1 ÖrKM skiktat myntämne

Årtal 1725
Valör 1 ÖrKM
Variant med 1724 års kronor
Vikt ca 4,5 gram
Defekt skiktat myntämne

Mynt med skiktade myntämnen förekommer emellanåt. Oftast har myntet helt delat sig och bara ena halvan finns kvar. På dessa mynt är "framsidan" oftast välpräglad och på "baksidan" syns oftast bara svaga spår av den lossade delen. Orsaken till dessa fel är oftast föroreningar i myntmetallen. Myntet ser perfekt ut vid präglingstillfället. Med åren skapas korrossion i den orena delen, vilket medför att de båda sidorna separerar från varandra. Det beskrivna mynten är dock fortfarande sammanhållet. Troligen har bara en del av kopparen varit förorenad. Detta har medfört att ca 2/3 av randen är skiktad och den återstående 1/3 är intakt (se bild). Myntet som är väl cirkulerad har alltså trots det defekta myntämnet hållit samman i nästan 300 år.

Jag har tidigare sett dessa defekter på 1900-tals mynt och i något enstaka fall på 1800-talsmynt. Dock aldrig på ett så tidigt mynt som detta. Känner Du till andra tidiga exemplar med skiktat myntämne får Du gärna höra av Dig. Likaså om Du har någon annan förklaring på orsaken till defekten, än den jag beskriver ovan.

 

(Ingemars Myntsida)