Värderingspriser

...Ingemars Myntsida

Om Du ska sälja mynt, kontakta mig. Klicka här


* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
OBS!
DATABASEN SOM LÅG TILL GRUND FÖR VÄRDERINGSLISTAN HAR SLUTAT FUNGERA. JAG KOMMER INTE ATT UPPDATERA SIDAN NÅGOT MER.
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *


(Sidan innehåller värderingspriser för svenska kopparmynt och svenska årsset)

Du som inte samlar mynt läs detta innan Du tittar i listan!! (klicka här)

Nedan skall jag försöka ge värderingspriser på de kopparmynt som präglats i Sverige sedan 1624.

I värderingslistorna tar jag endast upp de vanligaste varianterna. Värderingslistan är under uppbyggnad. Succesivt hoppas jag kunna ge riktpriser för samtliga kopparmynt präglade i Sverige.

Priserna skall försöka spegla en bild av vad Du normalt får betala för mynten hos mynthandlaren eller på en auktion. Prisuppgifterna bygger på material från ett stort antal lagerlistor, på priser från större auktioner och värderingsböcker. Exakt hur korrigeringar av prisbilden sker hittar Du nederst på denna sida.
Skall Du avyttra mynt gäller en annan lägre prisbild. Naturligtvis kan Du inte räkna med att få katalogvärde för mynt som mynthandlaren har högvis med. Räkna med att maximalt få ca 70% av priserna och då för sällsynta mynt och mynt av mycket hög kvalitet som är lätta att sälja vidare. För mynt av sämre kvalite betydligt lägre pris. Moderna mynt ca 1875 och framåt köps ofta kilovis till fastställda priser och detta även om de kan förefalla vara i mycket bra kvalitet. Orsaken är att upplagorna är mycket höga ofta flera miljoner per år och valör.

(Ingemars Myntsida)

Har du mynt som du vill ha värderade?
Kontakta mig !

 

Nedan följer aktuell myntvärdering

Carl XVI Gustaf 1973- (08-03) Carl XIV Johan 1818-1844- (02-08) Ulrika Eleonora 1718-1720 (07-12)
Gustaf VI Adolf 1950-1973 (07-12) Carl XIII 1809-1818 (07-12) Karl XII 1697-1718 (07-12)
Gustav V 1907-1950- (07-12) Gustav IV Adolf 1792-1809 (05-07) Karl XI 1660-1697
Oscar II 1872-1907- (08-03) Gustav III 1771-1792 (07-12) Carl X Gustav 1654-1660 (07-12)
Carl XV 1859-1872- (08-03) Adolf Fredrik 1751-1771- (02-08) Christina 1632-1654
Oscar I 1844-1859- (02-06) Fredrik I 1720-1751 (06-11) Gustaf II Adolf 1611-1632

(datum inom parantes anger senaste uppateringen)

Svenska Årsset 1973-2007- (08-03)
Värdefulla växelmynt

 

 

Så här sätts priserna...

Listorna är ständigt under förändring och detta för att vara så aktuella som möjligt. Priserna baserar sig på ett stort antal källor som, mynthandlares lagerlistor, auktioner, värderingsböcker mm. Jag vill nedan försöka beskriva hur priserna förändras.

Jag har undervärderat ett mynt i listan. Låt säga att jag satt ett pris på 100:- (kvalitet 1). Uppdateringen av databasen som ligger till grund för min lista går till på följande sätt. I en ny lagerkatalog/auktion/värderingsbok säljs/värderas myntet till 200:-. Värderingen korrigeras då med 50% åt det håll som den nya uppgiften anger. Priset ligger + 100% mot min värdering, priset kommer då att korrigeras upp med 50:- dvs mitt nya listpris blir 150:-. Säljer flera handlare myntet för 200:- kommer således priset att förändras enligt följande (1) 150:-, (2) 175:-, (3) 190:-, (4) 195:-, (5) 200:-, dvs relativt snart hittar myntet sitt rätta värde. Priserna kan korrigeras åt båda hållen. Börjar någon sälja myntet billigt, korrigeras priset nedåt. I intervallet 0-30 kronor anges det exakta krontalet enligt beräkningen ovan. Dyrare mynt avrundas till jämna priser vilket kan vara jämna 5, 10, 25, 100:- beroende i vilket prisintervall myntet befinner sig.
Uppenbara felskrivningar i listor ligger ej till grund för korrigeringar.

Största felkällan torde vara felbedömningar av kvaliten i det material som ligger till grund för värderingarna. Låt säga att priskurvan för ett mynt är:
(0) 1000:- (01) 500:- (1+) 200 (1) 75 (1?) 25
Om en mynthandlare överskattar sina mynts kvalitet och anser att en (1+) håller kvalitet (01) blir tyvärr effekterna som följer. Ex: Myntet säljs för 300:- detta medför att jag justerar priset för (01) till 400:- vilket är fel då priset i kvalitet (1+) skulle justeras upp till 250:-. Effekterna blir tyvärr att priset sjunker då det faktiskt skulle öka.

eXTReMe Tracker

(Ingemars Myntsida)