Rekord dyrt mynt i USA

Ett svårslaget rekord har satts i New York, USA. På Sothebys auktion den 30 juli såldes ett 20$ (Double Eagel) mynt 1933 för fantastiska 7.590.000 US$, vilket med dagens växelkurs medför drygt 70 miljoner kronor. Inlämnare till auktionen var det amerikanska myntverket (United States Mint)

World Coin uppger upplagan till 445.500 exemplar men har också en fotnot om att inga mynt kommit ut i cirkulation.

 

(Ingemars Myntsida)