2020-12d Universitet VIII


Stamp- och viktstudier (2020-12-16)


Då var vi framme vid årets sista föreläsning och det första jullovet i mannaminne för min del. Fast i år har jag fuskat lite och tagit hela fyra veckors ledigt. Det blir så under en pandemi då man ska sitta hemma och inte får åka på äventyr, semesterdagar läggs på hög... Fick erbjudande att mot en "saftig betalning" sälja några semesterdagar. Lite frestande var det men semester är heligt för mig och inte utbytbart mot kontanter! Nu har jag väl inte riktigt 100% ledigt utan något enstaka möte kommer jag att närvara på. Likaså blir det lite jour i helgen, händer det något större har jag lovat sätta mig vid datorn och jobba, likaså om det skulle komma in några förfrågningar. Offentlighetsprincipen gäller även under jul och nyår.


Men det blir inga tidiga morgnar och jag styr dagen som det passar mig. Ett löppass när jag får lust och mycket tid för numismatik! På tal om kursen så kommer hemtentan att skickas ut i mellandagarna, så det blir troligen lite studier under ledigheten.


Dagens ämne var stamp- och viktstudier. Riktigt intressant och med en föreläsare som är känd i myntkretsar Bosse G. Det upptäcks hela tiden nya samband. Malmers gigantiska och banbrytande arbete med stampstudier är som man skulle kunna säga grundforskning. Det forskningsarbetet kan sedan fortsätta att utvecklas och nya sammanhang kan upptäckas. Helt tydligt är hur de tekniska (digitala) utvecklingen påverkar forskningen. Det som tidigare var ett tidskrävande manuellt arbete, kan idag utföras med modern teknisk utrustning. Tycker dagens föreläsning tydligt visar på hur forskningen kan visualiseras och göras tillgänglig för oss "dödliga". Både vad gäller presentation som de grafer som kan tas fram för att åskådliggöra samband mellan såväl myntmästare, vikter som stampar.


Nu var stampstudier ingen helt ny vetenskap för mig. Har själv på amatörnivå försökt mig på stampstudier av 1700-talets kopparmynt.


Använde för lite sedan Malmers bidrag till den Svenska Mynthistorien (SMH) som illustration och återanvänder den idag. Boken finns att köpa hos SNF (klicka på bilden!)


Har lyssnat på Malmer vid åtminstone två tillfällen. Första gången var 1995 då tusenårsjuileumet av de första svenska mynten uppmärksammades i SIgtuna. Minns att jag var där tillsammans med en helt myntointresserad biolog. Nu visade det sig att hon tyckte det var riktigt spännande. Hon såg klara samband mellan biologi och numismatik. Malmers stampkedjor påminde i sin systematik mycket om hur Carl von Linné beskrev växt- och djurriket! En spännande berörigspunkt mellan två vetenskaper! Andra gången jag lyssnade på Malmer var i samband med att Malmers bidrag till SMH Vikingatiden ca 995-1030 gavs ut, tror det var 2010. Då ett seminarie med ett tiotal forskar genomfördes på KMK. Brita Malmer var naturligtvis huvudtalare. SNF stod för arrangemaget vid båda tillfällena.


Håll ögonen öppna i helgerna. Jag är ledig och det kan säkert komma något spontant blogginlägg under julledigheten.


Ingemar