Milleniumets först klump?

Nu börjat det nya årtusendets mynt att komma ut i cirkulation. Det tredje årtusendet som vi präglar mynt. Ännu är inte tillverkningen perfekt...

De senaste åren har "klumpar" på olika mynt börjat uppmärksammas. Här kommer den senaste i raden klumpar på enkronor.

Hittar Du några defekta mynt, anno 2000, hör gärna av Dig!

(Ingemars Myntsida)