2020-11a Paradigmskifte


Paradigmskifte (2020-11a)


Alltid roligt att läsa mail som kommer. Tycker aktiviteten ökat det senaste halvåret. Många frågor om mynt, en hel del diskussioner, men även lite beröm, vilket värmer!


Hade en spännande diskussion för några veckor sedan. Den handlade om det paradigmskifte vi nutida samlare får vara med och uppleva. För 300 år sedan valde Elias Brenner att teckna ned det som fanns att veta om svenska mynt i en bok. Visst hade det funnits böcker tidigare, men i relativt liten skala. Under 1700-talet och framåt har vi berikats med en mängd böcker med numismatiskt innehåll. Läs gärna Hesses bok om de svenska myntlitteraturen fram till 1903, inom en relativt snar framtid kommer även åren efter 1903 att publiceras!Det vi nu upplever är skiftet från det tryckta till det digitala. Det går inte att sätta ett exakt datum. Datorer började säkert användas inom numismatiken redan på 1970-talet. Själv lade jag upp samlingen i en databas i mitten av 1980-talet. Men tekniken utvecklas snabbt och den databasen är för länge sedan omöjlig att komma åt (skrev precis en post-it-lapp, digital såklart, om att återkomma om databasen i ett senare inlägg). I mitten av 1990-talet började hemsidor presenteras och strax därefter de första auktionssiterna. Numismatiken börjar så sakteliga ta plats i det digitala och allt produceras nu digitalt även om det till slut publiceras i tryckt form. Numismatiken har också hittat till de sociala medierna! I år 2020 har det "exploderat" och det till följd av den pandemi vi just nu är mitt uppe i. Om pandemin lamslagit det mesta i samhället och 2020 i många avseenden varit ett eländigt år kanske vi ändå ska minnas 2020 som året då det digitala slog igen och pardigmskiftet inom numismatiken blev verklighet. Likt bokens intåg i vår hobby cirka 1690!


Förteckningen över Hesses fantastiska litteratursamling del 1 kom i tryckt format. Den andra och sista delen blir säkert också det en trycksak. Men när nästa sammanställning av de numismatiska litteraturen ska göras om 25-50-100 år är den helt säkert digital och länkar till all beskriven litteratur finns med i förteckningen! Oavsett om det är numismatisk facklitteratur eller om de är auktionsförsäljningar. Nej föresten, ingen kommer om 25-50-100 år göra en sammanställning av den publicerade myntlitteraturen... Nästa sammanställing har troligen redan påbörjats och det kommer inte att bli en release om 25-50-100 år. Det digitala är agilt och den nya förteckningen kommer sakta år-för-år att byggas upp tillgänglig för alla. Nej igen! den kommer att byggas upp månad-för-månad, vecka-för-vecka, dag-för-dag eller varför inte i realtid när ny kunskap publiceras. Sammanställningen kommer dessutom i framtiden göras av en AI-robot. Inget tidskrävande och tungt "handknackande" för att få informationen digital! Informationen kommer dessutom att vara öppen för alla, både att läsa och att bearbeta. Vi pratar ju om ett paradigmskifte!


Ingemar