Ahlström 2005

I ett nyhetsbrev från Ahlströms Myntauktioner AB meddelas att från och med den 1 mars 2005 har Ahlström fusionerat med Thomas Höiland AS i Köpenhamn. Ahlströms Mynthauktioner AB kommer dock att finnas kvar i lokalerna i Stockholm.
Med anledning av fusionen blir den tidigare aviserade vår-auktionen inte av. Istället utlovas en auktionskatalog utöver det vanliga till oktober 2005!

(Ingemars Myntsida)