Svenska kopparmynt 1624-1873 // Swedish coppercoins 1624-1873

Under konstruktion..../ under construction...

Oscar II 1872-1907
1 öre 1873 19,8 mm
2,8 gram
 
2 öre 1873 24,4 mm
5,7 gram
 
5 öre 1873 28,9 mm
8,5 gram
 
Carl XV 1859-1872
1/2 öre 1867 15,8mm
1,4 gram
 
1 öre 1860-1872 19,8 mm
2,8 gram
 
2 öre 1860-1872 24,4 mm
5,7 gram
 
5 öre 1860-1872 28,9 mm
8,5 gram
 
Oscar I 1844-1859
1/2 öre 1856-1858 15,8mm
1,4 gram
 
1 öre 1856-1858 19,8 mm
2,8 gram
 
2 öre 1856-1858 24,4 mm
5,7 gram
 
5 öre 1857-1858 28,9 mm
8,5 gram
 
1/6 skilling banco 1844-1855 16,1 mm
1,4 gram
 
1/3 skilling banco 1844-1855 19,8 gram
4,7 gram
 
2/3 skilling banco 1844-1855 24,4 mm
7,6 gram
 
1 skilling banco 1844-1855 27,8 mm
11,3 gram
 
2 skilling banco 1844-1855 33,5 mm
18,9 gram
 
4 skilling banco 1849-1855 37,2 mm
25,2 gram
 
Carl XIV Johan 1818-1844
1/6 skilling Palmkvist 1832-1833 19,0 mm
2,8 gram
 
1/4 skilling Palmkvist 1832-33 21,3 mm
4,3 gram
 
1/2 skilling Palmkvist 1832-1833 24,0 mm
8,5 gram
 
1 skilling Palmkvist 1832 30,0 mm
17,0 gram
 
1/6 skilling banco 1835-1844 16,1 mm
1,4 gram
 
1/3 skilling banco 1835-1843 19,8 gram
4,7 gram
 
2/3 skilling banco 1835-1843 24,4 mm
7,6 gram
 
1 skilling banco 1835-1843 27,8 mm
11,3 gram
 
2 skilling banco 1835-1843 33,5 mm
18,9 gram
 
1/12 skilling 1825 20,5 mm
2,4 gram
 
1/6 skilling 1830-1831 20,6 mm
2,8 gram
 
1/4 skilling 1819-1830 25,5-26,0 mm
4,3 gram
 
1/2 skilling 1819-1830 29,5-30,5 mm
8,5 gram
 
1 skilling 1819-1830 33,0-34,0 mm
17,0 gram
 
Carl XIII 1809-1818
1/12 skilling 1812 20,5 mm
2,4 gram
 
1/4 skilling 1817 26,5-27,5 mm
7,1 gram
 
1/2 skilling 1815-1817 30,5 mm
28,3 gram
 
1 skilling 1812-1817 34,0 mm
28,3 gram
 
Gustaf IV Adolf 1792-1809
1/12 skilling 1802-1808 20,5 mm
2,4 gram
 
1/4 skilling 1802-1808 26,5-27,5 mm
7,1 gram
 
1/2 skilling 1802-1809 30,5 mm
14,2 gram
 
1 skilling 1802-1805 33,5-34,0 mm
28,3 gram
 
Gustaf III 1771-1792
1 öre km 1772-1778 22,0-23,0 mm
4,7 gram
 
1 öre sm 1778 30,0-30,5 mm
14,2 gram
 
2 öre sm 1777 33,5-34,0 mm
28,3 gram
 
Adolf Fredrik 1750-1771
1 öre km 1768 23,0-25,0 mm
4,7 gram
 
1 öre sm 1751-1768 30,0-30,5 mm
14,2 gram
 
2 öre sm 1751-1768 33,5-34,0 mm
28,3 gram
 
Fredrik I 1720-1751
1 öre km 1720-21 23,0-25,0 mm
4,5-7,2 gram*
 
1 öre km 1724-50 23,0-25,0 mm
4,7 gram
 
1/2 öre sm 1720-21 23,5-24,5 mm
4,5-7,2 gram*
 
1 öre sm 1730-1750 30,0-30,5 mm
14,2 gram
 
2 öre sm 1743-1750 33,5-34,0 mm
28,3 gram
 
Ulrika Eleonora 1718-1720
1 öre km 1719 23,0-25,0 mm
3,5-7,2 gram*
 
Karl XII 1697-1718
1/6 öre sm 1707-1718 23,5-24,5 mm
5,3 gram
 
1 öre sm 1715 37,0-41,0 mm

12-29 gram

 

 
1 DSM Kronan 1715 23,0-23,5 mm
3,6 gram
 
1 DSM Publica Fide 1716 23,0-23,5 mm
7,2 gram
 
1 DSM Wett och Wapen 1717 23,5-24,0 mm
4,5 gram
 
1 DSM Jupiter 1718 23,5-24,0 mm
4,5 gram
 
1 DSM Saturnus 1718 23,5-24,0 mm
4,5 gram
 
1 DSM Phoebus 1718 23,5-24,0 mm
4,5 gram
 
1 DSM Mars 1718 23,5-24,0 mm
4,5 gram
 
1 DSM Mercurius 1718 23,5-24,0 mm
4,5 gram
 
1 DSM Flink och Färdig 1718 23,5-24,0 mm
4,5 gram
 
1 DSM Hoppet 1719 23,5-24,0 mm
4,5 gram
 
Karl XI 1660-1697
1/6 öre sm 1666-1686 25,0-26,0 mm

6,7-7,1 gram
 
1 öre sm 1669-1686 46,0-47,0 mm

40,5-49,4 gram
 
1/2 öre km (*1) 1661-1664 27,0-29,0 mm

8,9 gram
 
1 öre km (*1) 1661-1665 32,0-33,5 mm

17,7 gram
 
2 öre km (*1) 1661-1665 41,5-33,5 mm

35,4 gram
 
2½ öre km (*1) 1661 47,0 mm

44,3 gram
 
Karl X Gustaf 1654-1660
1/4 öre 1654-1660 28,5-30,0 mm

12,9 gram
 
Christina 1632-1654
1/4 öre 1633-1634 Nykoping 29,0-30,0 mm

10,6 gram
 
1/4 öre 1635-1636 Sater och Nykoping 29,0-30,0 mm

10,6 gram
 
1/4 öre 1637-1642 Sater 29,0-30,0 mm

10,6-12,9 gram
 
1/4 öre 1644-1654 Avesta 29,0-29,5 mm

12,9-13,1 gram
 
1 öre Sater 1638-1641 47,0-48,0 mm

51,5 gram
 
1 öre Avesta 1644-1653 47,0-48,0 mm

51,5 gram
 
Gustaf II Adolf 1611-1632
1/4 öre (fyrk) Arboga 1627 24,0-25,0 mm

7,1 gram
 
1/2 öre Arboga 1627-1628 34,0-35,0 mm

14,1 gram
 
1 öre Arboga 1627-1628 40,0-44,0 mm

28,3 gram
 
1 öre Arboga 1628 40,0-41,0 mm

28,3 gram
 
1/2 öre Arboga 1628 34,0-35,0 mm

14,1 gram
 
1/4 öre (fyrk) Nyköping 1628-1629 24,0-29,0 mm

7,1 gram
 
1/2 öre Nyköping 1627-1629 34,0-35,0 mm

14,1 gram
 
1 öre Nyköping 1627-1629 40,0-41,0 mm

28,3 gram
 
1/4 öre (fyrk) Säter 1628 24,0-29,0 mm

7,1 gram
 
1/2 öre Säter 1627-1631 34,0-35,0 mm

14,1 gram
 
1 öre Säter 1627-1631 40,0-41,0 mm

28,3 gram
 
1/4 öre (fyrk) klipping VV 1625 7,1 gram  
1/2 öre klipping VV 1625-26 14,1 gram  
1 öre klipping Arboga VV 1626-1627 28,3 gram  
1 öre klipping VV 1625-1627 28,3 gram  
2 öre klipping VV 1626-1627 58,6 gram  
1/4 öre (fyrk) klipping HP 1624-1625 7,1 gram  
1/2 öre klipping HP 1624-1627 14,1 gram  
1 öre klipping HP 1625-1627 28,3 gram  
2 ör klipping HP 1625-1627 58,6 gram  

Copyright: Ingemar Myntsida 2003-2007, photos(*1): S-O Kallerholm 2003


Ingemars Website