2020-03a Saker förändras


Det blir inte alltid som man tänkt sig… (2020 - 03 - 20)


Det blir sällan som man tänkt sig. Just nu händer, på flera fronter, mycket som inte var planerat. Hade liksom förra månaden förberett ett ämne att skriva om. Denna gång handlade det om möjligheterna att skapa ett digitalt referensverk – värderingskatalog över svenska mynt. Har lite insikter som jag gärna delar med mig av. Får dock återkomma i ämnet.


Mars har helt överskuggats av corona pandemin. Tror att när vi gick in i mars fanns ett (1) konstaterat fall i Sverige, dagsiffran redovisas inte men är troligen mycket hög, särskilt i Stockholms län. Hur allvarligt corona är kan jag naturligtvis inte avgöra, den som följer media-rapporteringen möts av många olika besked. Just nu arbetar jag hemifrån eftersom spridningen i Stockholm är hög och min arbetsgivare följer Folkhälsoinstitutets rekommendationer om hemarbete i möjligaste mån. Konsekvenserna för numismatiken är också stor, om det nu har någon betydelse i sammanhanget? Flera evenemang runt om i världen men även i Sverige har ställts in och andra skjuts på framtiden. Just nu har jag ett uppehåll i mitt samlande och hade bara planerat ett kort besök på Misab 34 tillsammans med några finska kollegor. Nu får dock finnarna inte åka till Sverige och Misab auktionen är dessutom skjuten på framtiden (maj nämns i Misabs nyhetsbrev). Ett helt riktigt beslut av Misab. Bra också att beslutet kom i tid, sena besked är aldrig populära. Visst skulle säkert auktionen kunnat genomföras men det finns risk att salen på Sheraton gapat relativt tom. Vilket kanske gynnat de som var på plats, men inte varit så bra för säljarna?


Att numismatiken inte ska vara i fokus under en pandemi är självklart, eller? Man måste betänka att många nu sitter ensamma och isolerade pga. alla de restriktioner som finns. Kanske kan numismatiken för många kan ge ett välbehövligt avbrott i tristessen, ett avbrott som för tankarna till annat än det som vi kontinuerligt matas med via media. Sitter du sysslolös finns mängder med numismatiskt godis att surfa in på via Ingemars Myntlänkar och på sidan Digital Litteratur hittar du tidningar och böcker som du kan läsa on-line! Skrev det på Twitter häromdagen och återupprepar det än en gång. Glöm inte bort samlarkollegor och andra vänner. Många sitter ensamma och skulle säkert uppskatta lite ”myntsnack” per telefon, besöken ska vi enligt Folkhälsoinstitutet försök undvika.


Pandemin i sig är allvarlig men minst lika allvarlig är det ekonomiska kaos den skapat. Börsen åker jo-jo och har gått kraftigt minus de senaste veckorna. Nu har jag inte varit i Stockholm på några dagar men får hela tiden rapporter om hur folktomt det är överallt. Restauranger, hotell, butiker har inga besökare. Köerna i Stockholmstrafiken har halverats och i kollektivtrafiken körs bussar och tåg nästan tomma. En i det närmaste apokalyptisk stämning råder. I spåren av detta finns stor risk för konkurser, permitteringar och varsel, mångas ekonomi kan gå i kras. Efterverkningar vi kan få lida av i många år. Följde Künker auktionen i helgen och tycker ännu inte att priserna eller budgivningen påverkats nämnvärt av pandemin. Nu är jag ingen expert på tyska mynt men tycker ändå att priserna förfaller ha blivit goda.


Jag har i många år förespråkat digital numismatik. Den revolution som det digitala och främst då internet betytt kan nog inte överskattas. Förändringarna som vi sett är stora och vad framtiden kommer att ge oss har vi ingen aning om, kanske står vi inför ett paradigmskifte. Jag stannar här men mer om utvecklingen kan du läsa i Samlad Glädje 2019 – ”50 år av digital utveckling” där jag översiktligt försöker beskriva vad som hänt de senaste 50 åren. Boken som innehåller massor med numismatiska artiklar finns att köpa hos Numismatiska Klubben i Uppsala!


Läste en intressant artikel om corona i CoinsWeekly(?). Den handlade om den digitala numismatiken i pandemitider. Tack vare de digitala landvinningarna med hemsidor och försäljnings siter, mail mm kan handeln och kontakterna upprätthållas, trots det kaos som råder. Något som när vi var ”analoga” troligen hade varit omöjligt, numismatiken skulle då säkert ”gått i stå”. Kanske är pandemin det som får numismatiken att ta det stora digitala steget, vilket mängder av andra branscher redan gjort. Musik, film, bank, tidningar för att nämna några. Konstaterar dock att numismatiken redan ligger relativt långt fram på vissa områden, exempelvis på NumisBids erbjuder idag fler än 9 av 10 firmor så kallad ”Live-Bidding” där köparna förutom att vara på plats i salen, lämna förhandsbud eller buda per telefon, också direkt kan vara med via sin dator, smartphone eller läsplatta. 


Om allt är i botten just nu, kan det bara gå åt ett håll, uppåt! Håll ut, ”efter regn kommer sol”!


Månadens (+): Digital numismatik
Månadens (-): Corona viruset


Ingemar