2020-10a Norden i världen

Norden i världen  (2020 - 10 - 09)


Sverige hade en kolonin S:t Barthélemy (1784-1878) belägen vid de Små Antillerna i Västidien, också Danmark hade kolonier bl.a. Tranquebar (1620 - 1845) vid i sydöstra kusten av Indien. Båda kolonierna har berikat oss med mynt!Sverige valde att kontramarkera utländska mynt eller blindämnen med en krona. Danskarna slog egna mynt, här en 4 kas 1797 där åtsidan pryds av Christian 7:s monogram
Måhända är dessa båda mynt utgivna samma år, 1797?

 

Sverige har haft fler kolonier än S:t Barthélemy. 1638 - 1655 hade Sverige en koloni i Nordamerika, kolonin som kallades Nya Sverige var belägen i delstaten Delaware. Några mynt från Nya Sverige är inte kända, men på senare år har minnesmynt präglats bl.a. tvåkronan 1938 för att uppmärksamma 300 års jubiléet. Sverige hade förutom S:t Barthélemy och Nya Sverige även en relativt okänd koloni i Afrika, Cabo Corso i Ghana 1650 - 1663. Cabo Corso köptes av det mindre kända Svenska Afrikanska Kompaniet. Kolonin gick också under namnet Den Svenska Guldkusten.  Inte heller från vår afrikanska koloni är några mynt kända.


Danmark hade fler kolonier i Ostindien, Afrika och Västindien men det är en annan historia.


Trevlig helg!  


Ingemar