Myntets dag i Stockholm 25 november

Så har årets stora begivenhet för myntsamlare i Stockholm gått av stapeln. En heldag för den som så önskade med möjlighet att beskåda myntkabinettets samlingar, besöka ett tiotal mynthandlare och en Sven Svensson auktion arrangerad av Svenska Numismatiska Föreningen.

Myntmässan var välbesökt, men visst hade det funnits plats för fler samlare. Det är konstigt att inte fler samlare från Stockholmsområdet tar chansen när trevliga aktiviteter arrangeras på hemmaplan. Ett dylikt arrangemang i södra Sverige hade säkert samlat mångdubbelt besöksantal. Stockholmshandlarna var välrepresenterade med såväl Ahlström, Strandberg, Westerlund, Nordlind och Mynt&Medaljer på plats. Bland mer långväga gäster märktes Ticalen och Kronan från Göteborg och Pedersen från Helsingborg.

Jag hoppas verkligen att årets arrangemang återupprepas även nästa år. Vi Stockholmare behöver en årlig mässa.

 

(Ingemars Myntsida)