Myntstudier -ny numismatisk tidskrift !

Numismatiska Forskningsgruppen vid Stockholms Universitet låter meddela att en ny numismatisk tidskrift kommer att börja utges på internet.

Tidskriften kommer enbart att behandla mynt. Distrubutionen av tidskriften kommer endast ske via internet, tidskriften är alltså gratis för den som vill ladda hem den. Formatet kommer att vara .pdf och tidskriften finns i två versioner med låg respektive hög upplösning på bilderna. För den som använder sig av modem rekomenderas den låga upplösningen, storleken på tidskriftens första upplaga är 1,6 resp 8,2 MB.

Tidningens första nummer (11 sidor) som utkom i december 2003 innehåller bl.a. artiklar om Örebro Läns Museum och Ett gruvligt fynd. Har du något som du vill delge tidskriften så går det bra att skicka artiklar till den ansvarige utgivaren, Kenneth Jonsson.

Myntsidans e-zine kommer att informera om nya nummer av tidskriften. Numismatiska forskningsgruppen meddelar att så snart material till ett nytt nummer finns kommer en ny tidskrift att läggas ut på nätet.

Adress: www.numismatiskaforskningsgruppen.su.se/pub/jsp/polopoly.jsp?d=987

Myntsidan önskar lycka till med den nya tidskriften

(Ingemars Myntsida)