Ahlström auktion 64

Lagom till höstens enda långhelg levererades katalogen till Ahlströms 64 auktion. Denna gång med 1114 nummer. Nytt för denna auktion är att mynten avbildas i färg. Vilket ger katalogen en helt ny dimension, svart/vita bilder i all ära men färgbilderna ger helt andra möjligheter att studera ett mynts patina mm.

Katalogen innehåller som vanligt ett digert material där de flesta samlare borde hitta något som passar den egna samlingen, här följer ett axplock.

Mest intressant bland kopparmynten är Christinaöret från 1641. Ett mycket svårt årtalsmynt som sällan är till försäljning och i de fall de är till försäljning brukar kvaliten hålla sig kring 1?/2-1?. Ahlström har lyckats vaska fram ett riktigt toppexemplar av detta år, en något korroderad 1+. Variantsamlaren av modernare kopparmynt kan hitta en 2 öring 1881 där sista 8:an är ompunsad på en 1:a (SMF 177d), en mycket ovanlig variant. Dyrast bland mynten präglade i koppar är en 8 daler 1660 med ett utropspris på 250-300.000 kr. Några andra kopparmynt att nämna är ett öre klipping 1626 från Nyköping i kvalitet 01, två femkopek "1787" präglade under Gustav III och halvskillingen 1819 utan bindestreck.

Silvermyntsavdelningen är som vanligt stor och sträcker sig från Olof Skötekonung (Rex Ancol-typen) fram till Gustaf V. På vägen säljs bl.a. en Åbo-fyrk, 15 Christinadaler, 8 mark 1665, Riksdaler 1820 med Karl XIII:s bild och några svåra exemplar daterade 1862.

Bland relativt många provmynt utmärker sig ett halvöre1629 präglad i Nyköping. Visserligen är halvöret i mycket dåligt skick men sällsynthetsgraden RRRR och proviensen Cavalli 251 gör den i högsta grad intressant. Det svåra 5 öret präglad kring 1890 där bl.a. texten ÖRE ersatts av RRR återfinns i hög kvalitet, texten RRR är mycket relevant på detta mynt då den även visar myntets svårighetsgrad. För den som vill utvidga sin samling järnmynt återfinns såväl två- som femöringen 1916. Ahlström har dessutom lyckats få fram några moderna femkronor som saknas i SMF.

Omslagsbilden och tillika auktionens tre sista nummer är en prismedalj från Olympiaden i Los Angeles 1932. Förutom guldmedaljen säljs meritdiplomet och det vinnande konstverket! 1932 tävlade man förutom i allsköns idrott också i mer subtila grenar s.k."andlig idrott". Att kunna köpa dessa tre objekt medalj, diplom och det vinnande verket torde vara unikt. Att konstnären dessutom är svensk gör inte saken sämre. Ahlström har insett värdet av en sammahållen kollektion och möjlighet finns att bjuda på alla tre objekten som ett.

Nedan har jag plockat ut några av de svåraste mynten med värderingspris inom parantes. Som vanligt är utropspris 70% av värderingspris och till slutpriset tillkommer en avgift på 15%.
Uppsalaöret 1523 RRR (4.000)
Åbofyrken u.år RRR (30.000)
3 mark 1590 RRRR (60.000)
Riksdaler 1642 med AG RRR (5.000)
Öret 1641 RRR (15.000)
Dukat u.å. Karl X RRR (50.000)
Elbing dukat 1657 RRRR (100.000)
8 daler 1660 RRR (250-300.000)
1/2 öre 1629 Nylöping (prov) RRRR (2.000)
4 skilling 1844 (prov) RRR (7.000)
5 öre (1890?, prov) RRR (5.000)
5 öre 1909 rakt tvärstreck på 5:an (prov) RRR (3.000)
5 öre 1916 järn (prov) RRR (5.000)
2 öre 1916 järn (prov) RRR (3.000)
5 kronor 1965 CuNi (prov) RRR (5.000)

Sista helgen i november kommer att bli riktigt intressant.

(Ingemars Myntsida)