1998-12-30

Myntsamlande och Internet

Vi myntsamlare har nu börjat etablera oss på Internet. Antalet mynthandlare och privata hemsidor ökar konstant.

Varför numismatik på internet?

Kostnaden för publicering på internet är låg. Arbetsinsatsen är densamma som för tryckt material. Men vi slipper alla kringkostnader för papper, tryck distribution mm.

Kringkostnaderna för traditionella kataloger och prislistor är idag så höga att de flesta tvingas ta ut en kostnad för dem. Jag menar för den skull inte att handlarna tjänar några pengar på katalogerna, kostnaderna är betydligt högre. Men marknadsföring skall väl kosta...

De höga kostnaderna medför också att det oftast är mer exklusiva objekt som utannonseras. Nybörjarna som ofta efterfrågar enklare mynt får besöka mynthandlaren för att hitta dessa. Nu har inte alla en handlare som granne.

Internet går snabbt. I samma sekund som hemsidan uppdateras kan den nås av miljoner användare i hela världen. Lagerlistor behöver aldrig bli inaktuella och nya objekt kan direkt exponeras för presumtiva köpare. Genom att synas kan vi också intressera nya människor för mynt. Några mynthandlare har redan insett fördelarna med internet. Fler borde följa efter.

Genom att använda den moderna informationstekniken kan vi skapa en s.k. "vinn-vinn"-situation. Vi skapar ett mervärde för alla parter och detta till en lägre kostnad än idag.

 

"Sveriges Mynt 1521-1977" har nu funnits i drygt 20 år. En uppföljare är efterlängtad och har också diskuterats. Ett problem är kostnaden. Priset blir högt även om det skulle kunna reduceras med bidrag från donationsfonder, institutioner och föreningar eller genom sponsring. Ett annat problem är tiden. Från det att någon bestämmer sig för att starta processen, och det kan dröja då det är kostsamt, tills dess ett färdigt verk lämnar tryckeriet är lång. Ingen vill ju lämna ifrån sig en dålig produkt. Särskilt som den kanske skall gälla som referensverk ett kvarts sekel framåt. "SM2" kommer att dröja eller…

Kanske är bokformen förlegad, "Sveriges Mynt 995-2000" bör kanske vara helt anpassad till data och ges ut på CD. Enligt prognoser kommer vi alla att snart vara ägare till en dator. "SM2" behöver dessutom inte vara helt klar när den släpps, det räcker med en bra stomme som sedan kan byggas på. En grundversion av "SM2" på CD skulle bli kostnadseffektiv i jämförelse med en tryckt dito, årliga uppdateringar inte dyrare än en "myntbok". En CD har stora lagringsmöjligheter. Cd:n skulle kunna innehålla mycket mer uppgifter än en vanlig förteckning. Ex. "klicka" på 1 öre klipping från Arboga 1626 och få fram en fullständig förteckning av kända exemplar och dessutom med tidigare ägarled!

Kanske skulle t.o.m. "SM2" ligga på internet tillgänglig för alla, nya rön skulle då kunna uppdateras dagligen om så var önskvärt. Faktum är att i informationssamhället är "bäst före datumet" på fakta mycket kort. Ny information tillkommer ständigt. Det kanske t.o.m. skulle gå att skapa ekonomi kring en internet publicering.

(Artikeln publicerad i Numismatiskt Forum 1999)

 

Att besöka en hemsida är gratis. Att publicera den är gratis, det kostar bara ideér och tid. Har Du något material som Du skulle vilja bidra med. Skicka det till mig så lägger jag in det på Ingemars Myntsida.

(Ingemars Myntsida)