Den gamla 50 öringen blir ogiltig 1 januari 2006

Riksdagen har på förslag från Riksbanken beslutat att den gamla 50 öringen, typerna 1875-1991 blir ogiltiga betalningsmedel från den 1 januari 2006. Den nya 50-öringen av typ 1992- kommer dock att även fortsättningsvis vara giltigt betalningsmedel.
Beslutet gäller också vissa av våra äldre sedlar vilka också blir ogiltiga från 1 januari 2006.
- Den första typen av 20-krona (Den stora selman)
- 100 och 500 kronors sedlar. Beslutet gäller de sedlar som inte har folie
De nu aktuella sedlarna och mynten kommer successivt att dras in under det dryga året som återstår innan de blir ogiltiga. Utöver fortlöpande information till handel och banker planeras en större informationsinsats under hösten 2005.
Riksbanken gör indragningen för att minska antalet parallella versioner av sedlarna.

Länk till Riksbankens information

(Ingemars Myntsida)