e-zine läggs ner

e-zine läggs ned efter drygt 10 år. Som du säker har märkt så har uppdateringarna av e-zine varit sparsamma den senaste tiden. Orsaken är att det material som tidigare lagts ut på e-zine idag läggs ut på min Myntblogg. Myntsidans e-zine har funnits sedan 1998. Jag skapade e-zine för att kunna lägga ut mindre notiser och inlägg som inte hade någon naturlig plats på Ingemars Myntsida. Så här i efterhand kan man nog se e-zine som en tidig "blogg" långt innan ordet "blogg" var uppfunnet. I takt med att "bloggandet" ökat har också enkla och bra verktyg för "bloggande" tagits fram. Jag tar nu steget fullt ut till ett sådant verktyg och väljer därför att lägga ned e-zine, adressen kommer att finnas kvar men några nya uppdateringar blir det inte. Framtida notiser kommer istället att läggas ut på Ingemars Myntsida Myntbloggen och "Agendan" kommer att flyttas över till Ingemars Mynsida. Det material som idag finns på e-zine, i första hand "Arkivet" kommer att placera på Ingemars Myntsida under "Diverse om mynt". Förhoppningsvis kommer Ingemars Myntsida Myntbloggen att vara mer aktiv än e-zine varit den på senare tid/Ingemar .

(Ingemars Myntsida)