Fy skäms Telia

Nu fungerar mitt internet igen. Före julhelgen flyttade jag. I god tid innan flytten anmälde jag adressändringen till Telia. Nu drygt en månad senare har Telia lyckats koppla om telefonen och bredbandet fungerar.

Utan uppkoppling inser man snabbt hur internetberoende man har blivit både privat och som myntsamlare. Det går inte att gå ut och kolla auktionssiterna (eBay och Tradera) för att se om man vunnit några mynt man bjudit på eller om det dyker upp nya intressanta objekt. Telia-mailen som inte är web-baserad har jag inte kommit åt under hela stoppet, ingen kommunikation där inte. Att betala räkningar och köpta mynt har inte varit lätt. Tack vare kompisar har jag lyckats komma åt min hotmail-adress och med jämna mellanrum internetsiterna.

Jag brukar försöka svara på alla mail jag får inom någon dag, nu ligger jag klart efter med det. Men ha tålamod jag kommer at besvara alla de mail som jag nu ser ligger såväl på hotmail som på Telia mailen.

Så var det Telia, jag har inte direkt varit inaktiv i kontakterna med Telias kundtjänst, om man kan kalla denna inrättning för kundtjänst är jag klart tveksam till. Beskeden från Telia har varit av skiftande karaktär och ändrat sig från dag till dag "allt är klart i morgon", "en tekniker kommer på måndag" etc. Tyvärr har fram till idag inget av Telias besked stämt och det är mycket irriterande att ta ledigt en dag för att vänta på en "tekniker" som varken kommer eller hör av sig.

Jag har alltid varit Teliakund och varit nöjd med vad Telia levererar. Efter jul- och nyårshelgen 2007/2008 måste jag säga att allt mitt förtroende för Telia är borta. Saken har inte blivit bättre när jag beklagat mig för vänner och bekanta. Många av dessa kan berätta liknande historier om Telia. Web-TV som inte fungerat trots "tekniker"-besök och daglig kontakt med "kundtjänst" om löfte om snabb åtgärd, misslyckade omkopplingar m.m.

Året är 2008 och Telia har en teknik och ett bemötande som hör hemma flera decennier tillbaks i tiden.

.

(Ingemars Myntsida)