2020-11d Myntauktioner


Myntauktioner (2020-11-22)


Då var vi igång och fick på en vecka uppleva två auktioner som genomfördes som planerat, eller åtminstone gick av stapeln på utsatt tid. Olika restriktioner kopplade till pandemin förändrar förutsättningarna radikalt. Föranmälningar krävs både till visning och auktion. För MISABs del verkar alla platser i auktionssalen varit bokade redan 8 november enligt ett nyhetsbrev. Hur det var på Philea vet jag inte. Själv valde jag att inte boka plats på någon av auktionerna utan "överlät" min eventuella plats "till någon bättre behövande". För egen del räcker det att lägga anbud och sedan om möjligt vara med på live-budgivningen via datorn. Nu är kanske inte det största problemet begränsningarna i hur många som får vistas i en auktionssal. Problemet är nog snarare, vill man åka till Stockholm? Jag vet att många tidigt bestämt sig för att stanna hemma, man vill helt enkelt inte riskera sin hälsa och åka till pandemins svenska epicentrum. I måndags skärptes dessutom riktlinjerna för allmänna sammankomster ytterligare, de 300 som gällde för någon månad sedan och som därefter återgick till 50 sänks i morgon till åtta personer... Som läget ser ut i landet hade säkert regeringen velat införa dessa regler direkt, men lagstiftningen måste ha sin gilla gång och tillsynsmyndigheter måste få en ärlig chans att anpassa sig till de nya reglerna.


För ett antal år sedan hade det nästan varit omöjligt att genomföra en auktion under rådande omständigheter. Men idag funkar det bra.
- Bara de som hade fått kataloger visste vad som skulle säljas. Idag är alla auktioner tillgängliga på internet och då även tillgängliga för nya intressenter!
- Stora och bra bilder på NumisBids gör att ett besök på visningen inte alltid är nödvändig.
- Att lämna skriftliga bud är svårt eftersom man på förhand inte vet hur övriga köpare tänker och agerar. Det är lätt att både "bli tjock" eller "att få gå tomhänt" från en auktion om man helt förlitar sig på skriftliga bud. Dagens teknik har den fördelen att du direkt får svar på dina förhandsbud och blir du överbjuden kan du direkt öka budet eller flytta över kapitalet till något annat objekt, åtminstone fram till auktionsstart.
- Trots alla förberedelser så är det ändå på auktionsdagen som det ska avgöras. Då vill man vara i salen för att bevaka sina intresseområden. Idag kan det oftast lösas genom live-budgivning via datorn.
- Viktigt är också den social biten på en auktion. Att träffa vänner och diskuteras numismatika spörsmål. Tillfälligt åtminstone tills dess pandemin lagt sig, får den sociala biten skötas via telefon eller dator.


Fick på Twitter en snabb analys efter Philea förra helgen som löd "Kvalitet går före sällsynthet, riksdaler går före småmynt ,koppar verkar trögt i vanlig kvalitet. Vardagssamlarna ligger lågt", en analys jag instämmer i. Min bedömning är att MISAB överlag gick bättre. Nu ska väl tilläggas att MISAB, åtminstone den svenska delen höll betydligt högre standard (kvalitet eller sällsynthet) och bredd än auktionen hos Philea. Många mynt på MISAB hade bra proveniens även om inte allt framgick av katalogen. Proveniens påverkar slutpriserna och riktigt bra gick objekten som tillhört förste hovintendent Nils Millar (1907-1994) bl.a. provmynten nedan som var en gåva till  Millar från Gustaf VI Adolf (kunglig proveniens!).


MISAB slog omsättningsrekord och helgens auktion omsatte över 16 mkr!


På Philea var det möjligt att både lämna skriftliga och digitala förhandsbud samt att vara med i salen, via telefon eller live via datorn. Detsamma gällde MISAB dag 2, men tyvärr var live-budgivning inte möjlig dag 1. Tråkigt då jag vet att många samlare önskat det med tanke på rådande läge.


Tror att live-bidding i det format MISAB prövade dag 2 även fungerat dag 1. Följde med första timmen då 170-180 nummer såldes, detta trots lite teknikstrul under pollettavdelningen. Saknar inte den ofta sega nedräkningen som förekommer på auktionssiter runt om i Europa. Så fort ett bud lagts börjar nedräkningen om... en tidstjuv som gör att auktionerna blir utdragna och sega. Naturligtvis är det ytterst salen och podiet som styr farten på en auktion. Vilket gör att om ett 100k mynt säljs kan podiet dra ned på tempot. Är det enklare objekt som säljs får det gärna gå fort. För visst känns det  segt när långa rader av 2 mark (Carl XI), riksdalrar (Gustaf III) eller guldmynt (Oscar II) ska säljas på en auktion, särskilt om tempot är lågt?


Det format som MISAB använde idag får gärna bli standard framöver! Personligen tycker jag det fungerade utmärkt! Visst går det fort och risk finns såklart att man missar något objekt vid live-budgivning. Men alternativet att lämna förhandsbud eller att vara på plats finns alltid. Genom live-budgivning har alla chansen att delta på samma villkor, vilket jag tror gynnar prisbilden uppåt. För att citera Gorgons blogg efter MISAB 34 "Som tröst inköptes ytterligare två andra objekt som inte fanns allra högst på önskelistan. Detta är ett av skälen till att man vill vara med på auktionen – man kan snabbt ändra och anpassa sin strategi, baserat på utfallet".


Hur gick det då för mig? Jag som brukar ondgöra mig över att jag går hem tomhänt... Det gick bra båda helgerna.
Philea: Köp via efterförsäljningen.
MISAB dag 1: Köp via förhandsbud lagda på auktionssiten.
MISAB dag 2: Köp via live-bud


Jag stannar där vad gäller auktionerna, en egen bedömning av resultatet kan du göra via slutprislistorna som finns publicerade på respektive hemsida.


Ingemar