Variantförteckning

Senast uppdaterad 2001-12-08

1/6 ÖrSM 1666 - 1718
Variantförteckningen är under uppbyggnad

 

År Variant Referens
  Karl XI  
1666 A Versalt M, stor 6:a i valör Almer 10
1666 B Gement m, stor 6:a i valör x
1666 C Gement m, liten 6:a, tre linjer i kronorna, litet årtal x
1666 D Gement m, liten 6:a, ädelstenar i kronorna, litet årtal x
1666 E Gement m, liten 6:a, ädelstenar i kronorna, stort årtal x
1667 AA stort S x
1667 AB stampskadat stort S ser ut som en 3:a x
1667 B litet S i valör x
1668 A   x
1668 B på 1667 MB
1669   x
1670 A Sveakronor typ 1666-1669 x
1670 B Sveakronor typ 1670-1686 x
1671 A   x
1671 B S i valören dubbelpunsat x
1672   x
1673 AA med stjärna x?
1673 AB med stjärna stampskadat S ser ut som en 3:a  
1673 BA utan stjärna x
1673 BB utan stjärna, på 1672  
1674 A   x
1674 B Stampskadat S ser ut som en 3:a x
1675   x
1676 A med punkt efter årtal liten krona  
1676 B utan punkt efter årtal stor krona  
1677 A   x
1680 A    
1680 B liten 0:a i årtalet Almer 10
1680 C på 1677 Almer 10
1681 A    
1682 A    
1682 B på 1681 Myntboken
1683 A   x
1683 B på 1682 Myntboken
1686 A   x
1686 B på 1683  
  Karl XII  
1705 Ev. ej samtida Cavalli, Almer 10
1707 A    
1707 B Tjock plants  
1708 A    
1708 B 8:a på 7:a x
1708 C Tjock plants Cavalli
1713 Ev ej samtida  
1715 A Med punkt efter R och S  
1715 B Utan punkt efter R och S  
1715 C Tjock plants  
1715 D Fyrkantig plants (Lundströms präglingsförsök)  
1715 E Sveakronor som på silveröret Cavalli, Mynttidningen
1715 F Dekorationer i sveakronorna Almer 10
1716 A   x
1716 B Tjock plants Cavalli
1718 A    
1718 BA 8:a på 6:a x
1718 BB 8:a på 6:a utan punkt efter C Ahlström 29
1718 C Tjock plants????  

 

© Ingemars Myntsida 2001