Ulrika Eleonora 1719-1720

(2007-12-10)

1 ÖrKM

Årtal

Variant

0-

01

1+

1

1?

1719

Arenburgska kronor, slät rand

2500

800

225

50

20

 

do rutad rand

2500

700

150

40

15

 

do refflad rand

-

1000

350

120

50

 

Arenburgska spretiga kronor, rutad rand

-

1200

400

150

75

 

do refflad rand

-

-

1500

700

350

 

Arenburgska kronor, platt kronbotten*

 

1000

450

200

75

 

Små arenburgska kronor, slät rand

-

4500

2400

1200

350

 

do rutad rand

-

-

5000

1800

800

 

Hedlingska kronor, rutad rand

-

7000

3500

1200

600

 

do refflad rand

-

-

6000

2500

1200

1720

Arenburgska kronor, rutad rand

2200

700

150

50

20

 

do refflad rand

-

1000

350

75

35

 

do vertikalt refflad rand (på Kronan)

-

-

unik

-

-

 

Wikmanska kronor, rutad rand

-

3500

1100

500

150

 

do refflad rand

 

3400

1200

600

250

 

Graciös frånsida, rutad rand

-

4000

1500

700

300

* påminner mycket om de små arenburgska kronorna

Överpräglingar på nödmynt där nödmyntet är lätt identifierbart, betingar ett övervärde på ca 25%. Är såväl årtal som texten synlig lägg på ca 50% i de lägre kvaliteerna. I de högre kvaliteerna är pristillägget mindre.

Normalt har 1719 års mynt präglats med litet Ö och 1720 med stort Ö. Det omvända är sällsynt och betingar ett högre pris. Pristillägget är minst 100%.

© Ingemars Myntsida 1999-2007

<< Föregående sida

Startsidan >>