FriMynt 2004

Årets upplaga av FriMynt gick av stapeln i Helsingborg den gångna helgen. Som vanligt bjöd den södra delen av Sverige på strålande väder. Jag kan inte minnas den FriMynt-helg när solen inte gassat i Helsingborg.
Årets mässa kändes något mindre än föregående års mässor. Inriktningen var klart mot mynt och vykort. Vid ingången, som annars brukar vara full av antikhandlare, syntes i år bara ett frimärksstånd och en ensam myntboksförfattare. I stora hallen var det dock fullt med handlare. Som vanligt var de flesta större handlarna representerade, likaså hade SNF ett trevligt bokbord. Ny handlare för i år var Jan Walldén Mynthandel, Stockholm.
Mitt intryck av årets mässa var att det var mindre besökare än vanligt, det kan vara en synvilla, men jag konstaterar samtigt att det var glest med besökare efter 1500. Konstigt då jag själv är av den åsikten att antalet samlare har ökat de senaste åren. Ökningen tror jag beror på den ökande aktiviteten på internet och då inte minst på de on-line auktioner som idag finns. Det har aldrig varit så lätt att köpa mynt som idag och detta oberoende av var i vårt avlånga land (eller resten av världen) som du bor i. Kanske är dessa nya (nygamla) samlare redo att resa till Helsingborg ännu, men om ett par åt tror jag att dom finns där. En annan orsak till det minskade besöks antalet kan vara att vi idag har ett antal mynt-evenemang i Sverige. I såväl Stockholm, Lund, Helsingborg, Lindköping och Olofström för att nämna några städer, anordnas idag årliga myntmässor. För några år sedan var det bara Helsingborg och det är ju såklart, då åkte "alla" dit.
Ett annat tecken på att samlandet ökat är också den påtagliga bristen på bättre material. Visst fanns det mycket mynt i Helsingborg den gångna helgen, men de riktiga topparna saknades, vilket flera av besökarna poängterade. Flera handlare föreföll också vara missnöjda med försäljningsresultatet och åtminstone en handlare, från ett av våra grannländer, tog sitt pick-och-pack och åkte hem på lördagseftermiddagen. Hur aktiviteterna var på söndagen har jag ingen uppgift om, men jag misstänker att de var låga.
För egen del medförde mässan inga större fynd eller nytillskott till samlingen, även om det till slut blev ett antal mynt. Trots att lördagen blev en lång dag, upp i svinottan och hem några timmar efter midnatt och med drygt hundratjugo mil efter landsvägen, längtar jag redan till att trängas med andra samlare på FriMynt 2005!

(Ingemars Myntsida)