Dannemora Gruva
Under uppbyggnad
Uppdaterad 2012-09-01

Jungfru gruvan JUMF I Stj.5
Jungfru gruvan JUMF II Stj.6
Jungfru gruvan JUMF KEIS Stj?
Ödes gruvan ÖDES Stj.10
Kaptens gruvan KAPT Stj.17
Djup gruvan DJUP Stj.18
Djup gruvan DJUP SVAG Stj.19
Södra Silfbergs gruvan S SILF Stj.20
Södra Silfbergs gruvan S SILF Keis Stj.21
Stor-rymnings gruvan STORR SCH Stj.24
Stor-rymnings gruvan STORR P Stj.25
Stor-rymnings gruvan STORR SYLTA Stj.?
De Geers gruvan DE GEER Stj.29
Sjö gruvan SJÖ Stj.46
Machin gruvan MASK II Stj.53
Machin gruvan MASK SVAG Stj.?
Södra Bolags gruvan S BOL Sofr Stj.57
Södra Bolags gruvan S BOL Sylta Stj.58
Plockmalm PLOCK I Stj.64
Plockmalm PLOCK N.II Stj.?
Vågpollett 3 xxx
Vågpollett 4 xxx
Vågpollett 5 xxx
Vågpollett 6 xxx
Vågpollett 7 xxx
Vågpollett 8 xxx
Vågpollett 10 xxx

Copyright: Ingemar Myntsida 2012-2016


Samtliga objekt förvaras i bankfack.

Ingemars Myntsida