Den svenska örtugen 1440-1470

Ett riktigt praktverk har kommit ut lagom till jul, Jonas Rundbergs bok den svenska örtugen 1440-1470. En bok som måste tilltala den växande skaran av svenska medeltidssamlaren.
Boken behandlar den svenska örtugsmyntningen från Kristoffer av Bayern till Sten Sture den äldres regeringstid. Myntmaterialet till boken är gediget och inte mindre än 1396 örtugar har studerats, samtliga avbildas dessutom i boken.
Boken innehåller totalt 350 sidor.

Boken finns att köpa hos Svenska Numismatiska Föreningen, medlemspris 250:-, övriga 350:-

 

(Ingemars Myntsida)