Sveriges Mynthandlares Förening

anordnar

 

MYNTMÄSSA I LUND

 

Lördag 27 september

Hotel Lundia

(150 meter från järnvägsstationen).

 

Öppettid: 10.00 - 15.00

Entré 20:-

 

Deltagande mynthandlare:

J Pedersen Mynthandel, Pecunia, Ticalen Mynthandel,
Tamco Numismatics, Lunds Mynthandel, Antikboden, Sten Høy,

Riibe Mynthandel, Hamrin & Svahn Mynt, Strandbergs Mynthandel.

 

Ingemars Myntsida