Jubileumsenkrona år 2000

Jag har tidigare berättat om att Riksbanken har för avsikt att prägla ett minnesmynt med anledning av milleniumskiftet. Nu har jag mer information om myntet. Tyvärr vet jag inte när utgivningen är planera.

I Svensk Författningssamling 1999:798 finns bl.a. följande att läsa.

1§ Med anledning av milleniumskiftet skall ett mynt med ett nominellt värde på en krona ges ut.

2§ Myntet skall tillverkas i en legering av 75% koppar och 25% nickel. Myntet skall ha en vikt av 7,0 gram och en diameter av 25,0mm.

4§ Myntet skall ha följande prägel.
På framsidan (läs åtsidan) Konung Carl XVI Gustafs prträtt i profil omgivet av upptill "KUNG CARL XVI GUSTAF" och nedtill "SVERIGE * ÅR 2000".
På frånsidan Konung Carl XVI Gustafs krönta namnskiffer med omskriften upptill "FÖR SVERIGE I TIDEN" omgivet till vänster av ett "E" som anger myntningsorten och till höger ett "B" som är begynnelsebokstav i riksbankschefens efternamn samt nedtill "1 KRONA".
Randen skall vara räfflad.

(Ingemars Myntsida)