2020-12c Universitet VII


Studiebesök på KMK (2020-12-15)


Idag skulle vi som går kursen i numismatikt besökt KMK. Men som det mesta just nu fungerar det inte att resa eller att träffas. Dagens besök blev likt all annan undervisning digital via Zoom. Tycker besöket flöt på riktigt bra, nu blev det ingen rundvandring men men väl fyra bra presentation av museets antikvarier.


Först en genomgång av museets samlingar och dess historia. En histora som sträcker sig 450 år tillbaks i tiden. 1572 var det en strid mellan Sverige och Danmark, det gällde rätten till "tre kronor". Sverige vann rätten och mycket av bevisningen var de gamla mynt där "tre kronor" finns avbildade. Därpå följd en lite mer laglig genomgång om hur olika fynd omhändertas, oavsett om det är utgrävningfynd eller privata fynd. Fick också anledning att uppdatera sidan om Lagar och förordningar 1948- då jag helt missat att det finns en ny instruktion för Statens historiska museer sedan 2014...


Redan för ett år sedan planerades en stor Vikingautställningen där mynten även skulle presenteras, över 1000 mynt skulle funnits med! Den utställningen har blivit försenad och med tanke på Covid 19 finns idag inget nytt datum bestämt. I november skulle den första "egna" utställningen presenterats "Hyperinflation" även den framskjuten på obestämd tid pga. pandemin.

 


Ovan skriver jag KMK, vet inte riktigt hur det Kungliga Myntkabinettet (KMK) ska benämnas idag? Troligen Ekonomiska Museet (men i undertextens finns fortfarande Kungliga Myntkabinettet!).


Tycker det var sorgligt när KMK fick lämna Slottsbacken och flytta in på Historiska Museet. Från ett eget museum till en "liten" del av ett större. Men kanske når man en större publik när man finns bland Sveriges övriga historia än på ett specialmuseum? Tråkigt för oss numismatiker men kanske bra för numismatiken? Jag vill dock ge en liten replimang. Loggan är inte rolig... gillade mer den gamla med lite klass!


Orsakerna till flytten är kända. En var höga hyreskostnader kombinerat med en relativt låg besöksfrekves trots en kunglig placering i hjärtat av Stockholms turistcentrum. 


Beklagar starten på det nya museet. Men beslutet att skjuta upp den planerade invigningen beror naturligtvis på pandemin. Ett helt korrekt beslut. Känns betydligt bättre att avvakta invigning tills dess många är vaccinerade och "flockimunitet" uppnåtts. Tänker själv försöka vara med på invigningen och premiärer på utställningar den dag det blir aktuellt, förhoppningsvis under 2021.


Jag har alltid förespråkat digital numismatik. Varför behöva resa till ett museum när allt kan finnas tillgängligt digitalt? Tycker det gamla KMK hade dåliga ambitioner vad gäller att dokumentera och publicera sina samlingar digitalt. Men med facit i hand kanske det har funnits skäl till att ledningen (den gamla) inte velat offentliggöra vad som fanns i samlingen... Jag har större förväntningar på den nya ledningen och tror att KMK också kan bli ett viktigt digitalt museum framöver! Tycker samarbetet mer Utbildningsradion (UR) är utmärkt.


Vi får hoppas det blir ett museum tillgängligt för alla och när det passar besökaren! Resurserna finns.


Ingemar