Svåra växelmynt

1999-12-30 (uppdaterad 2001-05-20)

Nedan har Du en förteckning över svåra mynt som idag cirkulerar! och som Du kan hitta i Din börs. Jag har delat upp förteckningen i 1)Mynt med låg upplaga 2 )Varianter 3)Felpräglingar 4)Klumpar och andra defekter 5)Diverse

1. Mynt med låg upplaga

Under Carl XVI Gustafs regeringstid har flera mynt präglats i mycket låga upplagor. I vissa fall får man faktiskt gå över 100 år tillbaks i tiden för att hitta lika låga upplagor. Samtliga mynt nedan har präglats i en upplaga av mindre än 1 miljon. I sammanhanget skall betänkas att upplagerekorden är (inom parantes) 10kr 1991 (106.547.525), 5 kr 1982 (36.603.696), 1 kr 1978 (47.450.148) och 50 öre 1992 (39.530.810)

10 kronor: 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999 (inget år överstiger upplagan 0,5 miljoner ex)

5 kronor: 1986, 1989, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999 (inget år överstiger upplagan 1 miljoner ex)

1 kronor: 1986, 1993, 1994, 1995, 1996 (inget år överstiger upplagan 1 miljoner ex)

50 öre: 1986, 1987, 1988, 1989, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997 (inget år överstiger upplagan 1 miljoner ex)

Jubileumsmynt: en femkrona präglades 1995 upplaga 300.000, har du sett den? den har faktiskt cirkulerat!

2. Varianter

De senaste åren har också myntverket givit oss några trevliga varianter

5 kronan 1972 präglades med och utan strömmar bakom lejonen. Den utan betingar idag ett pris på ett par hundra kronor

10 kronan 1991 präglades med normal stampställning och stampställning 180 grader, sk fransk prägling. Den senare betingar ett pris på ett par hundra kronor. Vänder Du på den svåra varianten är kungens huvud upp-och-ned !

5 krona 1991 med felaktigt myntmästarmärke
1991 när man skulle prägla femkronor gjorde myntverket ett stort misstag. Gravören satte dit fel myntmästarmärke, U för Ulvfot istället för D för Dennis. Misstaget upptäcktes först år 2000. Högst ett par tusen exemplar anses finnas i cirkulation!

3. Felpräglingar

Myntverket har slarvat de senaste åren vilket resulterat i en rad felpräglingar, de flesta felpräglingarna är mycket uppskattade bland myntsamlare.

10 kronan 1992. Någon gång under tillverkningen lossade den ena stampen och vred sig. Detta har resulterat i mynt där åt och frånsida är vridna i förhållande till varandra. Du hittar enna variant genom att vända på myntet. Är kungens huvud vridet åt något håll har Du hittat varianten. Ju större felet är ju högre pris. Ofta är bilden vriden 45 eller 90 grader (jämför 10kronan 1991 med stampställning 180 grader).

Dubbelpräglingar: Dvs att ett mynt präglats flera gånger, vilket ofta resulterat i att Du kan se myntbilden flera gånger, ofta något förskjuten

Felaktig utstansning: Myntet har blivit felaktigt utstansat. Myntet är inte runt, utan en del saknas. Ofta passar ett mynt av motsvarande valör in i felstansningen.

Felaktig myntämne: Ja det förekommer faktiskt. Exempelvis en 25öring präglad på en plants avsett för en 10öring. På senare år har det också förekommit att svenska mynt präglats på plantsar avsedda för utländska mynt. Bl.a en enkrona präglad i ett mässingsliknade material, dva en "gul"-krona. Alla dessa mynt betalas mycket bra.

4. Klumpar

Ett växande samlarområde är mynt med klumpar. Klumpar har alltid förekommit på mynt. På senare tid har de blivit ganska vanligt. En klump uppstår när en bit av myntstampen lossnar, de blir alltså ett "hål" i stampen vilket resulterar i en klump på myntet!
Särskilt vad gäller enkronor är klumpar vanliga. Klumparna på enkronorna är oftast placerade i pannan, på näsan eller i kragen. Även andra mynt bl.a. 10 kronorna finns med olika typer av klumpar.

5. Övrigt

Visste Du att det finns förfalskningar av svenska mynt? Kändast är 10kronan 1991 som massproducerades för den svenska marknaden. Polismuseumet har en stor låda fylld med förfalskningar, alla förfalskningarna hamnade dock inte hos Polisen utan flera cirkulerade. Myntet som troligen tillverkats i Sovjet, går under benämningen Kiev-tia. Myntet har ett slarvigt graverat kungaporträtt och kanten är slät.
En annan trevlig förfalskning gjorde en svensk konstnär för några år sedan, han tillverkade 10 kronor i rent guld och använde sedan dessa när han besökte olika krogar i Stockholm. Jag har för mig att ett tiotal tillverkades. Eftersom guld är tungt bör dessa mynt väga betydligt mer än en normal tiokrona. Varför tillverka mynt i guld???, kanske är det detta som kallas en "happening"? Uppmärksamhet fick han hur-som-helst!

 

Det Du kan läsa ovan är bara ett urval av de fel som kan uppstå vid mynttillverkning. Säkert finns massor av andra trevliga varianter. Hittar Du ett mynt som avviker från det normala kontakta mig så skall jag försöka hjälpa Dig att förklara avvikelsen. Likaså kan jag besvara frågor om värdet på de ovan upptagna mynten.

Lycka till i sökandet efter svåra mynt!!!

 

Föregående sida

 

Copyright © Ingemars Myntsida 1999-2006

(Ingemars Myntsida)