2020-11e Universitet IV


Halvtid på universitetet (2020-11-26)


Tiden går fort. Idag var det fjärde undervisningstillfället i den numismatiska kursen "Mynt som arkeologisk och historisk källa 7,5 poäng" på univeristet. Totalt är åtta tillfällen planerade och det är alltså halvtid.


Förutom lektionerna har det blivit en hel del läsning. Måste säga att jag redan börjar få en annan syn på numismatiken och arkeologi i det stora hela. Nu har jag tidigare inte "bara" varit samlare utan har alltid velat sätta in objekten i en större kontext. Som dom flesta började jag med kronmyntsperioden. Fick en massa gamla kronmynt av min morfar och började sedan fylla de luckor som fanns. Kanske var det just att detta var mynt som morfar (född 1899) använt som utgjorde kontexten i det samlandet? Mynt är "döda" objekt som blir mer levande om dom sätts in i ett sammahang, en ny dimension uppenbarar sig. Kanske är det därför jag senare intresserat mig för bland annat besittningsmynt och polletter. Troligen kopplad till den glädje jag finner i att resa till olika platser, en resa till Hessen-Kassel eller ett besök i Dannemora gruva har kanske omedvetet inspirerat mig för dessa samlarområden?


Tycker mig redan efter fyra tillfällen av kursen fått upp intresse för andra områden inom numismatiken än de som tidigare intresserat mig. Det är inte bara de enskilda objekten som är intressanta; kvalitet, svårighetsgrad, valör, myntort årtal etc. Kanske skulle jag överge de svenska mynten och istället intressera mig för antika eller varför inte de mynt vikingarna förde med sig till Sverige? Det är det som är det roliga med myntsamlande, det finns alltid nya områden att utforska.


Åter till kursen. Dagens föreläsning hade "andra användningsområden för mynten" som tema. Mynt är inte bara en nominal som det går att handla för. Användningsområdena är många, offer-gåvor eller smycken för att nämna två områden. Många intressanta teorier framfördes som visar att mynt inte bara är till för att handla med (då) eller samla (nu). Användningsområdena redan när de användes var många vilket ger arkeologerna mycket information när forntida gravar etc ska utforskas.


Tidigare i veckan släppte Vetenskaps värld (SVT Play) ett bra program med titeln "Massakern i Romarrikets skugga". Programmet handlar om hemska händelser på Öland för cirka 1500 år sedan. Myntfynden är viktiga för att kartlägga ölänningarnas resor och kontakter med omvärlden. Var ölänningarna legoknektar i romarriket? Mycket tyder på det, varför sedan massakern eller massakerna inträffade är en annan historia. Måste säga att jag såg programmet med helt andra ögon än vad jag hade gjort för bara någon månad sedan, och det både ur ett numismatiskt och ett arkeologiskt perspektiv!


Ingemar


Bild: Ett av mina första mynt, använd som bottenplatta i en kaffekittel      tillverkad av min farfar. Minns att det grämde mig att just 5 öre 1916  med  kort 6:a saknades i min samling... och att aktuellt  mynt  var både blankt  och i hög kvalitet!