Fyndchans bland Fredrik I:s 1/2 ÖrSM

Fredriks halvören är ganska enkla att få tag på. Myntet präglades bara under två år 1720-21 och variantrikedomen vad gäller präglingen är begränsad. Väljer man istället att studera det underliggande nödmyntet, finns en del riktiga godbitar att hitta. Halvöret präglades på det andra nödmyntet, Publica Fide. Publica Fide är det tyngsta nödmyntet och väger 7,2 gram, Kronan väger 3,6 gram och övriga nödmynt väger 4,5 gram. Publica Fide har refflad rand.

Sedan tidigare är halvören med rutad rand kända, dessa är stora rariteter och utbjuds i princip aldrig till försäljning. Vissa katalogförfattare uppger att rutad rand förekommer båda åren valören präglades. Jag är tveksam till om några mynt med rutad rand präglades 1721. 1720 finns det dock belägg för, Cavalli hade ett exemplar präglat på nödmyntet Flink och Färdig. Lindgren tar upp 1720 i sitt corpusverk Sveriges Mynt 1719-1776, men utelämnar 1721!

Nu har en ny intressant variant dykt upp, mynt med refflad rand men med en vikt på bara drygt 4 gram. Dvs samma vikt som de med rutad rand.


Från vänster: 1721 (4 gram), 1720 (normal vikt), 1720 (4 gram)

För att hitta orsaken till de felaktiga myntämnena får man gå några år tillbaks från 1720-21. Nämligen till präglingstillfället för det underliggande nödmyntet. Under en kort period 7 maj till 7 juni 1717 präglades nödmynten Publica Fide och Wett och Wapen parallellt. Troligen har myntplantsarna sammanblandats vid några få tillfällen. En underviktig Publica Fide såldes på Ahlströms auktion nr 27 -1994 som lot nummer 669b. En överviktig Wett och Wapen som dessutom ompräglats till 1 ÖrKM 1720 såldes på Ahlströms auktion 1995, Ingemar Carlssons samling lot nr 1973. På de beskrivna mynten har först Publica Fide präglats med myntplantsar avsedda för Wett och Wapen. Den underviktiga Publica Fiden har sedan ompräglats till 1/2 ÖrSM!

En komplett variantförteckning vad avser myntämnen ser alltså ut som följer:
1720 A. På normal Publica Fide, vikt 7,2 gram, refflad rand
1720 B. På underviktig Publica Fide, vikt 4,5 gram, refflad rand
1720 C. På något av de åtta sista nödmynten, vikt 4,5 gram, rutad rand
1721 A. På normal Publica Fide, vikt 7,2 gram, refflad rand
1721 B. På underviktig Publica Fide, vikt 4,5 gram, refflad rand

Fotnot:
Diametern på de underviktga mynten är något mindre än på normala präglingar. Orsaken är troligen Publica Fides tjocklek och att den tjocka plantsen vid ompräglingen flyter ut mer än den tunna dito.

Källor:
Ahlströms auktioner, 1984 och 1995
Sveriges Mynt 1719-1776, T.Lindgren, 1953
Cavallis samling, auktionskatalog, 1927
Svensk Numismatisk Uppsalgsbok, Tingström, 1968
Om kopparmyntningen i Sverige, Stiernstedt, 1863

 

 

(Ingemars Myntsida)