Diverse äldre Polletter 3
Under uppbyggnad
Osorterade
Uppdaterad 2016-05-24

Herrhamra Gård
Torö/ Nynäshamn
xxx 1 liter mjölk xxx
AB Nynäs Handel
Nynäshamn
xxx 5 xxx
Ljusdals Folkets Park
xxx xxx xxx
Jubileumsutställningen
Göteborg
1923 Dansbanorna xxx
Inspektionens för
explosiva varor
xxx Kontrollbricka
Gottfrid von Feilitsen
xxx
Ångfärjan
Motala Verkstad
xxx 25 öre Ex Sömod
Trädgårdsföreningen
Göteborg
1881- 5 öre NM XII:164
Ex Sömod
Göteborg kommunala
mellansskola
1924-1948 Frukost Ex Sömod
Södertälje Stadshotell
Innehavare SW Eklöf
1889- 25 NM XII:162.7
Storebergs Säteri
Mitten 1800-talet 1/4 dagsverke
på 1/4 skilling
NM XII:133.5
Ex Lundberg
Charlottenbergs Bruk

Slutet 1800-talet 24 tunnor/
40 hektoliter
kol
Ex Lundberg
Charlottenbergs Bruk

Efter 1850 .. SNT 2007-8
Forsgren & Wilcken
Stockholm
Vinhandelsfirma
1867-(1899?) 10 öre SP Ex Sömod
Kungliga Humlegården
Stockholm
Isbana
xxx 3 öre SP? Ex Sömod
Lilla Hasselbacken
Stockholm
xxx 50 öre SP? Ex Sömod
Ångköket
S.Humlegårdsgatan 17
Stockholm
xxx 8 öre SP? Ex Sömod
Stockholms Folkkök xxx 8 öre SP? Ex Sömod
Södra Folkköket 1890-tal SP.3E.9:3
Ex Svensson
Ex Lundberg
Björnhyttans Järnverk 1800-tal 16 tunnor kol NM IV:4:7
Ex: Lundberg/
Ex Svensson
Uhrfors Järnverk
Ovansjö
1830-1850 12 tunnor kol NM IV:66:7
Ex: Lundberg
Sandvikens järn-
och stålverk
1860-talet Portpollett NM XII:65:19
Ex: Lundberg/ Svensson
Forsbacka järn-
verks AB
XX 1 liter skummjölk Ex: Lundberg
Sperlingholms Lantgods
Henning Wrangel
1826 5 rikdaler Ex: Lundberg (Holst)
S:t Eriks Bryggeri
Stockholm
xx 12 öre Ex: Svensson
Tivoli Djurgården
Stockholm
xx 1 Ex: Svensson
NM XII 104:415
Wiener Cafe
Theodor Blanch
Stockholm
Hamngatan/Kungsträdgården
1889 5 öre xx
Hagges Bruk (Dalarna) 18?? 1 kanna mjölk Ex Lundberg
Kungl Bodens
Artelleriregemente (A8)
ca 1930 Matsalspollett Widell s.75
Hasselbacken
Stockholm
???? Restaurang xxx
Hamburger Bryggeriet
Stockholm
???? Bryggeri xxx
Hunnebo Folkpark Dans xxx xxx
Anselm Berg och Co 10 öre xxx xxx
Ludvig Bertheslsen
Gotland?
10 xxx xxx
München Bryggeriet
Stockholm
25 öre Märkt "7" NMXII
SS17211
Ångslupen Örnen
Gävle
25 och
10 öre
xx ST205, ST206:7
SS
Strömbacka järnverk Kolpolletter
2A1, 2A1 1/2, 2A2
xx NMIV:54:23-25
SS18663-65
Höglunds Cafe
Stockholm
500, 100, - öre xx NMXII
SS16784
Ångbåten Lovisa
Sundsvall
30 öre xx NMIV:37
SS
Matpolletter Middag och
Frukost
xx xSS
Avesta Stora siffror 96 tunnor xxx
Avesta xxx 48 tunnor xxx
Avesta Stora siffror 24 tunnor xxx
Avesta Små siffror 24 tunnor xxx
Avesta xx 12 tunnor xxx
Avesta xx 1 tunna xxx
Hedensberga
Lantgods
ca 1830 1 dagsverk (bly) NM XII:156:1
Elfkarleö järnverk xx L NM IV 8:5
Elfkarleö Järnverk xxx 1/2 kanna
Dryckespollett,
Brukspatron Tamm
NM IV 9:10 och NM IV ??
Hörningholms
Lantgods
före 1864 5 kördagsverk SS 14826
NM XII:48:6
Ekolsund Lantgods 1800-tal EKS/EKS (järn) Sti 53:2
Ex HD Gibbs
Ex O.P.Eklund
Ex Lundberg
Ekolsund Lantgods 1800-tal EKS/CML (koppar) Sti 53:9
Ex Lundberg
Ekolsund Lantgods 1800-tal EKS (mässing) Sti 53:10
Ex Lundberg
Förbundshären 1634 1800-tals kopia xxx

Copyright: Ingemar Myntsida 2015-2016


Samtliga polletter förvaras i bankfack.

Ingemars Myntsida