Diverse äldre Polletter
Under uppbyggnad
Uppdaterad 2016-06-20

Leijonanker ca 1668 Fin Ull Sti 142:2
Leijonanker ca 1668 1 Daller Koppar M Sti 142:5
Wattholma järnverk ca 1670 1 läst kohl
Näverpollett
Sti 190:1
Wattholma järnverk före 1670 En läst kohl
Näverpollett
NM IV:68:11
Ex.Lundberg
Wattholma järnverk 1670-tal 1 läst kohl
läderpollett
Sti 190:2
Ex. Lundberg
Sala xx S:KOHL Sti 123:4
Sala 1688 STAFRUM
GRUFWED
Sti 124:11
Sala Före 1674
kontramarkerad 1682
1 LASS WASK Sti 126:22
Sala före 1674 1 Stigh kohl Sti 122:2
Sala 1674-1681 1 Stigh kohl Sti 123:3
Sala 1674-1681? 1 Lass Wask Sti 23
Sala Grufva ca 1800 1 Lass Wask NM XII:64:3
Sala Hyttor ca 1800 1 Lass Wask Sti 126:28
Sala Hyttor ca 1800 1 1/2 Lass Wask XXX
Eckersholms Järrnverk 1690 En ryss/ H /kohl Sti 51:5
Eckersholms Järrnverk 1690 En lass/ S /malm Sti 51:5?
Eckersholms Järrnverk 1690 En ryss/ - /kohl
Utan bokstav
Troligen svagpräglad
Sti 51:5
Dormsjö ca 1700 1 Lass Malm Sti 49:1
Nisshytte Bruuk ca 1700 1 Lass Malm Sti 1
Stora Kopparbergs
Gruva och Bergsslag
1674 Kolryss Sti 172:12. Ex:Lundberg
Stora Kopparbergs
Gruva och Bergsslag
1682 Kolryss Sti 172:12a
Stora Kopparbergs
Gruva och Bergsslag
Frederich Hansson
senast 1684 1 Stig Skatt Kohl Sti 172:13
Stora Kopparbergs
Gruva och Bergsslag
1723 5 mark Sti.
Stora Kopparbergs
Gruva och Bergsslag
Johan Gottlieb Gahn
ca 1800 1 Skrinda Kohl. Sti.175:24
Store Kopparberg 1719 3 öre Sti 176:38
Stora Kopparberg 1719 3 öre Sti ???
Stora Kopparbergs
Bergslag
efter 1869 12 tunnor kol Sti 175:25
Stora Kopparbergs
Bergslag
efter 1869 11 tunnor kol Sti XXX
Willingsberg Järnverk Andra hälften
1700-talet
Kanna öl Sti 195:1
SS
Vedevågs Järnverk 1797 4 skilling Sti 193:1
Stjärnsunds Järnverk 1787-1827 1/2 stop Sti 141:11
Lövås Silver och kopparbruk senast 1707
Troligen slutet av
1600-talet
1 Windhäst Sti 93:3
Ex Frösell
Skeppsvarvet Viken ca 1790 1 kanna dricka Sti 194:2
Skeppsvarvet Viken ca 1790 2 kannor dricka St 194:1
Korså Jernverk ca 1875 16 Tunnor NM XII 157:3
Hargs Bruks- och
Landtegendom
xxx 1 kanna öl Sti 69:2
NM XII:39:7
Hargs Bruks- och
Landtegendom
xxx 1/2 kanna öl NM XII:39:8
Ex Lundberg
Forsmarks Järnverk 1762-73 Kanna dricka Sti 61:7
Söderfors Järnverk xx H/4T/S2 Sti 185:12:55
SS19042
Trollhättan 1796 2 kannor dricka
med årtal
Sti 189:2
Trollhättan 1796 2 kannor dricka
utan årtal
Sti 189:1
Trollhättan 1796 1 kanna dricka
med årtal
Ex.SS
Sti 189:4
Trollhättan 1796 1 kanna dricka
utan årtal
Ex.SS
Sti 189:3
Nissafors Järnverk 1805 12 tunnor kol Sti
Nissafors Järnverk 18052 skeppspund limsren Sti
Avesta 1669 Stigh Kohl Sti 26:3
Ex Lundberg/ Levin
Avesta 1715 Stigh Kohl Sti 26:5
Avesta xxxx Okänt ändamål SS12899
Sti 261:18
Avesta xxxx Fri passage för en kolstig
genom bruksporten
Sti 32:61
Ex Lundberg
Avesta 1799-1800 1/4 Skilling Riksgäld xxx
Avesta 1799-1800 1/4 Skilling Riksgäld xxx
Andarum
IM CP xxxx xxx
Andarum
IQv CP xxxx xxx
Andarum
Dagsverke på 1 örkm 1724 xxx
Obestämd
1 stoop Öhl CQ xxx Sti 5.259
Höganäs
xxx Stenkol II xxx
Höganäs
Gruvkorg VIII xxx
Höganäs
Gruvkorg XXXII xxx
Höganäs
Gruvvagn IV xxx
Höganäs
Gruvvagn ?IIII xxx
Höganäs
1813 1/2 skilling Sti 78:74

Copyright: Ingemar Myntsida 2012-2016


Samtliga polletter förvaras i bankfack.

Ingemars Myntsida