, men inte varit så bra för säljarna?


Att numismatiken inte ska vara i fokus under en pandemi är självklart, eller? Man måste betänka att många nu sitter ensamma och isolerade pga. alla de restriktioner som finns. Kanske kan numismatiken för många kan ge ett välbehövligt avbrott i tristessen, ett avbrott som för tankarna till annat än det som vi kontinuerligt matas med via media. Sitter du sysslolös finns mängder med numismatiskt godis att surfa in på via Ingemars Myntlänkar och på sidan Digital Litteratur hittar du tidningar och böcker som du kan läsa on-line! Skrev det på Twitter häromdagen och återupprepar det än en gång. Glöm inte bort samlarkollegor och andra vänner. Många sitter ensamma och skulle säkert uppskatta lite ”myntsnack” per telefon, besöken ska vi enligt Folkhälsoinstitutet försök undvika.


Pandemin i sig är allvarlig men minst lika allvarlig är det ekonomiska kaos den skapat. Börsen åker jo-jo och har gått kraftigt minus de senaste veckorna. Nu har jag inte varit i Stockholm på några dagar men får hela tiden rapporter om hur folktomt det är överallt. Restauranger, hotell, butiker har inga besökare. Köerna i Stockholmstrafiken har halverats och i kollektivtrafiken körs bussar och tåg nästan tomma. En i det närmaste apokalyptisk stämning råder. I spåren av detta finns stor risk för konkurser, permitteringar och varsel, mångas ekonomi kan gå i kras. Efterverkningar vi kan få lida av i många år. Följde Künker auktionen i helgen och tycker ännu inte att priserna eller budgivningen påverkats nämnvärt av pandemin. Nu är jag ingen expert på tyska mynt men tycker ändå att priserna förfaller ha blivit goda.


Jag har i många år förespråkat digital numismatik. Den revolution som det digitala och främst då internet betytt kan nog inte överskattas. Förändringarna som vi sett är stora och vad framtiden kommer att ge oss har vi ingen aning om, kanske står vi inför ett paradigmskifte. Jag stannar här men mer om utvecklingen kan du läsa i Samlad Glädje 2019 – ”50 år av digital utveckling” där jag översiktligt försöker beskriva vad som hänt de senaste 50 åren. Boken som innehåller massor med numismatiska artiklar finns att köpa hos Numismatiska Klubben i Uppsala!


Läste en intressant artikel om corona i CoinsWeekly(?). Den handlade om den digitala numismatiken i pandemitider. Tack vare de digitala landvinningarna med hemsidor och försäljnings siter, mail mm kan handeln och kontakterna upprätthållas, trots det kaos som råder. Något som när vi var ”analoga” troligen hade varit omöjligt, numismatiken skulle då säkert ”gått i stå”. Kanske är pandemin det som får numismatiken att ta det stora digitala steget, vilket mängder av andra branscher redan gjort. Musik, film, bank, tidningar för att nämna några. Konstaterar dock att numismatiken redan ligger relativt långt fram på vissa områden, exempelvis på NumisBids erbjuder idag fler än 9 av 10 firmor så kallad ”Live-Bidding” där köparna förutom att vara på plats i salen, lämna förhandsbud eller buda per telefon, också direkt kan vara med via sin dator, smartphone eller läsplatta. 


Om allt är i botten just nu, kan det bara gå åt ett håll, uppåt! Håll ut, ”efter regn kommer sol”!


Månadens (+): Digital numismatik
Månadens (-): Corona viruset


Ingemar

Copyright © ingemars.se 1998-2024