2020-11c Universitet III


Datering av mynt och NFG (2020-11-19)


Det är alltid en startsträcka när man prövar något nytt. Det är många år sedan jag gick på universitetet. På den tiden var de digitala stödet minimalt, tror fortfarande man använde OH-bilder... Idag är undervisningen lika digital som samhället i övrigt, och tur är väl det. Tanken var att hela föreläsningsserien skulle bedrivas på plats och med ett krav på 80 procent närvaro. Nu har pandemi satt stopp för det, både större folksamlingar >8 (gäller visserligen från måndag men bör nog tillämpas direkt) och råden att undvika kollektivtrafik. Men det gör inte så mycket tycker Zoom funkar riktigt bra, fast naturligtvis tråkigt att inte träffa kurskamraterna live. Även administrationen är bättre än sist jag gick på Frescati. Via systemet Athena sköts hela kursadministrationen, PowerPoint från föreläsingarna finns att läsa, likaså i princip all kurslitteratur. Med facit i hand skulle säkert många fler än vi som sökte kursen ha kunnat göra det. Vem vet nästa kurstillfälle kanske också kan genomföras via Zoom tillgängligt för alla i landet! Ett förslag som skulle gynna numismatiken i hela landet. Ska vid tillfälle framföra mina tankar till kursledningen.


Den senaste föreläsningen handlade om att datera mynt och skattfynd samt att sätta in dessa i en större sammanhang. Hur bestämmer man präglingstidpunkt för ett antikt mynt utan antydning till årtal. Det går i de flesta fall. Har vi tre kungar som regerat i närtid och givit ut liknade mynt kanske myntorten kan reducera antalet till två tänkbara och vikten slutligen avgöra vilken av dessa tre regenter myntet utgivits av.

Min och många andras uppfattning har säkert varit att de utländska mynt som hittats i Sverige är resultatet av vikingarna framfart och deras plundringar. Men om merparten av mynten inte kommer från av vikingarna plundrade områden kanske det är resultatet av en omfattande fredlig handel.
"Of topic" håller jag precis på att plöja igenom Netflix serien Vikings, en klart sevärd serie, dock utan några större numismatiska sensationer, även om ett och annat mynt används som rekvisita. En återkommade fråga i Vikings är om kungariket Kattegatt ska ägna sig åt plundring i öster- och västerled eller om Kattegatt ska sträva efter att bli den mest betydelsefulla handelsplatsen i Skandinavien!


Förutom datering av mynt skulle vi igår ocksp ha besökt Numismatiska Forskningsgruppens (NFG) lokaler. Vilket dock är svårare att göra via Zoom. Istället fick vi en liten genomgång av bakgrunden och om Gunnar Ekströms Stiftelse som bekostar professuren sedan den infördes 1979. Vi fick också en genomgång av all den numismatiska litteratur som NFG producerat och som också finns publicerat digitalt! Jag har pushat för den resursen tidigare här på Ingemars Myntsida, men gör det ännu en gång. En otrolig kunskapskälla med mängder av bra material, Tidskriften Myntstudier, Roman Denarii och Metallanalyser av mynt för att nämna tre serier jag tidigare haft stor behållning av (klicka på bilden för att komma vidare till hemsidan)

Fortsättnig följer nästa vecka!
Ingemar