Jubileumsmynt Carl XVI Gustaf regent i 30 år.

Staten fortsätter att bombadera oss samlare med ointressanta jubileumsmynt. Jag har tappat räkningen på hur många som kommit ut bara i år. De senaste i raden är två mynt på 2000 repektive 200 kronor till minnet av att det kungens 30 år som regent.

Myntsidans rekomendation är som vanligt köp inte mynten. Jag återupprepar det jag skrev när Birgitta mynten kom för någon månad sedan. Värdestegringen lär som för övriga moderna jubileumsmynt bli noll och dess nominella värde kommer sakta att ätas upp av inflationen. Vad som händer vid ett eventuellt euro-inträde vill jag knappt spekulera i. Den dag den svenska kronan inte är ett giltigt betalningsmedel, finns inte ens det av inflationen sargade värdet kvar och mynten lär då handlas som metallskrot. Vilket torde innebära ett värde på högst 450 resp. 25 kronor baserat på dagen metallpriser, alltså en värdförlust på 78 resp. 88%...

 

(Ingemars Myntsida)