Silverbröllopsmyntet felaktigt utformat!

SVT Text (01/06/24) meddelar att Samfundet Kungliga Myntkabinettets Vänner är chockat av utformningen av den nya 200 kronan.
Riksvapnet anses vara en sammanblandning av Kungens och Drottningens serafimer vapen. Samfundet som anser att myntet är en undermålig produkt kräver att det görs om och att de mynt som präglats dras in.
---
Att mynts utförande kritiseras är inte ovanligt. bl.a.har de senaste enkronorna kritiserats då Gustaf VI Adolfs och Carl XVI Gustafs porträtt har ansetts vara allt för stiliserade.
Att den heraldiska utformningen kritiseras har också skett tidigare. 1876 ändrades utformningen på 20 kronorna i guld. 1873-76 präglades dessa utan hjärtsköld i Riksvapnet. Efter upprepad kritik och flera års debatt lyckades riksheraldikern A.W. Stiernstedt få Kunglig majestät att besluta om en ändring av myntets utformning. Riksheraldikern ansåg denna gång att riksvapnet ej var komplett utan den Bernadottska släktens vapen.

Vi får se vad som händer. Skulle den upplaga som riksbanken ännu inte utväxlat dras in kan 200 kronan bli en framtida raritet. Upplagan som är satt till 50.000 får anses som relativt låg. Visserligen har intresset för jubileumsmynt varit lågt de senaste åren, vilket också resulterat i lägre upplagor. Men 200 kronan som porträtterar både kungen och drottningen torde röna större intresse utanför Sverige och då inte minst i Tyskland.

(Ingemars Myntsida)