Nobelpriset 100 år

I december firar nobelpriset 100 års jubileum. Detta kommer Riksbanken, som myntsidans e-zine tidigare berättat, att uppmärksamma genom att ge ut två jubileumsmynt med valörerna 200 och 2000 kr. På myntet kommer Alfred Nobel att avbildas. Detta är andra gången i den svenska mynthistorien som en icke kunglig person avbildas på ett mynt. Den första personen som avbildades var Rikskanslern Axel Oxenstierna (1583-1654) som avbildades på ett talermynt som troligen präglats i den svenska besittningen Würzburg på 1630-talet. Axel Oxenstierna ledde den förmyndarregering som skötte stadsförvaltningen under den omyndige Drottning Kristinas första regentår. Drottning Kristina var född 1626 och tog över den svenska tronen blott sex år gammal, då hennes far Gustaf II Adolf stupade i Lützen den sjätte november 1632.

Myntet har alltså till skillnad från många andra moderna jubileumsmynt ett visst numismatiskt värde. Jubileumsmynten har dock under senare år rönt ett allt mindre intresse. Orsakerna är många, dels "berikas" vi varje år med minst en ny utgåva, dels är valörerna relativt höga och dessutom har mynten präglats i höga upplagor. Detta sammantaget har medfört att mynten aldrig fått något riktigt samlarvärde. De flesta av 1980-90 talets mynt säljs ännu idag till nominellt värde plus ett litet påslag.

Nobelmyntet torde dock kunna få ett högre samlarvärde än tidigare utgivna jubileumsmynt och då främst av den anledningen att Nobelpriset internationellt är mycket uppmärksammat. För när jag pratar om höga upplagor för jubileumsmynt så avser jag mynt präglade för den svenska marknaden. Detta mynt torde vara gångbart på den internationella samlarmarknaden och är mynten det, så är upplagan inte alls stor.

Kanske är Nobelmyntet en bra investering för framtiden? Betänk dock att för samma pris som guldmyntet kan man idag få en liten samling av guldmynt utgivna nobelprisets första år. 2000:- räcker till såväl 5, 10 som 20 kronan 1901 i kvalitet runt 1+. Typsamlingen av guldmynt präglade under Oscar II:s regeringstid skulle således vara komplett! Åtminstone jag tycker att det senare alternativet är mest tilltalande.

 

(Ingemars Myntsida)