Sveriges Mynt 995-

Svensk Numismatisk Tidskrift rapporterar i sitt senaste nummer (4-2002) om ett nytt stort projekt, skapandet av ett nytt referensverk för samtliga svenska mynt. De referensverk som idag finns har några år på nacken och senaste bra boken kom för snart 15 år sedan (Svensk Myntförteckning del 1). Så ett nytt referensverk är verkligen välkommet. Ingemars Myntsida efterlyste redan 1998 ett nytt referensverk, se artikel i arkivet.

Kungliga myntkabinettet står som initiativtagare till projektet. Såväl Gunnar Ekströms Stiftelse för numismatisk forskning, Sven Svenssons stiftelse för numismatik som Svenska Numismatiska Föreningen har ställt sig positiva till projektet och garanterar dess finansiering de första fem åren.

Har du specialkunskaper inom något speciellt område är säkert dina kunskaper intressanta för projktet, e-mailadresser mm finns i SNT 4-2002.

(Ingemars Myntsida)