Hur man läser mina listor utan att bli besviken!

Jag får massor av mail från personer som har gamla mynt i sin ägo och vill ha dessa värderade. Vill Du ta hjälp av mina värderingslistor för att värdera myntet läs detta först!

Mina värderingslistor är uppbyggda efter den kvalitetsskala som myntsamlare använder sig av. Myntsamlarnas skalor börjar med mynt i kvalitet 0, detta är toppexemplar i skick som när de präglades utan minsta antydan på förslitning och avslutas med mynt i kvalitet 3, detta är mynt som är så dåliga att de "nätt-och-jämt" är identifierbara. Skalan ser ut som följer:

0 Ett toppexemplar, oftast har dessa mynt hanplockats på Myntverket, direkt efter prägling
01 Ett toppexemplar, ser ut som det är helt nytt men har viss antydan på slitage, små märken etc
1+ Ett mycket bra exemplar, myntet har cirkulerat ett tag, men inte tagit stor skada av detta
1 Ett cirkulerat mynt, men tydliga tecken på cirkulation
1? Ett slitet mynt, som har cirkulerat ett bra tag. Det mesta är dock fortfarande tydbart på myntet
2 Ett mycket slitet mynt där inte alla detaljer finns bevarade
3 Ett mycket slitet mynt knappt identifierbart

Kvalitetsklassningen ovan avser helhetsbedömningen, skulle extra åverkan finnas på myntet sänker man värdet. Extra åverkan kan vara kraftiga repor, spår av upphängningsanorning, hål i myntet, myntet är polerat/putsat, ärg etc. Ett mynt som i sig håller kvalitet 1+ men som är perforerad värderas troligen inte högre än 1?.

Några exempel:

  1. Det finns troligen inga 0:or i cirkulation. Även om Du får en fantastiskt fin femkrona när Du handlar på Konsum, så håller den aldrig kvalitet 0, även om Du ser att kassörskan precis öppnar en myntrulle direkt från Myntverket. Den håller förmodligen kvalitet 01 eller maximalt som myntsamlare säger 01/0, någonstans mellan 0 och 01. Orsaken till att den inte håller kvalitet 0 är att innan den hamnade i "rullen" låg den i en säck tillsammans med tusentals andra mynt. Vilka skavt/repat Ditt toppexemplar.
  2. Normala mynt som Du har i din sparbössa och som ser mycket bra ut håller oftast bara kvalitet 1+.
  3. Det finns i pricip inga mynt i cirkulation idag som håller kvalitet sämre än 1, dessa sorteras bort och kasseras av Riksbanken
  4. Normalkvaliten för mynt från Oscar II 1873-1907 men även tidiga mynt från Gustaf V är kvalitet 2.

I mina listor tar jag normalt bara upp kvalitet från 0 till 1?. För vissa mynt inte ens 0 då det troligen inte existerar några sådan mynt. Jag har normalt inte med kvalitet 2-3 då dessa anses för dåliga för att samla.

Jag skall nedan forsöka visa hur kvalitet i relation till antal bevarade mynt påverkar värdet!

1 ÖrKM från 1720-talet,
ett enstaka år.
  1 krona från 1880-talet,
ett enstaka år
  1 krona från 1980-talet,
ett enstaka år
Kvalitet Antal Pris
0 -- --*
01/0 1 10.000:-
01 3 3.000:-
1+ 30 300:-
1 200 25:-
1? 2000 10:-
2 500 3:-
3 ??? 1:-
 
Kvalitet Antal Pris
0 1 15.000:-
01/0 4 7.000:-
01 15 2.500:-
1+ 30 800:-
1 200 150:-
1? 2500 20:-
2-3 25000 7:-*
 
Kvalitet Antal* Pris
0 65000 10:-*
01/0 100000 4:-
01 ???? 1:-*
1+ ???? 1:-*
1 ???? 1:-*
1? ???? 1:-*
* Det finns inga 0:or   * Värdet kan inte bli mycket
lägre än värdet på silvret den
innehåller.
  *20-60 milj.präglas
varje år.
*0:orna som finns sitter
i myntverkens årsset!
*Värdet är ju 1:- !
Normalkvalitet 1?   Normalkvalitet 2   Normalkvalitet 1+

Priserna som jag anger är vad en mynthandlare säljer mynten för, skall han köpa detsamma är priset ett helt annat (mynthandlaren skall ju leva på att förmedla mynt). Bli inte besviken om Du bara får en bråkdel av mitt listpris. Har handlaren hundratals femöringar från 1907 i normalkvalitet på lager kan han troligen bara betala några ören styck för dina om han överhuvudtaget vill ha dem!

När Du läser mina listor börja titta på värderingspriset långt till höger först, så skall du nog bara bli positivt överraskad när Du försöker sälja myntet.

Vill Du sälja myntet direkt till en samlare, hör med mig eller använd Dig av de internet-auktionsfirmor som finns, se första sidan på denna site!