Jubileumsmynt Heliga Birgitta 700 år.

Staten fortsätter att bombadera oss samlare med ointressanta jubileumsmynt. De senaste i raden är två mynt på 2000 repektive 200 kronor till minnet av att det var 700 år sedan den Heliga Birgitta föddes 1403. Vid en normal upplaga innebär det att återigen ska 30-50 miljoner kronor plöjas ned i värdelöst metallskrot. Tänk om denna summa hade plöjts ned på vanliga gamla hederliga svenska mynt.

Myntsidans rekomendation är att inte köpa mynten. Värdestegringen lär som för övriga moderna jubileumsmynt bli noll och dess nominella värde kommer sakta att ätas upp av inflationen. Vad som händer vid ett eventuellt euro-inträde vill jag knappt spekulera i. Den dag den svenska kronan inte är ett giltigt betalningsmedel, finns inte ens det av inflationen sargade värdet kvar och mynten lär då handlas som metallskrot. Vilket torde innebära ett värde på högst 450 resp. 25 kronor baserat på dagen metallpriser, alltså en värdförlust på 78 resp. 88%...

Någon Birgitta-hysteri liknande den som Astrid Lindgren myntet skapade kring årsskiftet lär vi inte få uppleva. På tal om Astrid-mynten så har rekordförsäljningarna, på över 1000:- per styck för dessa mynt, ersatts av priserna kring 4-500:- per styck och en ytterligare prisnedgång är säkert att vänta.

Myntsidans rekomendation är liksom när Nobelmynten såldes, att satsa på äldre svenska mynt. Den gången skulle de 2.200 kronorna ha räckt till en komplett serie guldmynt i acceptabel samlar kvalitet från nobelprisets första år 1901 (20,10 och 5 kronor). För den som av nostalgiska skäl vill minnas den Heliga Birgitta, rekomenderas exempelvis en örtug från Erik av Pommerns tid (1396-1439) ett riktigt bra exemplar i kvalitet minst 1+/01 bör kunna fås för under 2.200:- och här finns ju dessutom den teoretiska möjligheten att Birgitta ägt just ditt mynt, om hon nu brydde sig om sådan materiella ting. Ett annat alternativ kan vara att besöka Stockholm och jubileumsutställningen "Heliga Birgitta 700 år" som är öppen 28 maj till 7 oktober på Kungliga Myntkabinettet. 2.200:- bör räcka till såväl resa, hotellrum, inträde på KMK som en god middag på bättre lokal för kanske dig själv och även din käresta. Båda alternativen torde ge en bättre känsla, än att ha en "värdelös" metallbit liggande i samlingen.

 

(Ingemars Myntsida)