100 års minnet av Unionsupplösningen

Enligt Dagens Nyheter den 18 februari planerar myntverket att ge ut två nya minnesmynt med anledning av att det är 100 år sedan unionen mellan Sverige och Norge upplöstes, 1905. För oss myntsamlare mest påtagligt genom att kungens (Oscar II) valspråk ändrades från "Brödrafolkens väl" till "Sveriges Väl" på samtliga svenska mynt 1905 - 1906.
DN låter också meddela att Norge planerar att ge ut tre minnesmynt av samma anledning.
Dagens Nyheter

(Ingemars Myntsida)