Avgifter när Du säljer på Internet.

Jag har valt att titta på tre auktionssiter som kan vara av intresse för svenska samlare, Tradera, QXL och amerikanska eBay. Jag har bara tittat på den enklaste exponeringen,avgifter tillkommer om du vill ha ditt mynt exponerat på något speciellt sätt eller om du använder escrow-betalning.

Nedan följer priser i SEK. För enkelhetens skull har jag räknat 1$=10SEK (i verkligenheten är 1$~10,50SEK)

Här hittar du siterna:
Tradera
eBay
QXL

Uppläggningsavgift Tradera QXL eBay
0-100:- - - 3:00
100-250:- - - 5:50
250-500:- - - 11:00
500-2.000:- - - 22:00
>2.000:- - - 33:00
Försäljningsavgift      
0-10:- 0:50 6,00% 5,25%
10-250:- 4,75% 6,00% 5,25%
250-500:- 4,75% 6,00% 2,75%
500-1.000:- 2,75% 3,00% 2,75%
1.000-5.000:- 2,75% 3,00% 2,75%
5.000-10.000:- 1,25% 1,50% 2,75%
>10.000:- 1,25% 1,50% 1,50%

Normalt är att man upp till brytgränserna betalar den högre avgiften. D.v.s. säljs ett mynt på eBay för 6000:- så tillkommer 6,00% på de första 1.000:-, 2,75% på 1.000-5.000:- och 1,25% på 5.000-6.000:-.

Nedan har jag jämfört kostnaden för att sälja ett mynt på de olika auktionssiterna.(eBays uppläggningsavgifter baserar sig på utropspriset, nedan har jag räknat med att utrop=slutpris, om myntet säljs över utropspris blir avgiften 0-30:-lägre beroende på i vilket utropspris som väljs)

  Avgift i kronor   Avgift i procent
Slutpris Tradera QXL eBay   Tradera QXL eBay
10:- 0,50 0,60 3,53   5,00% 6,00% 35,3%
50:- 2,38 3,00 5,63   4,75% 6,00% 11,3%
100:- 4,75 6,00 8,25   4,75% 6,00% 10,8%
250:- 11,88 15,00 24,10   4,75% 6,00% 9,64%
500:- 23,75 30,00 32,00   4,75% 6,00% 6,40%
1.000:- 37,50 45,00 55,75   3,75% 4.50% 5,58%
2.500:- 78,75 90,00 108,00   3,15% 3,60% 4,32%
5.000:- 147,50 135,00 176,75   2,95% 2,70% 3,54%
10.000:- 210,00 227,50 239,25   2,10% 2,28% 2,39%
25.000:- 397,50 415,00 426,75   1,59% 1,66% 1,71%

Avgifterna skiljer sig något åt, Tradera är billigast, även om siten "chockhöjt" avgifterna den senaste tiden. En höjning av avgiften var väntad, men visst tog man i lite för mycket! eBay är dyrast särskilt om du skall sälja enkla objekt.

Vilken site är då bäst? en svår fråga! eBay är i särklass störst (totalt har över en miljard objekt sålts på eBay) och myntavdelningen är stor, på den svenska avdelningen finns i snitt ungefär 200 utrop. I Sverige är QXL störst vad gäller antalet användare, storleken har dock inte alltid betydelse, myntavdelningen på QXL är klen. Tradera med färre användare har en betydligt större och bättre upplagd myntavdelning. Skall du sälja svenska objekt rekomenderar jag Tradera, vänder du dig mot en mer internationell publik skall du nog välja eBay.

Som köpare tycker jag att du skall bevaka alla tre siterna, för man vet aldrig var godbitarna dyker upp!

Framöver kommer jag att redovisa en liknande kostnadsjämnförelse för svenska "ordinära" auktionsfirmor.

(Ingemars Myntsida)